Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Werken aan De Ring: met nieuwe brug aan Henneaulaan en oprittencomplex Vilvoorde gaan volgend jaar twee Quickwins in uitvoering

Werken aan De Ring: met nieuwe brug aan Henneaulaan en oprittencomplex Vilvoorde gaan volgend jaar twee Quickwins in uitvoering

  • 18/12/2019

In het najaar van 2020 start de aanleg van een nieuwe brug over de Ring rond Brussel aan de Hector Henneaulaan in Zaventem. De plek staat met stip op één in de lijst van zwarte verkeerspunten in onze regio: de brug is verouderd en de verkeerssituatie is gevaarlijk. 

Versneld vernieuwen

Wie een alternatieve vervoerswijze (stappen of trappen) via de Hennealaan over de Brusselse Ring probeert, kan getuigen van de zeer gevaarlijke situatie. Slechts op een deel van de brug is er een voetpad en de fietsers worden er via fietssuggestiestroken tussen het drukke verkeer gestuurd. Bovendien is de constructie zelf tot op de draad versleten. Zo erg zelfs dat een deel van de oprit van de Henneaulaan naar de Brusselse binnenring jaren geleden gestut moest worden. “Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wilde de brug echter pas vernieuwen bij de werken voor de optimalisatie van de Ring”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap, de instantie die opgericht werd om die werken aan de Brusselse Ring te coördineren. “Maar aangezien het nog niet duidelijk is wanneer die werkzaamheden kunnen starten en de huidige brug één van de slechtste in heel Vlaanderen is en moet dringend aangepakt worden, is er beslist om de brug versneld te vernieuwen .Dat kan trouwens zonder een GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, red.) op te moeten stellen. Met andere woorden: de werken kunnen op korte termijn al uitgevoerd worden.”

Afb 1
De dubbele brug over de Henneaulaan, met gescheiden verkeersflows en ecopassage.


De werken aan de Henneaubrug maken deel uit van de de herinrichting van de Ring rond Brussel, maar Vlaanderen wil eerst een aantal knelpunten vervroegd aanpakken. "In de eerste zes maanden van 2020 voorzien we het vergunnings- en aanbestedingstraject. In het najaar van 2020 starten de werken", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. 

Eerst zal een nieuwe brug worden gebouwd naast de huidige. "Eenmaal op de nieuwe brug verkeer toegelaten wordt, vernieuwen we de huide brug en volgt de afwerking. Die maatregelen passen in de Minder Hinder aanpak om zoveel mogelijk verbindingen te behouden, wat de verkeershinder moet beperken. Voor het inschuiven van de bruggen zullen we 's nachts wel af en toe de Ring rond Brussel moeten afsluiten", zegt Struyf.

Ruimte voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en groenverbinding

De nieuwe brug wordt dubbel zo breed als de huidige en zal door de gescheiden verkeersstromen ook veel veiliger zijn. Er wordt ook ruimte voorzien voor voetgangers en fietsers en komt er ook een groenverbinding. Ook bussen zullen via een busbaan vlot kunnen doorrijden waardoor de doorstroming voor het openbaar vervoer verbetert en betrouwbaarder wordt.

De totale kostprijs van het project bedraagt zowat 50 miljoen euro. 

Heraanleg op-en afrit Medialaan en Tyraslaan

Naast de Hector Henneaulaan wordt ook de op- en afrit aan de Medialaan en de Tyraslaan in Koningslo heraangelegd. De brug wordt gerenoveerd waardoor de levensduur verlengt. Ook hier wordt volop ingezet op de zachte weggebruiker. Dankzij een “vliegende” fietsbrug kunnen fietsers veilig en conflictvrij oversteken. De weginfrastructuur wordt compacter gemaakt, waardoor ruimte vrijkomt voor groen en groenverbindingen.

afb 2
Conceptbeeld van het op- en afrittencomplex Koningslo/Vilvoorde.


Beide projecten gaan in 2020 in uitvoering en zullen verkeershinder met zich meebrengen. Vanuit Voka ondersteunen we de Minder Hinder informatie en communicatie, samen met de Werkvennootschap. 

Voor meer informatie, kunt U zich wenden tot onze Mobiliteits- en Bereikbaarheidsmanager, Wim Pannecoucke.

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Proximus