Skip to main content
  • Nieuws
  • Werk van bruggenbouwer Jean-Paul Van Avermaet verderzetten

Werk van bruggenbouwer Jean-Paul Van Avermaet verderzetten

  • 18/12/2018
Kris Cloots profo
Kris Cloots, Voorzitter Voka Metropolitan


Het voelt wat onwennig, mijn eerste publieke woorden als nieuwe voorzitter van Voka Metropolitan. Niet dat het onbekend terrein is. Ik ben al meer dan 20 jaar professioneel actief in Brussel en ik ben ook al jaren actief als bestuurder van Voka Metropolitan. Maar de Brusselse metropool blijft toch een mengelmoes van belangen en belanghebbenden, die wel eens conflicteren: bewoners en pendelaars, lokale en regionale bestuurders, Brusselse en Vlaamse stakeholders… De missie van Voka Metropolitan om daartussen bruggen te leggen om samen vooruit te gaan, dat blijft een hele uitdaging.

De voorbije jaren heeft Voka Metropolitan onder het voorzitterschap van Jean-Paul Van Avermaet zijn plaats en erkenning gevonden als bruggenbouwer, in het bijzonder tussen Vlaanderen en Brussel.  Ik wens hem daar van harte voor te feliciteren en te bedanken. De netwerking tussen ondernemingen uit Vlaanderen en Brussel werd versterkt, evenals tussen Vlaamse en Brusselse politieke beslissingsnemers.

Voka Metropolitan profileerde zich de voorbije jaren als een ambassadeur voor Vlaanderen in Brussel en pleitbezorger voor Brussel in Vlaanderen. We mobiliseerden politieke energie voor het realiseren van win-wins rond mobiliteit, ruimtelijke planning en arbeidsmarkt. Tegelijkertijd maakten we de Brusselse zakenwereld, maar ook de politieke wereld en internationale gemeenschap, toegankelijker voor onze bedrijven. Onze jongerenwerking kende een groeiend succes. 

De gedrevenheid en zin voor diplomatie van de afscheidnemende voorzitter heeft sterk bijgedragen tot de uitbouw van Voka Metropolitan tot een vaste waarde in het Brusselse stedelijke netwerk. Dat ging hand in hand met een versterkte samenwerking met Voka Vlaams-Brabant, waar Jean-Paul voor de zomer voorzitter werd. Het is voor mij een hele eer om het werk van Jean-Paul te mogen verderzetten, samen met de hele Raad van Bestuur en vaste ploeg van Voka Metropolitan.  En tegelijk is het een hele uitdaging.  

We staan voor een belangrijk kantelmoment dat bepalend kan zijn voor de toekomst van de Brusselse metropool. Met de regionale en federale verkiezingen kunnen in 2019 de politieke kaarten grondig worden herschikt. Dat kan zorgen voor duidelijkheid en eensgezindheid in het beleid in de Brusselse metropool, over gewestgrenzen heen, of net voor toenemende blokkering. De uitslag zal ook bepalend zijn voor de verdere richting: naar een internationale trekpleister voor talent, ondernemers, toeristen die welvaart creëren voor de hele regio, of naar een ontoegankelijke kernstad die verder verarmt en vervreemdt van zijn brede rand. Alleszins wacht de nieuwe besturen de uitdaging om de vele geplande mobiliteitswerven de komende jaren snel en effectief te realiseren.

De bestuursploeg onder leiding van  Jean-Paul Van Avermaet legde de voorbije jaren de fundamenten voor een nieuwe zakelijke brug tussen Brussel en Vlaanderen. Het is mijn ambitie om met de huidige ploeg meer verkeer te krijgen over die brug, niet enkel vanuit Vlaanderen, maar ook vanuit de rest van de wereld. En ook in omgekeerde richting het zakelijk verkeer vanuit Brussel naar Vlaanderen te activeren, ook voor Brusselaars op zoek naar een job. Economisch verkeer over politieke grenzen heen is een hefboom voor welvaart, voor beide kanten. Het vormt ook de basis voor wederzijds respect en samenwerking. 

We rekenen erop dat ook de politieke overheden in het stedelijke netwerk rond Brussel dit verkeer faciliteren en versnellen. Plus est en nous!
 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers in de Brusselse Metropool, editie december 2018.