Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Werk maken van werk voor 50-plussers

Werk maken van werk voor 50-plussers

  • 29/11/2021

Vandaag worden 50-plussers vaak geconfronteerd met een ‘nee’ in hun zoektocht naar werk. Ze zouden te duur zijn, te weinig veerkracht hebben, onvoldoende gemotiveerd zijn of niet (meer) over de nodige vaardigheden beschikken.

pxl

 

Werkgevers die het aan­durven om oudere werknemers aan boord te halen, zijn meestal heel enthousiast over hen. Het aanwerven van ouder talent hoeft niet langer een taboe te zijn. En al zeker niet in een oververhitte arbeidsmarkt waar personeel moeilijk te vinden is.

We vroegen de ongezouten mening van drie ‘believers’ in het inzetten van 50-plussers in bedrijven: Peter Vanwonterghem, oprichter van 50pluz, Gerrit Schuermans, directeur communicatie bij Hogeschool PXL, en Stijn Skondras, CEO van het sales outsourcing-bedrijf Skondras.

Peter V
Peter Vanwonterghem, zaakvoerder van 50pluz

 

In maart 2020 hield Peter Vanwonterghem 50pluz boven de doopvont. Zijn missie: samen met een team van ervaren medewerkers 50-plussers individueel begeleiden, coachen en trainen om hun kansen op de arbeidsmarkt gaaf te houden. Want volgens Peter is het – rekening houdend met de huidige maatschappelijke en economische omstandigheden – meer dan ooit nodig om oudere werknemers en werkzoekenden naar waarde te schatten.

De brug tussen werkgevers en oudere werknemers

50pluz is een jonge organisatie, maar wel met 500 jaar ervaring. Peter: “Ons team bestaat uit zelfstandige medewerkers die elk al flink wat professionele kilometers op de teller hebben. Omdat ze zelf hebben ervaren hoe het is om uit de arbeidsmarkt te vallen – vanwege gezondheidsredenen, een interne reorganisatie, een conflict met de werkgever,… – kunnen mijn collega’s zich perfect inleven in de situatie van 50-plussers die we begeleiden. Het is onze taak om de vaak vele, hardnekkige vooroordelen bij werkgevers weg te nemen én tegelijk het zelfvertrouwen bij oudere werknemers een boost te geven. Zo creëren we een match tussen beide partijen.” 

Deel van de oplossing voor in te vullen vacatures

“We merken dat vele werkgevers te weinig beseffen dat tussen nu en 2028 bijna een half miljoen 55-plussers de arbeidsmarkt zullen verlaten. Door het vertrek van die babyboomgeneratie zal een groot vacuüm ontstaan. De inzet van oudere werknemers kan een deel van de oplossing zijn om de vele vacatures in te vullen. Toch zijn we hier niet naïef in. Want we beseffen maar al te goed dat niet elke vacature ingevuld zal kunnen worden door een 50-plusser.”

“Leeftijd is de meest sociaal aanvaarde discriminatie op de arbeidsmarkt.”

“In de praktijk zien we jammer genoeg ook dat sommige oudere werknemers de bestaande vooroordelen en clichés lijken te bevestigen. Te oud, te duur, niet flexibel, niet (meer) bereid om te leren, niet mee met nieuwe technologie,… Gelukkig zijn er ook werknemers die tegengas geven en hun inhoudelijke kennis en persoonlijke en digitale vaardigheden blijven bijschaven. Als die nieuwe kennis gecombineerd kan worden met een schat aan werkervaring, dan krijg je medewerkers die goud waard zijn voor jouw organisatie. En het wordt helemaal top als 50-plussers die kennis en ervaring delen met jonge collega’s.”

Sensibiliseren via jobevent

Peter besluit: “Ondanks alle goede wil en goedbedoelde beleidsmaatregelen in ons land, is en blijft leeftijd vandaag de meest sociaal aanvaarde discriminatie op de arbeidsmarkt. Zelfs vanaf de leeftijd van 40 jaar merken werkzoekenden al weerstand bij organisaties die aanwerven. Vanuit 50pluz zetten we daarom hard in op individuele coaching, outplacement, rekrutering en selectie, retentiebegeleiding én opleiding. Het jobevent dat we samen met Voka – Kvk Limburg en de Hogeschool PXL organiseren, zien we als een belangrijk platform om diverse partijen op de arbeidsmarkt te sensibiliseren en te informeren over de meerwaarde die oudere werknemers kunnen bieden.” 

 

gerrit schuermans
Gerrit Schuermans, Directeur Communicatie & Events 
bij Hogeschool PXL

 

Al vijftien jaar lang organiseert Hogeschool PXL een jobevent voor haar laatstejaarsstudenten. Zoals Peter Van Wonterghem toelichtte, wordt vanaf 2022 voor de eerste keer een vervolgluik georganiseerd op maat van werkzoekende 50-plussers. Gerrit Schuermans, directeur Communicatie & Events van de hogeschool, legt uit hoe dit idee concreet vorm kreeg.

Laatstejaarsstudenten begeleiden naar werk

Met ruim 10.200 studenten en 1100 personeelsleden – gespreid over vijf campussen en negen departementen – is Hogeschool PXL een toonaangevende onderwijsspeler in onze provincie. Gerrit Schuermans: “Jaarlijks studeren meer dan 2400 jongeren bij ons af. Via onze jaarlijkse jobbeurs willen we onze laatstejaarsstudenten maximaal begeleiden bij het vinden van een eerste job. Hierbij kan het ook gaan om een stageplaats, studentenjob of vakantiewerk. De voorbije vijftien jaar is onze jobbeurs uitgegroeid tot een populair event bij studenten, werkgevers en partners. Tijdens de laatste editie – in 2019 – verwelkomden we circa 150 standhouders.”

Ook aandacht voor 50-plussers

Als Limburgse ondernemer heb je wellicht zelf al gemerkt hoe moeilijk het vandaag is om nieuw personeel te vinden. Gerrit legt uit: “Een oververhitte arbeidsmarkt levert weinig winnaars op. Werkzoekende 50-plussers hebben het vandaag extra lastig om werk te vinden. Bij veel werkgevers blijven er hardnekkige vooroordelen bestaan over deze doelgroep. Ze zouden niet meer mee kunnen met nieuwe (digitale) skills, niet aarden binnen de bedrijfscultuur en te duur zijn bij aanwerving. Vanuit Hogeschool PXL willen we onze maatschappelijke taak vervullen en werkzoekende 50-plussers een duwtje in de rug geven. Ze beschikken immers over heel wat interessante troeven voor werkgevers. Bovendien is niet elke job geschikt voor schoolverlaters.”

“Met een jobevent voor werk­zoekende 50-plussers wil Hogeschool PXL haar maat­schappelijke taak vervullen.”

Extra jobevent

In 2022 bundelt Hogeschool PXL de krachten met Voka – KvK Limburg, VDAB Limburg en 50pluz om – naast de traditionele beurs voor afstuderende hogeschoolstudenten – een tweede beursdag voor 50-plussers te organiseren. Gerrit licht toe: “Via dit partnership, waarbij we elkaar perfect aanvullen, willen we niet enkel oudere werkzoekenden een platform bieden om te netwerken en boeiende jobopportuniteiten te ontdekken, maar werkgevers ook sensibiliseren en informeren over de belangrijke rol die 50-plussers kunnen spelen in de huidige arbeidsmarkt. Die dienstverlenende rol – naast onderwijs en onderzoek – krijgt in onze hogeschool trouwens steeds meer een prominente plaats. In het kader hiervan is het interessant om te weten dat vandaag 20% van onze studentenpopulatie uit 25-plussers bestaat, met zelfs 70-jarigen die vol enthousiasme (opnieuw) op de schoolbanken zitten. Op levenslang leren staat duidelijk geen leeftijd.”

Positieve respons

Uit de eerste inschrijvingsresultaten leidt Gerrit alvast af dat het jobevent voor 50-plussers een gat in de markt is. “We willen dit concept langzaam doen groeien, met bijvoorbeeld vijf eventpartners en 50 standhouders voor de eerste editie van volgend voorjaar. Onze trouwe klanten van het klassieke jobevent voor studenten krijgen de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief een tweede dag bij te boeken. Nu al zien we dat de interesse groot is, met onder meer tal van ziekenhuizen en interimkantoren die intekenen. Ik doe hierbij dan ook een warme oproep aan de lezers van ‘Bedrijvig Limburg’ om in te schrijven!” 

 

stijn skondras
Stijn Skondras, CEO van Skondras

 

Gudrun (62), Wilfried (69) en Gilbert (72). De voorbije maanden gingen deze ervaren rotten via het sales outsourcing-bedrijf Skondras als verkoopadviseur aan de slag. En dat doen ze met enorm veel ‘goesting’. CEO Stijn Skondras heeft er nog geen seconde spijt van gehad dat hij dit trio voor zijn klanten aan boord haalde.

Enorme drive en werkervaring

“Voor vele bedrijven is verkoop van levensbelang. Goede deals afsluiten levert business op. Hiervoor heb ik mensen nodig die niet alleen de nodige verkoopvaardigheden hebben, maar ook levenservaring, het juiste netwerk en de wil om te slagen. Deze criteria gelden voor de verschillende sales functies die wij invullen voor onze klanten, namelijk hunters, accountmanagers, customer care, inside sales en sales managers. Bij het zoeken van verkooptalent merk ik dat sommige jongeren (nog) niet bestand zijn tegen de druk die een salesjob met zich meebrengt. Oudere kandidaten kennen het klappen van de zweep en zijn operationeel sneller inzetbaar. Bij deze doelgroep zie ik vaak ook een enorme drive om zichzelf te bewijzen, net omdat de maatschappij hen op een zijspoor durft te zetten. Hierdoor willen mijn oudere medewerkers extra hard bewijzen wat ze op professioneel vlak in hun mars hebben.”

Dankbaarheid en zelfontplooiing

Volgens Stijn zijn die extra drive en ‘goesting’ ook deels te verklaren door een vorm van dankbaarheid ten aanzien van werkgevers die de stap naar het aanwerven van 50-plussers zetten. “Een werknemer van 50, 60 of zelfs 70 jaar is een zegen voor ons bedrijf én onze klanten. Dat maakt iedereen gelukkig, niet het minst de werknemers zelf. Omdat ze dankzij hun job een bijdrage kunnen blijven leveren aan bedrijven en de maatschappij in het algemeen, plooien ze zich dubbel om vakwerk af te leveren. Ik merk trouwens dat die behoefte aan zelfontplooiing belangrijker is dan het financiële aspect, omdat de druk van de gezinslast of het afbetalen van een woning meestal weggevallen is.”

“Met Skondras bewijzen we dat oudere werknemers zeer waardevol zijn op de arbeidsmarkt.”

Houd rekening met het WYSIWYG-principe

Uiteraard verloopt het inzetten van 50-plussers voor salesopdrachten niet altijd even succesvol. Stijn legt uit: “Bij oudere kandidaten geldt het WYSIWYG-principe sterker dan bij jongeren: ‘what you see is what you get’. Met andere woorden: het bijsturen van gedrag kan soms vrij lastig zijn. En niet elke oudere medewerker staat open voor nieuwe skills of het werken met specifieke softwaretoepassingen. Anderzijds zijn 50-plussers meestal heel eerlijk over hun professionele gebreken. Tegelijk is het steeds goed om af te wegen hoe bepalend bepaalde ‘gebreken’ zijn ten opzichte van de sterke punten die je via een ervaren medewerker in huis haalt. Inspirerende inzichten, coachingskills en een groot netwerk van commerciële contacten zijn elementen die van onschatbare waarde kunnen zijn voor jouw business.”

“In elk geval ben ik er samen met Gudrun, Wilfried en Gilbert van overtuigd dat de huidige oververhitte arbeidsmarkt voor een mentaliteitswijziging zorgt bij bedrijven. Het vinden van een balans tussen jong en oud talent kan fantastische opportuniteiten creëren!” 

Jobevent voor 50-plussers 

Hogeschool PXL, VOKA - Kamer van Koophandel Limburg, VDAB Limburg en 50Pluz slaan de handen in elkaar voor een jobevent voor 50-plussers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of zich wensen te heroriënteren. Dit event sluit aan op de traditionele beurs voor afstuderende bachelor- en graduaatstudenten van Hogeschool PXL.
Dankzij dit tweedaagse jobevent:
▸ worden laatstejaarsstudenten wegwijs gemaakt in het vinden van een eerste job op de arbeidsmarkt;
▸ kunnen andere studenten boeiende contacten leggen voor het vinden van een stageplaats of een bijverdienste als jobstudent of werkstudent;
▸ krijgen werkzoekende 50-plussers de kans om in contact te komen met werkgevers en partners die op zoek zijn naar ervaren werkkrachten.

Waar en wanneer? 
Hogeschool PXL, Hasselt – 17 en 18 februari 2022

Meer info: 
www.pxl.be/pub/congress/congress-events/jobevent.html

Zoek je naar manieren om jouw onderneming klaar te stomen voor maatschappelijke veranderingen? Heb je nood aan instroom of diversificatie van de talentenpool in jouw onderneming? En wil je meer inzetten op een werkbare werkplek die goed voelt voor iedereen? 


Het Welt-traject van Voka – KvK Limburg zet in op een toekomstgericht hr-beleid om te groeien naar innovatieve, wendbare organisaties. Via analyse, expertise en ervaringsuitwisseling ga je aan de slag om optimale duurzame loopbanen te creëren en te faciliteren binnen jouw onderneming. Zo haal je het potentieel uit ieder talent!


www.voka.be/limburg/welt

Contactpersoon

Benny D'Helft

Adviseur arbeidsmarkt

Artikel uit publicatie