Skip to main content

Werk maken van post-brexitstrategie

  • 24/10/2018

De brexit nadert met rasse schreden: in minder dan zes maanden verlaat het Verenigd Koninkrijk formeel de Europese Unie ongeacht de onderhandelaars erin slagen om tegen dan een terugtrekkingsakkoord te bereiken. Voor Vlaamse ondernemers is het van cruciaal belang dat op korte termijn een deal wordt bereikt om een ‘harde brexit’ te vermijden. Tegelijk moet België nu al een langetermijnstrategie ontwikkelen over haar plaats in een EU zonder het VK. 

  • België moet de ambitie hebben om uit te groeien tot draaischijf in de Anglo-Europese handel na de brexit.
  • De Belgische zee- en luchthavens spelen daarin een belangrijke rol. 
  • Die ambitie moet ook actief in de markt gepromoot worden via een uitgekiende campagne.

Dat een EU zonder het VK heel wat uitdagiBrexitngen en bijhorende kopzorgen met zich meebrengt is  algemeen geweten. De mogelijke opportuniteiten die de brexit met zich meebrengt is daarentegen onderbelicht. Zo biedt de uitstekende geografische ligging van België ons op handelsvlak een grote opportuniteit. Ons land moet daarom de ambitie aan de dag leggen om uit te groeien tot de draaischijf in de Anglo-Europese handel na de brexit.

Een belangrijke spil in het welslagen van dit initiatief zullen onze zee- en luchthavens zijn. België dient samen met deze spelers een uitgekiende strategie uit te werken en vervolgens de havens bij te staan in het opbouwen van de benodigde capaciteit. Zo kunnen we van België een draaischijf in de Anglo-Europese handel maken.

Alle publieke organen die van belang zijn voor de handel tussen België en het VK, moeten nu al volop intern de oefening maken waar er bijkomende maatregelen getroffen moeten worden. Dit gebeurt reeds tot op een zeker niveau. Een voorbeeld hiervan zijn de aangekondigde 141 nieuwe douane aanwervingen. Maar dit moet nog verder opgeschroefd worden. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang voor de Belgische voedingssector dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zich zeer goed voorbereid.

“Een sterkere band met de lidstaten rond het Noordzeegebied biedt een platform om post-brexit verder te blijven samenwerken met het VK.”

De ambitie om van België een spil in de Anglo-Europese handel te maken, moet ook actief in de markt gepromoot worden via een uitgekiende campagne. Zo moeten Britse bedrijven die toegang tot de Europese eenheidsmarkt willen behouden, overtuigd worden om een vestiging te openen in België. Omgekeerd moeten EU-bedrijven ook gestimuleerd worden om België te kiezen als overslagpunt voor de transit van hun goederen naar het VK.

Op politiek vlak zal België zich dan weer moeten bezinnen over hoe het haar belangen moet verdedigen in een EU zonder het VK. Er moet grondig gekeken worden naar mogelijke partners die de Belgische belangen mee kunnen vooruithelpen. In dit verband is het alvast nuttig om te kijken of de banden met de lidstaten die zich rond het Noordzeegebied bevinden, versterkt kunnen worden.

Een verdieping van samenwerking onder deze lidstaten lijkt niet enkel interessant in het kader van gedeelde belangen op vlak van energie, visserij en handel. Het biedt ook een platform om post-brexit verder te blijven samenwerken met het VK, wat omwille van de stevige handelsrelaties van blijvend belang zal zijn. 

België mag nu niet bij de pakken blijven zitten en dient daarentegen verder werk te maken van een dergelijke omvattende strategie om onze welvaart op de lange termijn te vrijwaren. Ook dat is een essentieel deel van een goeie brexit-voorbereiding.

Gilles Suply - Adviseur Europese zaken & Internationaal ondernemen - gilles.suply@voka.be - 0474 66 33 98

Contactpersoon

Gilles Suply

Adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD