Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Werk maken van meer Europese innovatiesteun

Werk maken van meer Europese innovatiesteun

  • 23/02/2021

We moeten ons uit deze crisis innoveren. Daar zijn overheid en bedrijven het over eens. Toch kunnen we nog een tandje bijsteken om meer Europese middelen aan te trekken. Er zijn daarbij meer mogelijkheden dan het EU-herstelpakket (de 'Herstel- en Veerkrachtfaciliteit') van 672,5 miljard.

Vlaanderen zet al langer in op innovatiesteun voor bedrijven, en terecht. Zo werd enkele jaren geleden het steuninstrumentarium sterk vereenvoudigd en het jaarlijks innovatiebudget stelselmatig verhoogd.

Ook op het federale niveau werd de steun uitgebreid: de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers werd verruimd en de octrooiaftrek werd hervormd tot de bredere innovatieaftrek.  

Niet te onderschatten troef

De Vlaamse en federale maatregelen hebben voor een sterke groei in de innovatiesteun voor ondernemingen gezorgd en vormen een niet te onderschatten troef voor de aantrek én het behoud van innovatieve bedrijven in ons land.

Maar er rest nog een werf: Europa. Zowel de overheid als bedrijven zijn het erover eens dat we ons uit de crisis moeten innoveren. En er kan nog een tandje bijgestoken worden om meer middelen aan te trekken vanuit Europa.

De concurrentie is hoog bij het indienen van Europese steundossiers. Maar ons land doet het historisch niet slecht.

Johan Guldix

De crisis en het Europese relancebeleid bieden hiertoe volop kansen. Want het nieuwe negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, beter bekend onder de naam 'Horizon Europe' (2021-2017), voorziet meer middelen dan het vorige. Tegenover 'Horizon 2020 (2014-2020)' gaat 'Horizon Europe' er zo'n 33 procent op vooruit: van 64 naar 84,9 miljard euro.

In lopende prijzen, dit wil zeggen 2 procent inflatie meegerekend, mag er de komende periode zelfs 95,5 miljard uitgegeven worden. Bovendien maakt Europa met nieuwe programma's zoals Digital Europe en EU4Health extra geld vrij voor innovatie. 

Vlaamse bedrijven vooruit 

Globaal beschouwd doet Vlaanderen het Europees niet slecht. Als we de cijfers van de Vlaamse deelnames aan 'Horizon 2020' voor de periode 2014-2019 in ogenschouw nemen, dan blijkt Vlaanderen sterk boven zijn gewicht te scoren. Zo haalde Vlaanderen 2,66% van de middelen binnen waar men op basis van het bbp slechts 1,7% zou mogen verwachten. Dat is een mooie return

Kijken we gedetailleerder dan zien we dat het vooral de universiteiten zijn die deze return opstuwen met een eigen reële return van 1,28 procent tegenover een break-even return van 0,66 procent. De private sector hinkt echter achterop met een beperkte positieve return van 0,52 procent tegenover 0,49 procent. Dat kan beter. 

Europese kansen grijpen

Toegegeven, de concurrentie is hoog bij het indienen van Europese steundossiers. De gemiddelde slaagkans bedraagt slechts 12,6procent, maar ons land doet het historisch niet slecht. Zo bleek ons land uit eerder onderzoek over de periode 201-2016 een succesratio van 18 procent te kennen. De kwaliteit van dossiers is dus hoog. Bovendien maken vooral de grote bedrijven gebruik van Europese steun. Toch zijn er ook voor kmo's vele kansen. 

Overheid én bedrijven moeten dan ook verder inzetten om het bereik van ondersteunende diensten zoals het Nationaal Contactpunt (NCP Flanders) en het European Enterprise Netwerk (EEN) dat zich specifiek op kmo's met internationale ambities richt, te vergroten. Ervaring bij het indienen van Europese dossiers, kennis van het Europese subsidiesysteem en het zich verbinden met toepassingsgerichte partners vergroot immers de slaagkansen. Ook bij VLAIO kan een bedrijf terecht. 

Nieuwe programma's screenen

Voka gelooft sterk in het potentieel dat in Vlaanderen aanwezig is. Vanuit dit oogpunt verdient het ook aanbeveling om de Europese Taskforce te laten voortwerken om de nieuwe Europese programma's en oproepen in het voorjaar te screenen. De Taskforce mag zich niet beperkten tot enkel de Europese 'Herstel- en Veerkrachtfaciliteit'. Dat zou een gemiste kans zijn!


 

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel