Skip to main content

"Werk is de grootste integrator"

  • 11/01/2019

G4S is wereldwijd dé specialist in veiligheids- en beveiligingsoplossingen. Het bedrijf stelt maar liefst 570.000 mensen tewerk in negentig verschillende landen. In België zijn dat meer dan 6.000 werknemers, en die worden geleid door Jean-Paul Van Avermaet, de managing director voor België, Frankrijk, Luxemburg en Marokko. "Onze mensen vormen een spiegel van de maatschappij", zo zegt Van Avermaet. Een gesprek over diversiteit, integratie en migratie...

G4S is voortdurend op zoek naar nieuwe mensen en profielen: veiligheidspersoneel, technisch personeel, bewakingspersoneel, preventie-adviseurs, controlekameroperatoren, ... Jaarlijks werven ze meer dan duizend mensen aan. Het personeelsbeleid bij G4S is bijzonder divers. En dat is doelbewust.

Jean-Paul Van Avermaet, CEO G4S
Jean-Paul Van Avermaet, G4S

Jean-Paul Van Avermaet: "Ze vormen een spiegel van de maatschappij. Jong, oud, divers qua afkomst, religie, kleur. Zo'n mix vormt een groot voordeel. Zeker in onze business: wij zorgen voor veiligheid en beveiliging. Preventie is dan heel belangrijk. Met een divers personeelsbestand heb je een enorme kennis aan boord om over de generaties, genders, afkomst heen goed aan te voelen wanneer en waar er problemen kunnen opduiken. Ouders begrijpen ouderen beter, jongeren begrijpen jongeren beter. Maar als je bijvoorbeeld instaat voor de veiligheid op een festival, dan brengt het bijvoorbeeld op daar oudere werknemers te plaatsen. Jongeren reageren anders wanneer ze zich moeten laten fouilleren door een oudere, dan door een jongere persoon."

"Enkel op vlak van gender kunnen we het nog beter doen. Onze sector wordt nog te vaak geassocieerd met gespierde mannen die aan de ingang van een discotheek staan. Maar niets is minder waar. Bij ons komt het preventieve op de eerste plaats met de nodige psychologische tact. Daar kunnen ook vrouwen sowieso een rol in spelen. We zetten daar nu zwaar op in. We organiseren een Ladies Jobday, en we nodigen de mensen van bijvoorbeeld VDAB hier uit om met eigen ogen te zien wat de verschillende functies inhouden. Zo kunnen zijn voor ons beter selecteren."

Mensen van verschillende afkomst, religie: zorgt dat soms voor spanning?

"Solidariteit, respect en samenhorigheid vormen belangrijke waarden. Het feit dat de meeste van onze werknemers hetzelfde uniform dragen, schept een band. Neutraliteit in onze security functies is zeer belangrijk. Uiterlijke tekenen van geloof of politieke overtuigingen (zoals bijvoorbeeld een hoofddoek of een kruisbeeld) kunnen niet in combinatie met het uniform. Wel hebben we de nodige aandacht voor deze zaken. Wanneer het Suikerfeest is, zullen we daar zoveel mogelijk rekening mee houden tijdens de planning. De mensen die dan minder werken, zullen makkelijker bereid zijn te werken met Kerstmis, bijvoorbeeld. Na de aanslagen op de luchthaven in Zaventem, waar ook veel van onze mensen werken, is de samenhorigheid alleen maar groter geworden."

Jaarlijks 1.000 mensen aanwerven is niet min. Voel G4S iets van de krapte op de arbeidsmarkt?

"Het begint inderdaad te nijpen. We staan als het ware op het randje. Maar we passen ons aan. We zetten enorm in op opleiding op de werkvloer. Ook op het vlak van taal zijn we al soepeler geworden. We geven 'Nederlands op de werkvloer' en herbekijken sommige functies. Diep in Wallonië is het niet strikt noodzakelijk om ook Nederlands te kunnen. Dat geldt zelfs voor onze hooggeschoolde profielen die in de controlekamers werken. Dankzij de techniek kunnen we ervoor zorgen dat oproepen bij de juiste personen terecht komen. Maar ideaal is het niet. Ik ben altijd pleitbezorger geweest om werkzoekende te verplichten een taalopleiding te volgen. Taal is een basisvaardigheid: de overheid zou daar meer verantwoordelijkheid in kunnen nemen."

Is Jean-Paul Van Avermaet een voorstander van gecontroleerde migratie wanneer er echt geen goede werkkrachten te vinden zijn?

"Als het gecontroleerd en goed georganiseerd gebeurt is dat een optie. Als we willen blijven groeien zal dat zelfs nodig zijn. Maar we moeten ook inzetten op de mensen die hier de afgelopen twee jaar zijn toegekomen. Dat was ongecontroleerde migratie. We moeten die mensen zo snel mogelijk opleiden en aan het werk zetten. 

Jean Paul Van Avermaet weet waarover hij spreekt.

"We hebben in Turnhout en Gent meer de opvang van asielzoekers verzorgd. Dat paste in onze filosofie dat we de maatschappij willen ontzorgen. We zorgden voor taalopleidingen. En we hebben de mensen wegwijs gemaakt in onze maatschappij. Bijvoorbeeld: als ze een stad wilden bezoeken, dan gaven we hen een computer zodat ze bepaalde zaken konden opzoeken. Maar ze moesten zo'n uitstap wel zelf organiseren. Zelfredzaamheid is belangrijk. En werk. Wat is dat is grootste integrator."

G4S brengt 3 keer per jaar het magazine 4YOU uit. In de december-editie was onze G4S-medewerker Ali Omar de medewerker in de kijker. Lees hier het interview.

Contactpersoon

Sandy Panis

Content manager

IMU Multiburo
Proximus
Imu Salesforce
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad