Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • ‘Welt verruimt jouw blik op diversiteit met superconcrete tips’

‘Welt verruimt jouw blik op diversiteit met superconcrete tips’

  • 16/02/2023

Bij Nippon Gases Belgium slaat diversiteit op veel meer dan louter het productaanbod. Met Mirte Verhaert heeft de Belgische tak van dit industriële gasbedrijf zelfs een diversity & inclusion specialist aan boord, om erover te waken dat medewerkers zichzelf kunnen zijn op 
de werkvloer. In Welt tankt ze inspiratie voor initiatieven daartoe.

Talent aantrekken bij de huidige schaarste op de arbeidsmarkt: misschien wel meer dan ooit maken een duurzaam loopbaanbeleid en een inclusieve bedrijfscultuur daarbij het verschil. Met Welt biedt Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland bedrijven daarom een traject aan om beide pijlers van een geslaagde hr-aanpak zelf vorm te geven of bij te schaven. Aan Mirte Verhaert van Nippon Gases Belgium bood het bovendien de mogelijkheid om haar masteropleiding Gender & Diversiteit aan te vullen met kennis uit de praktijk in het bedrijfsleven. ‘In volle coronaperiode ben ik bij Nippon Gases gestart in een heel andere functie. Door mijn studieachtergrond volgde al snel de aanbieding voor mijn huidige rol. Welt gaf me daarbij de kans om met andere, heel uiteenlopende ondernemingen en organisaties te praten over omgaan met diversiteit en inclusie. Even uit je eigen context komen, verruimt je blik al zodanig dat je altijd wel iets uit die ontmoetingen haalt’, merkte ze al snel. ‘Bijvoorbeeld in een sessie over leercultuur heb ik superconcrete tips opgestoken over hoe je jouw publiek sterker kan meekrijgen in jouw verhaal. Gewoon nog maar door meteen in te gaan op hun vragen, verhoog je het engagement.

DRIE ASPECTEN VAN TEL

Als industrieel gasbedrijf dat over heel Europa bijna 3.000 medewerkers telt, hoeft Nippon Gases alleszins niet meer warm gemaakt te worden voor initiatieven naar een duurzamere, meer diverse en inclusieve benadering op hr-vlak. ‘We leveren specifieke industriële gassen voor sterk uiteenlopende toepassingen. Dat gaat van 
gassen die eetbare chips krokant houden tot gekalibreerde gassen die nodig zijn voor 
de productie van elektronische chips. Onze klanten bevoorraden we met zowel pijplijnen, bulkladingen per container als gasflessen in uiteenlopende formaten, vanuit onze vestigingen in Olen, Oevel, Schoten, Lillo en Zwijndrecht. Op die sites werken vaak specifieke profielen, van operatoren die flessen vullen over technici die specifieke mengsels maken tot procesoperatoren en ingenieurs die onze pijplijnen opvolgen. Vaak gaat het dus om technische profielen die heel schaars zijn. Om ons op die uitdagende arbeidsmarkt staande te houden, is het een must om snel én op de juiste manier in te spelen op de geschikte profielen’, legt ze uit. ‘Daarbij hanteren we drie grote basisprincipes: een voortdurende aandacht voor veiligheid, vasthouden aan duidelijke gedragsregels en aandacht voor diversiteit en inclusie. In een industriële omgeving is het maar logisch dat die eerste twee zaken prioriteiten zijn. Maar het derde aspect is niet minder van tel. In een bedrijf is het net heel belangrijk dat iedere 
medewerker zichzelf kan zijn. Want dan voelt die zich op het gemak, waardoor het werk al vanzelf liever wordt gedaan.’

‘Als je stappen wil zetten om de uitdagingen aan te pakken, maak je als bedrijf al een hoopvol statement.’

Mirte Verhaert

COMMUNICATIE IS KEY

Vanuit dat idee steunde Nippon Gases Belgium onder meer de LGBTQ-campagne ‘Do your best by being yourself’ en sloot het ook aan op het WING-vrouwennetwerk, waarmee de Europese organisatie van Nippon Gases vrouwelijk talent mentorship aanbiedt. Naast de investering in een specifieke recruiter, hanteert het bedrijf daarvoor soms - ook onder Mirtes impuls – wat creatievere technieken. ‘In het eerste voorbeeld hebben we onder andere gewerkt met stickers op de spiegels in de toiletten. Vanuit mijn eerst gevolgde opleiding taal- en letterkunde is verstaanbare, heldere taal hanteren voor mij essentieel om informatie zo toegankelijk mogelijk bij de juiste mensen te krijgen. Iedereen moet kunnen begrijpen wat met welke boodschap net wordt bedoeld. Onze mensen in de productie beschikken trouwens niet over een laptop of toegang tot het intranet. Dus informeren we hen via communicatieschermen in de lunchruimte en de koffiehoeken’, legt ze uit. ‘In onze vacatures letten we eveneens sterk op de woordkeuze. We beperken de tekst ervan ook bewust tot de essentie. Uit studies blijkt nu eenmaal dat vrouwen vaak pas solliciteren als ze over heel de lijn matchen met de job. Dan zou het jammer zijn als ze afhaken op een nice to have, terwijl ze wel voldoen aan alle must-haves.’

Onder andere via regelmatige interne bevragingen en livestreams zet Nippon Gases 
nadrukkelijk in op betrokkenheid van zijn mensen. Die aandacht wil het mee uitspelen 
in z’n employerbrandingcampagnes. ‘We willen veel zichtbaarder worden, onder meer via jobbeurzen om als innovatief bedrijf aan de jongere generaties te kunnen tonen. We onderzoeken in onze aanwervingsstrategie ook hoe we ons via sociale media kunnen profileren naar specifieke functies. Zo leidde een Facebookcampagne rond de functie van operator tot heel wat aanmeldingen’, haalt Mirte Verhaert als voorbeeld aan. ‘Bij het uitwerken van een duurzaam personeelsbeleid is er vaak nog veel werk aan de winkel. Maar als je de uitdagingen al onder ogen ziet en stappen wil zetten om die aan te pakken, maak je als bedrijf al een hoopvol statement. In een traject als Welt stel je vast dat je daarin dan niet alleen staat. De ruimte die het biedt om dan ervaringen uit te wisselen, is erg nuttig.