Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Welke uitdagingen én opportuniteiten ziet Eneco voor 2023?

Welke uitdagingen én opportuniteiten ziet Eneco voor 2023?

  • 26/01/2023

Nieuw jaar, nieuwe ondernemingsplannen. Welke uitdagingen en opportuniteiten ziet Bert Clinckers van EnecoBelgiumin 2023 voor zijn bedrijf en sector?

Is het in deze tijden voor een energiebedrijf nog wel mogelijk om een jaar vooruit te kijken?

“Natuurlijk wel. Uiteraard had niemand kunnen voorspellen wat er vorig jaar op ons is afgekomen. Maar een energiebedrijf is net heel goed in staat zijn om vooruit te kijken naar waar de sector, de markt en finaal ook de consumenten naartoe wil en moet gaan.”

“Onze missie is om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn. De route daar naartoe vergt heel wat werk. Maar door de realiteit van vandaag zien we al dat klanten minder verbruiken, en dat dat voor hen ook een gewoonte wordt. Dat is precies de kern van wat we nodig hebben op langere termijn.”

“Slimmer energieverbruik aansturen, en er anders mee omgaan doorheen de dag. Die zaken helpen in onze langetermijnvisie om klimaatneutraliteit te realiseren.”

Zou je de energiecrisis dan omschrijven als een katalysator voor die langetermijnvisie?

“Bij zulke doelstellingen is draagvlak creëren uitermate cruciaal. Ik denk dat de energievisie van ons land heel lang onderbelicht geweest is, waardoor het in de politiek en bij de regelgever heel lang vooruit geschoven werd. Vandaag zie je dat een langetermijnbeleid gewoon als noodzaak wordt gezien vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit de klanten, zowel particulieren als bedrijven.”

“Mensen beseffen dat er in je energieverbruik aanpakken ook een groot financieel voordeel zit. Niet alleen voor zichzelf. En ook de overheid is eindelijk aan het realiseren dat energietransitie er moet komen, want het is de driver van een economie.”

“We hebben hier nog heel veel vooruitgang in te maken, maar we zijn hier ook al goed mee bezig. Denk maar bijvoorbeeld aan onze kennis en expertise rond offshore wind. En dat is ook hetgeen je verder kan gaan uitdragen in de rest van de wereld. Daar ligt de sleutel voor je economie en welvaart. De overheid moet een kader creëren om daar een gunstig investeringsklimaat voor te maken. Maar ook de juiste impulsen geven aan technische profielen.”

“Gaandeweg is er nu meer aandacht om klanten te gaan sturen in hun verbruik. Er is een duidelijke trend ingezet naar elektrificatie, maar ook daar zien we meer inzet op groene productie en groen verbruik. Dus daar zit een hele beweging die deze crisis mee gerealiseerd heeft.”

In hoeverre is de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging van Eneco?

“Die is een uitdaging, ook omdat we evolueren van een pure leverancier van elektriciteit die jaarlijks , bij wijze van spreken, één factuur stuurt en tussentijds elke maand eentje naar een echte diensten, data- en digitale speler.”

“Wij moeten de klant meenemen om slim om te gaan met de energiestromen in zijn woning: wat moet er juist wanneer verbruikt worden, op welke momenten van de dag, waar kun je verder besparen in verbruik, … Dat vergt heel veel data en daaruit puren we inzichten om zo een echte energieregisseur voor onze klanten te worden.”

“Dus naast de gewone technische ingenieursprofielen, de typische IT’ers, zijn er echt wel big data-specialisten nodig die niet alleen de traditionele analyses maken maar die robots slimmer kunnen maken. Dat moet heel simpel lijken voor de klant, maar daar zitten heel complexe modellen achter. Wij zijn ervoor om onze klanten te besparen van de complexiteit, om hen te ontzorgen.”

Gaan we daar in 2023 als iets van merken dat energieverbruik meer voor klant geregeld wordt?

“De betrachting is wel om daar het komende jaar al stappen zichtbaar van te maken. We willen meer en meer energie als een dienstverlening zien: energy as a service. We gaan de klant meenemen in die reis, maar veel hangt af van de inzichten en de sturing die je kan krijgen. Zolang we veel analoge meters hebben, ga je heel weinig sturing kunnen hebben. De uitrol van de digitale meter is dan ook cruciaal om de energietransitie te laten slagen en met onze klanten die omslag te maken.”

“En twee: je gaat wel gaandeweg de dynamic pricing, de dynamische tarieven, van welk uur neem je welke prijs meer zien. Dat kan op termijn zelfs gaan naar per kwartier. Dus elke 15 minuten een ander prijstarief afhankelijk van is er veel productie of weinig. Maar het is pas als die digitale meter uitgerold is dat je dat op grote schaal kan doen.”

Voor het imago van de energiebedrijven was 2022 het niet het beste jaar. Wordt krediet terugwinnen op dat vlak ook één van de prioriteiten voor 2023?

“Wij moeten als sector in zijn totaliteit de geloofwaardigheid opkrikken. Elke energiespeler die aanwezig is op de markt – niet alleen de leveranciers maar ook de andere bedrijven die op of in de energiemarkt actief zijn – zal er veel meer voor moeten gaan om de kwaliteit te borgen richting de klant en ervoor zorgen dat die ons terug gaat vertrouwen.”

“Transparantie en communicatie spelen hierbij een grote rol. Wij proberen klanten in deze moeilijke omstandigheden door de crisis te loodsen, maar we krijgen natuurlijk ook heel hard het verhaal terug in ons gezicht. Hoe een factuur opgesteld moet worden, hoe die prijszetting gebeurt, soms ook de volatiliteit van de markt – wat heel moeilijk te begrijpen is waarom en hoe dat komt – dat speelt niet in ons voordeel. We proberen dat juist zo makkelijk en duidelijk mogelijk naar die klant te krijgen. In 95% van de gevallen loopt dat ook perfect, maar het is die resterende 5% … Daar moeten wij als sector veel attenter op zijn.”

“Wat een klant en zelfs de regelgever niet altijd beseft is dat wij als uithangbord naar die klant toe juist ook heel veel risico’s nemen voor de rest van de sector. Wij zijn afhankelijk van wat de internationale markten leveren. Je moet dat zien als een grote handelsbeurs van elektriciteit, waarop druk wordt uitgeoefend door een oorlog. Klanten worden gegijzeld door wat er in een internationale context gebeurt. Bovendien zorgen we ervoor dat alle, terecht genomen maatregelen om klanten te ondersteunen en te beschermen, worden verwerkt in onze systemen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de financiële afloop. Door de inrichting van het marktsysteem krijgen we hiervoor geen vergoeding. Al die risico’s moeten wij managen en financieren.”

“Dat zijn modellen die wij als sector ook in vraag moeten stellen. Hoe kunnen we hierin stabieler worden? Hoe kunnen we de lasten meer over de hele energieketen spreiden? Hoe zorgen we ervoor dat de energiebedrijven voldoende middelen en goesting overhouden om te investeren in de energietransitie?”

“Onze, ingewikkelde, energiefactuur is eigenlijk een vermomde belastingsbrief geworden. Het is niet correct dat wij als energiebedrijven cash moeten vrijmaken om betaalgedrag of overheden te prefinancieren via allerlei manieren. We moeten juist de middelen kunnen vrijmaken om te blijven investeren in windturbines en zonneparken, en om de klant te helpen zijn consumptiegedrag aan te passen. Onze taak is inzetten op vergroening. Dáár wil ik dat ons geld als bedrijf naartoe gaat.”

Als je over 12 maanden terugblikt: hoe denk je dat het jaar 2023 de geschiedenis van Eneco zal ingaan?

“Ik vrees – en dat gaan klanten niet graag horen – dat we nog altijd een volatiel jaar gaan hebben. Ik verwacht wel een stukje kalmering van de energiemarkten, maar we gaan er nog niet helemaal zijn. Er zal wat herstel komen, simpelweg omdat klanten hun gedrag hebben aangepast.”

“Ik denk ook dat we al de eerste stappen gaan gemaakt hebben richting onze rol als energieregisseur. En ik ga er ongetwijfeld van uit dat klanten ondertussen ook al beter begrijpt hoe het zit met de prijszetting in onze sector, en dat wij hen daar nog beter in kunnen begeleiden.”

“Maar dé trend van 2022 die zich dit jaar ongetwijfeld zal voortzetten is dat klanten nog bewuster gaan omgaan met hun energieverbruik. Ik verwacht dan ook nog wel wat investeringen vanuit huishoudens op dat vlak.”
 

imu - vzw - obd 1
imu - VZW - Maattwerk