Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Welke uitdagingen én opportuniteiten ziet Brouwerij Roman in 2023?

Welke uitdagingen én opportuniteiten ziet Brouwerij Roman in 2023?

  • 18/01/2023

Een nieuw jaar, nieuwe ondernemersplannen. Hoe kijken toppers uit hun sector naar de kansen en challenges om aan te pakken in 2023?

Welke uitdagingen ziet u voor 2023? 

“Voor alle productiebedrijven zal de grootste uitdaging zijn om de kosten onder controle te houden. In 2022 kregen we met zware prijsstijgingen te maken, zowel van grondstoffen en hulpstoffen (zoals verpakkingsmaterialen), als van energie. In januari komen daar ook de loonindexeringen bij. In de sector rekenen we ongeveer de helft van die hogere kosten door, de andere helft nemen wij op ons. Ons product wordt door iedereen gedronken en moet betaalbaar blijven. Het verbruik van bier daalt daardoor niet. Ook tijdens de bankencrisis hebben we al gemerkt dat brouwerijen aan de verkoopzijde weinig last ondervinden van economische crisissen. Dat is dan weer positief nieuws."

"We hopen in de eerste helft van 2023 ons team te vervolledigen; iets wat in 2022 niet gelukt is. Ook op de beschikbare arbeidsmarktreserve lijkt de economische crisis dus weinig effect te hebben. Het blijft enorm moeilijk om extra medewerkers te vinden, wellicht door het stelsel van tijdelijke werkloosheid."

"En tot slot zie ik ook een uitdaging voor onze hele sector: blijven waken over het ‘Belgian Beer’-kwaliteitslabel. Ons Belgische bier staat internationaal hoog aangeschreven. Startende brouwerijen met minder ervaring of buitenlandse microbrouwerijen die bier van lagere kwaliteit op de markt brengen, kunnen ons imago schaden.”

Roman

Hoe gaan jullie om met de impact van de energiecrisis?

“In eigen land is er begrip voor als we onze verkoopprijzen moeten optrekken, maar in het buitenland moeten we die stijgingen met handen en voeten verantwoorden. De energiecrisis is een Europese aangelegenheid; daardoor worden we buiten Europa geconfronteerd met concurrentie van niet-Europese producenten. Maar zelfs binnen de EU hebben we als Belgische onderneming een concurrentienadeel, enerzijds door de sterke inflatie van de lonen, anderzijds doordat de energieprijzen bij ons sterker gestegen zijn dan in heel wat andere EU-landen.”

Waar willen jullie in 2023 écht op inzetten als bedrijf?

“We starten in 2023 met de bouw van een nieuwe brouwzaal, het hart van onze brouwerij. De voorbije jaren investeerden we ook al in gistings- en lagertanks, de vatenlijn en de bottelarij. Een uitdagend investeringsplan waardoor we meer kunnen brouwen en verkopen, maar ook meer moéten brouwen en verkopen."

"Om die reden denken we aan de creatie van nieuwe producten, aan extra publicitaire of marketinginspanningen en aan de uitbreiding van ons verkoopsteam. In eigen land hebben we al iemand extra aangenomen voor de retail en we hebben ook een vacature om het team uit te breiden dat voor de horeca werkt. In het buitenland werken we met zelfstandige handelsagenten, die de lokale markt door en door kennen.”
 

imu - vzw - dieteren