Skip to main content
Map

Welke techscene?

  • 08/10/2019

Benieuwd hoe de techscene van onze provincie scoort tegenover die in België en Europa? Voka West-Vlaanderen nam de proef op de som. De pessimisten onder ons zullen het resultaat van deze benchmark dramatisch noemen, de optimist in mij ziet er dan weer een geweldig vat vol opportuniteiten in.

Bekijk je het percentage digitale bedrijven op provincieniveau in ons land, dan zit West-Vlaanderen nog net in de middenmoot: provincie Antwerpen haalt 18%, in de provincie Luxemburg zijn er zo goed als geen digitale bedrijven. West-Vlaanderen zit daar met 7% tussenin. Maar we scoren wel het laagst van alle Vlaamse provincies. Weg middenmoot dus.

Die 7% duikt nog eens op, bij de cijfers over funding in digitale bedrijven. In de voorbije 30 jaar werd in België in totaal minstens 4 miljard euro geïnvesteerd. Opnieuw 7% daarvan was voor West-Vlaamse bedrijven. En opnieuw heeft West-Vlaanderen het laagste cijfer van alle Vlaamse provincies. Een eenzame positie deze keer, want de andere Vlaamse provincies doen het nu allemaal beduidend beter. Het aandeel in Limburg bedraagt zelfs het dubbele.

De oplijsting van de € 1 million club-bedrijven (Belgische techbedrijven die meer dan 1 mio euro aan kapitaal ophaalden) in de voorbije vijf jaar lijkt dit negatieve beeld van West-Vlaanderen alleen maar te bevestigen: in 2014 behoorde geen enkel West-Vlaams techbedrijf tot de club, in 2018 zien we een viertal bedrijven opduiken. Stuk voor stuk excellente bedrijven van wereldniveau. Daar gaat het dus niet om: de kwaliteit zit absoluut goed, maar de kwantiteit ligt veel te laag.

Moeten we nu concluderen dat de West-Vlaamse economie hopeloos achterophinkt? Neen, integendeel. West-Vlaanderen heeft sterke bedrijven met een hoge maturiteitsgraad, de overlevingskansen van start-ups zijn relatief goed en er wordt geïnvesteerd in R&D. Alleen ligt de focus veel meer op inside-out dan op outside-in innovatie. En we missen bedrijven die actief zijn in digitale innovatie. We hebben met andere woorden wel wat in te halen.

“Onze veelbelovende start-ups en scale-ups verdienen in eigen regio de beste ondersteuning.”

Bert Mons, Algemeen directeur

Er zijn de voorbije jaren al heel wat inspanningen gebeurd om dit negatieve patroon te doorbreken. Alleen gaat iederéén met reuzenstappen vooruit. De kloof met de rest van Vlaanderen en Europa wordt er dus niet meteen kleiner op.

Toch liggen de kaarten goed voor West-Vlaanderen. Het potentieel is groot en opportuniteiten zijn er bij de vleet. Kijk bijvoorbeeld naar de typische sterkmakers in West-Vlaanderen: de creatieve maakindustrie en de voedingsindustrie, beide hoog geagendeerd op de Europese economische beleidsagenda.

En net dat moet onze ambitie zijn: Europese techparels naar hier halen en onze eigen scale-upbedrijven versneld laten doorgroeien. De ondernemers in Silicon Valley zijn daar niet geboren, ze zijn letterlijk van over de hele wereld gekomen om daar te gaan ondernemen. Daarom moet West-Vlaanderen zijn potentieel óók internationaal gaan uitspelen. Iets wat we tot op vandaag niet doen.

En onze veelbelovende start-ups en scale-ups? Die verdienen in eigen regio de beste ondersteuning. Zij vormen immers de beste remedie voor het doorbreken van de nog te gesloten West-Vlaamse bedrijfscultuur en voor het aanboren en activeren van dat gigantisch innovatievermogen.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag