Skip to main content
  • Nieuws
  • Welgekomen extra federale steunmaatregelen zijn zwaar onvoldoende voor echt herstel

Welgekomen extra federale steunmaatregelen zijn zwaar onvoldoende voor echt herstel

  • 09/06/2020

Het voorbije weekend kondigde de federale ‘superkern’ een aantal maatregelen aan om de economie en de werkgelegenheid verder te ondersteunen. Maatregelen die de schok van de coronacrisis op korte termijn opvangen. Maar met dergelijke tijdelijke maatregelen zal onze economie niet kunnen herstellen. Daarvoor is veel meer nodig, op langere termijn, zoals de solvabiliteit van de ondernemingen herstellen, investeringen stimuleren en een flexibelere arbeidsorganisatie.

De maatregelen van het voorbije weekend zijn een stap in de goede richting maar volgens ons moeten ze nog verder gaan. Het systeem van tijdelijke werkloosheid ‘corona’ werd verlengd tot 31 augustus, maar moet ook nadien nog flexibel toegepast worden. Ook het uitstel van de betaling van de RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal moet worden verlengd tot eind dit jaar.

Voor de liquiditeit van de ondernemingen wordt de bankgarantie verlengd en worden de termijnen en voorwaarden voor kmo’s versoepeld. Dit moet echt dringend gebeuren, anders komen heel wat kmo’s in financiële problemen. We dringen erop aan dat de aangekondigde bijsturingen van het federale bankenplan voor kmo’s er nu ook snel daadwerkelijk komen om onnodige faillissementen te vermijden. Voor de noodzakelijke versterking van de solvabiliteit moet het parlement de wetsontwerpen inzake carryback en wederopbouwreserve zo snel mogelijk goedkeuren om de balansen van de ondernemingen te stutten.

Snel duidelijkheid nodig

Daarnaast zijn er vier specifieke steunmaatregelen genomen voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de horeca. Deze extra steunmaatregelen zijn nodig voor de 50.000 horeca-ondernemingen en 158.000 werkenden in deze sector, waar ook veel toeleveringsbedrijven van afhangen. Voka vraagt snel duidelijkheid over de precieze modaliteiten en inwerkingtreding van deze maatregelen zodat ondernemingen weten waar ze aan toe zijn. De consumptiecheque van 300 euro is wel een slecht idee: veel werkgevers hebben immers momenteel geen reserves om die toe te kennen aan hun werknemers. Dit riskeert dus veel ondernemingen op onnodige kosten te jagen op een slecht moment of bij veel werknemers tot frustratie te leiden omdat ze dit ‘cadeau’ niet krijgen.

De maatregelen van het voorbije weekend zijn goed en nodig om de brand te blussen maar volstaan echt niet om ons huis weer op te bouwen.

Niko Demeester

Met de verlenging van tijdelijke maatregelen en ingrepen op korte termijn alleen gaan we er helaas niet geraken. Ze zijn goed en nodig om de brand te blussen, maar volstaan echt niet om ons huis weer op te bouwen. Daarvoor zullen veel meer stappen nodig zijn. De omzet van ondernemingen begint zich gelukkig wel te herstellen, volgens de cijfers van de Nationale Bank. Maar deze crisis zal lang aanslepen en zeker voortduren tot in 2021. Voor bedrijven en de werkgelegenheid is het dan ook broodnodig dat er nu een echt relanceplan komt met maatregelen op langere termijn zoals het herstellen van de solvabiliteit van de ondernemingen, het stimuleren van investeringen, en een flexibelere arbeidsorganisatie.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd