Skip to main content

We walk the talk!

  • 25/03/2019

Voka West-Vlaanderen engageert zich om tegen het voorjaar van 2020 het Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen te behalen.

Voka Charter Duurzaam ondernemenVorig najaar werd de nulmeting afgenomen. Een interne werkgroep stelde verspreid over verschillende sessies een lijst van mogelijke acties voor. Momenteel wordt er volop gewerkt aan het finale actieplan dat verder uitgerold zal worden in 2019.