Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "We moeten tot een eenduidig vaccinatiebeleid trachten te komen”

"We moeten tot een eenduidig vaccinatiebeleid trachten te komen”

  • 28/01/2021

Welke stappen moeten we in 2021 zetten naar een meer normale samenleving? Over deze vraag bogen drie toppers uit de zorg- en farmasector zich op maandag 25 januari tijdens een webinar van Voka Health Community. “We zullen nog gans 2021 in een continu spanningsveld zitten en moeten trachten om tot een eenduidig beleid te komen”, zei Dirk Ramaekers van de taskforce vaccinatiestrategie.

Na de 2de lockdown in België en de strengere lockdowns in Duitsland, UK en Nederland, blijkt het nog steeds onmogelijk om te voorspellen wanneer de coronapandemie onder controle zal zijn. Het virus zal misschien wel nooit helemaal verdwijnen, ook niet als er een effectief en efficiënt vaccin gevonden wordt. 

Wel weten we al zeker dat post-corona er anders zal uitzien dan pre-corona. ‘Hoe’ is nog grotendeels de vraag. Maar ook op dit punt worden de scenario’s uitgetekend voor de herlancering van een meer normale samenleving, met alle randvoorwaarden (o.a. sneltesten, vaccinatiestrategie, geleidelijkheid van overgang en fasering,…).

Tijdens een webinar van Voka Health Community exploreerden 3 prominente sprekers wat de volgende stappen zijn voor 2021, rekening houdend met het verloop van het coronavirus voor mens, organisatie, onderneming en maatschappij. Daarin kunnen vragen over de vaccinatiestrategie uiteraard niet ontbreken. Dirk Ramaekers, voorzitter van de Taskforce ‘Operationalisering Covid-19-vaccinatiestrategie’ trapte deze exclusieve digitale sessie dan ook af.

Continu spanningsveld
“We trachten met systematiek en wetenschappelijk onderbouwd een strategie uit te zetten”, ging hij van start. Maar Ramaekers benadrukte meteen dat het sturen en bijsturen zal zijn. “Momenteel gaan er een aantal duidelijke epidemiologische alarmbellen af. We zitten in een continu spanningsveld, en dat zal nog het ganse jaar 2021 zijn. Toch moeten we trachten om tot een eenduidig beleid te komen.”

De hoofdregel in de vaccinatiestrategie is nu: ouderen en zwakkeren eerst. “Dit omdat hoge leeftijd de belangrijkste risicofactor is om zwaar ziek te worden. En de vaccins zijn net ontwikkeld om zware ziekte te voorkomen. Maar als er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat er vaccins zijn die de transmissie van het virus afsnijden, zullen we ons meer moeten richten op de jongeren”, merkte hij op. 

Rol voor bedrijven
Welke rol bedrijven volgens hem kunnen spelen in de vaccinatiecampagne? “Zeker grotere bedrijven zouden via hun arbeidsgeneeskundige dienst potentieel de vaccinatiecentra kunnen ondersteunen. Maar de dialoog daarover loopt nog”, klonk het bij Dirk Ramaekers, die ook nog de ongeziene snelheid aanhaalde waarmee het eerste coronavaccin o.a. ontwikkeld en goedgekeurd is. “Volgens mijn raming is dat vijf keer sneller dan bij een klassiek vaccin. Een enorm grote innovatie is dat.”

“We hebben stappen gezet aan de snelheid van het licht”, erkende de volgende spreker, Elisabeth Schraepen van Pfizer. “In maart zijn we de eerste gesprekken gestart met BioNTech en uiteindelijk gestart met proeven op dieren.” En ook met het transport van de vaccins wordt vaart gemaakt. “We mikken erop om elk vaccin op maximum 3 dagen op bestemming te krijgen.”

Ongeziene operatie
De productie en verdeling van de vaccins is ook voor de farma een ongeziene operatie, benadrukte Dirk Ramaekers. “Het valt evenmin te onderschatten welke rol de site van Pfizer in Puurs speelt in het wereldwijde uitrollen van het coronavaccin”, voegde Elisabeth Schraepen nog toe. Het is één van de twee sites waar Pfizer het coronavaccin produceert. De andere ligt in de Verenigde Staten.

Naast de vaccins spelen ook de sneltesten een sleutelrol in het leren leven met het coronavirus. Hierop ging Gretel Schrijvers van Mensura EDPB dieper in tijdens het webinar. Zij verwees onder meer naar enkele specifieke situaties in de bedrijfswereld waarvoor er nog geen officiële procedures bestaan om met sneltesten te werken. “Ik denk dan ook crew changes aan boord van schepen of teams die tijdelijk moeten samenwerken in een besloten ruimte.” 

Ze pleitte er ook voor om het pilootproject in Vlaanderen met sneltesten in bedrijven uit te breiden naar andere ondernemingen. “Dit om de business continuity te bevorderen.”
 

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice