Skip to main content
  • Nieuws
  • We moeten samen burn-outs preventiever aanpakken

We moeten samen burn-outs preventiever aanpakken

  • 15/03/2018

Via een reportage vestigde Terzake donderdagavond de aandacht op de problematiek omtrent burn-out. Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, erkent dat de uitdagingen groot zijn en roept op tot een betere preventieve aanpak. “Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid. Een burn-out is niet alleen een probleem op de werkvloer, maar steeds meer een breed maatschappelijk probleem. We moeten de symptomen sneller herkennen en aanpakken", aldus Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka. “Laat ons daarom werk maken van betere coördinatie tussen alle betrokken partijen.”

Tijdens de reportage in Terzake werden cijfers uit de werkbaarhNiko Demeester op canvaseidsmonitor van de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV) geciteerd. Daaruit blijkt dat 12% van de werknemers te kampen heeft met psychische vermoeidheid. Ook bij de zelfstandigen zien we een toename van: hier kampt 11% met acute psychische vermoeidheid.

Acute psychische vermoeidheid is een belangrijke factor voor de diagnose van een burn-out, maar zeker niet de enige. In een recente bevraging van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) wordt het aantal werknemers met een burn-out geschat op 0,8% ofwel 19.000 werknemers. “Deze cijfers tonen aan dat we acute psychische vermoeidheid niet één op één mogen gelijkstellen met een burn-out,” aldus Niko Demeester. “Burn-out beperkt zich niet tot de werkvloer, maar is een grote maatschappelijke uitdaging. Zo speelt de thuissituatie mee een rol en zijn er heel wat individuele aspecten die uiteindelijk kunnen leiden tot burn-out.”

Voka neemt de problematiek omtrent burn-out bijzonder ernstig. “Burn-out is een grote uitdaging voor onze ondernemingen en voor onze maatschappij. Van werkgeverskant worden alvast initiatieven genomen omtrent werkbaar werk en wordt er meer ingezet op bewustmaking,” aldus Demeester. “In de toekomst zullen we nog meer moeten inzetten op preventie. Een snelle detectie van mogelijke problemen is cruciaal om tijdig de nodige ingrepen te doen. Daarnaast moet er nog sneller worden ingezet op re-integratie van werknemers met een burn-out.”

Voka roept op tot een betere coördinatie en meer dialoog tussen preventiediensten, werkgevers en artsen. “Het helpt alvast niet om te wachten tot het te laat is. We moeten snel genoeg kunnen ingrijpen zodat er oplossingen kunnen gevonden worden. Willen we burn-out efficiënt aanpakken, dan moeten we samen op zoek gaan naar een totaalaanpak. De verantwoordelijkheid enkel leggen bij de werkgevers zal het probleem niet oplossen.”

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez