Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “We moeten de energieproductie in eigen land en in eigen hand houden”

“We moeten de energieproductie in eigen land en in eigen hand houden”

  • 25/03/2022

2+2+1, zo laat de energiedeal zich het snelste samenvatten. De regering besliste om 2 kerncentrales 10 jaar langer open te houden. 2 nieuwe gascentrales ontvangen CRM-steun en meer dan 1 miljard euro gaat naar investeringen in duurzame energie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen.

De deal ligt in lijn met wat Voka en de andere ondernemersorganisaties vroegen in een gemeenschappelijke verklaring begin dit jaar. Voka is dan ook tevreden en opgelucht over het bereikte resultaat in deze moeilijke tijden. Hoe kijken Vlaamse ondernemingen naar deze deal?

“De federale regering heeft in feite beslist wat de werkgevers al verschillende weken vroegen”, steekt Philippe De Veyt, ceo van Lecot, van wal. “De volledige kernuitstap wordt afgevoerd. Kernenergie zal toch deel blijven uitmaken van onze energiemix. Daar hebben we naartoe gewerkt en het is ons gelukt”. 

“De regering zal twee kerncentrales langer openhouden. Dat was dan ook het minimum”, vult Bernard Thiers van Unilin aan. “Men had gerust nog verder mogen gaan. Binnenkort start de ontmanteling van de eerste twee Belgische kerncentrales die uit dienst gaan. In tijden van grote energie-onzekerheid had ik dat toch nog liever anders gezien”. 

Nog niet gerustgesteld

“Al meer dan 15 jaar wordt een politieke show opgevoerd rond het energiedossier. Deze deal komt eigenlijk veel te laat”, vult Jef Wittouck, ceo bij Christeyns, aan. “Ik ben eerlijk gezegd nog steeds niet gerustgesteld. Zullen de kerncentrales draaien tussen 2025 en 2027? Het is allerminst vanzelfsprekend”. 

Voka en de andere werkgeversorganisaties pleitten er half februari voor om minstens twee kerncentrales ook na 2025 open te houden. Voka heeft er daarnaast voor geijverd dat de CRM-steun waarover al is beslist, niet geschrapt zou worden.

“Bovenal hebben onze ondernemingen bevoorradingszekerheid nodig. We zien de nieuwe gascentrales als een verzekeringspolis. We gaan ervan uit dat we ze zo weinig mogelijk nodig zullen hebben. Maar wanneer we ze nodig zouden hebben, dan zijn ze beschikbaar”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 

Ondernemingen onder immense druk 

De energiedeal van afgelopen week is vooral een zaak van de lange termijn. Op korte termijn zorgt de geopolitieke onstabiliteit voor ongezien hoge energie- en grondstoffenprijzen. “Onze ondernemingen komen onder immense druk te staan. Het is oorlog in Europa. We zien de situatie week na week verslechteren”, geeft Hans Maertens aan. 

“Ik denk dat het ergste nog moet komen”, zegt Bernard Thiers. “Veel bedrijven zien straks hun termijncontracten voor energie aflopen. Wie nieuwe contracten aangaat, zal drie tot vier keer meer betalen dan wat vroeger gangbaar was. Daar komt nog bij dat de energiekosten een sterke drijver zijn voor de prijs van basisgrondstoffen. Zo wordt alles duurder, stijgt de inflatie en gaan de loonkosten fors de hoogte in. Opnieuw. Ik denk dat productiebedrijven in heel West-Europa een moeilijke tijd tegemoet gaan. Ze zijn eenvoudigweg niet meer concurrentieel met vestigingen elders in de wereld”. 

Failliet

“De oorlog in Oekraïne heeft de bestaande problemen nog groter gemaakt. Sommige bedrijven gaan dit niet de baas kunnen. In het buitenland zie ik de eerste bedrijfjes failliet gaan”, gaat Jef Wittouck verder. 

“Ik vrees dat we onderschatten welke storm er op ons afkomt. We zijn vertrokken voor een lange periode van hoge inflatie”, bevestigt ook Philippe De Veyt. “Eén ding staat wel vast: we mogen niet afhangen van dictatoriale buitenlandse regimes voor onze energiebevoorrading. We moeten de energieproductie in eigen land en in eigen hand houden. De transitie naar een CO2-arme industrie is de enige weg”. 

Verdere acties nodig

Het werk is dan ook verre van af. Zowel voor de korte termijn als de lange termijn zijn acties noodzakelijk om de huidige energiecrisis het hoofd te bieden, zo voerde Voka deze week nog in een opiniestuk aan.

Na het derde energiepakket om de koopkracht van gezinnen te vrijwaren zijn bedrijven enigszins verweesd achtergebleven. Voka wacht in spanning af op het Europese tijdelijk crisiskader voor staatssteun en de daaraan gekoppelde acties van onze regeringen.

  

imu - vzw - ovam