Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Watertekort heeft enorme impact op de bedrijven

Watertekort heeft enorme impact op de bedrijven

  • 01/07/2019

Water is voor vele bedrijven een grondstof die vaak een ganse cyclus doorloopt tussen de opname en recuperatie of lozing ervan.De afgelopen droge zomers werd er al opgeroepen om spaarzaam met water om te gaan. In de toekomst kunnen we dergelijke droogtes naar alle waarschijnlijkheid frequenter verwachten. De gevolgen zijn sterk afhankelijk van de duur en omvang van een droogteperiode en de weerbaarheid van de regio. Afgelopen zomer werden de bedrijven reeds getroffen met diverse gevolgen van dien. Wij sommen er 5 belangrijke op:

1. Omzetverlies:

Minder water betekent vaak geen of minder productie, omdat water een grondstof is. Dit tonen enkele voorbeelden uit het buitenland aan. Zo moesten langs de Donau energiecentrales sluiten omdat ze te weinig koelwater hadden. Maar ook onrechtstreeks omwille van problemen in de scheepvaart, en bijgevolg minder aanvoer van grondstoffen of producten moeten bedrijven hun productie terugschroeven. Zo leed BASF in Duitsland vorig jaar 250 miljoen euro schade door de lage waterstand van de Rijn.

2. Prijsstijgingen:

Bouwondernemingen werden geconfronteerd met prijsstijgingen van 8 tot 15% voor zand/grind afkomstig van zee en rivieren. Ook landbouwproducten kennen een hoge aanbodelasticiteit. Een kleine hoeveelheid meer of minder oogst kan tot forse prijsschommelingen leiden. Als de oogsten door droogte tegenvallen, zullen de prijzen voor heel wat grondstoffen stijgen (rechtstreeks effect).

3. Loonstijgingen:

Groenten en aardappelen worden in belangrijke mate in België geteeld. Zij zijn goed voor 1,5% van de gezondheidsindex. Stel dat door droogte die producten gemiddeld 30% duurder worden, dan stijgt de index met 0,45%. En door de automatische koppeling stijgen de lonen ook met 0,45%. Op een afgeronde jaarlijkse loonmassa van 153 miljard euro in de private sector in België, komt dat neer op een, volledig automatische, extra loonfactuur van 688 miljoen euro voor de bedrijven. Bovendien zorgt het indexmechanisme ervoor dat de consument niet op zoek gaat naar goedkopere alternatieven, aangezien zijn loon er toch voor gecompenseerd wordt.

4. Kwaliteitsverlies water:

Droogteperiodes hebben een impact op de kwaliteit van het water. Er kan bijvoorbeeld verzilting optreden. De polders van West-Vlaanderen, het kanaal Gent-Terneuzen, de haven van Antwerpen en de Schelde hebben hier al mee te kampen. Hierdoor wordt het duurder en moeilijker om water op te waarderen tot de juiste kwaliteit. Ook was het water door zijn te hoge temperatuur niet altijd meer geschikt als koelwater.

5. Verstrenging van lozingsnormen:

Lozingsnormen van bedrijven, in het bijzonder de concentratie aan zouten, werden aangescherpt door het te lage debiet in de rivieren waarin wordt geloosd. Ook dat stelt bedrijven voor problemen.

Contactpersoon

Ellen Vanassche

Adviseur Milieu & Klimaat

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel