Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Waterkwaliteit dreigt het nieuwe stikstof te worden

Waterkwaliteit dreigt het nieuwe stikstof te worden

  • 10/11/2023

De Vlaamse Ondernemers roepen de volgende Vlaamse regering op om op milieuvlak absolute prioriteit te geven aan de verbetering van de waterkwaliteit. Zoniet dreigt opnieuw een vergunningenstop in Vlaanderen. Voor tal van economische sectoren is water van cruciaal belang.  . De volgende Vlaamse regering moet een programmatische aanpak voor de verbetering van de waterkwaliteit uitwerken en invoeren.

“De kwaliteit van onze waterlopen hangt als een zwaard van Damocles boven de Vlaamse economie. Wij roepen met de Vlaamse Ondernemers de volgende Vlaamse regering op om van waterbeleid een absolute prioriteit te maken. We mogen niet dezelfde fouten maken als in het stikstofdossier. We moeten met andere woorden nu actie ondernemen en een programmatische aanpak water voorbereiden”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, namens de Vlaamse Ondernemers.

Op het 8e Milieuforum van de Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen Voka en 20 economische sectororganisaties, was waterbeleid een centraal thema. Zowel Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir als de Vlaamse parlementsleden van de verschillende fracties delen de bezorgdheden van de Vlaamse Ondernemers rond waterbeleid.

De kwaliteit van onze Vlaamse waterlopen is onvoldoende. Europa legt de lidstaten op om tot een goede toestand van de waterlopen te komen ten laatste in 2027. Daarbij verbiedt rechtspraak van het Europese Hof van Justitie een verdere verslechtering van de kwaliteit van de waterlopen. Vandaag haalt slechts 1 Vlaamse waterloop de norm. In de huidige stand van het beleid is het zo goed als zeker dat Vlaanderen in 2027 niet aan de Europese normen zal kunnen voldoen.

Om een vergunningenstop te vermijden is er nood aan een programmatische aanpak van de waterkwaliteit. Die programmatische aanpak moet uitgewerkt en bindend worden . Door de integrale aanpak, het opstellen van reductiedoelen per stof, zal elke stakeholder zijn steentje bijdragen. Bovendien verbeteren we de kwaliteit op de meest kostenefficiënte manier. Tegelijkertijd moet Vlaanderen bij de Europese Unie aandringen op een beter, gedifferentieerder kader omtrent oppervlaktewaterkwaliteit.

“Het is onrealistisch dat we in 2027 de goede toestand halen voor alle waterlopen. Met een programmatorische aanpak kunnen we systematisch de waterkwaliteit verbeteren en tegelijkertijd een vergunningenstop afwenden”, besluit Hans Maertens.
Naast de verbetering van de waterkwaliteit is er ook nood aan een beheersing van de waterkwantiteit, zowel bij droogte als bij hevige regenval. Het regent genoeg in Vlaanderen. Het is zaak om nog meer maatregelen te nemen om water op te slaan in geval van overvloedige regenval zodat in periodes van droogte er geen watertekorten ontstaan.

De Vlaamse Ondernemers richten zich tot de volgende Vlaamse regering met 9 beleidsvoorstellen rond milieu en omgeving. Alle voorstellen zijn hier raadpleegbaar.

Vlaamse Ondernemers is een samenwerkingsverband tussen 21 sector- en werkgeversorganisaties: 
Voka, Agoria Vlaanderen, Cimabel, Comeos, Denuo, Embuild Vlaanderen, Energia, essenscia vlaanderen, FBAA, Febeg, Febetra, Febiac, Federgon, Fedustria, Fevia Vlaanderen, inDUfed, Staalindustrie Verbond, Traxio,  Vlaamse Havenvereniging, Vlozo, Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek
 

Proximus
imu - vzw - Altez
imu - vzw - Uzbrussel
AW_Welt_6stappenplan