Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Water op maat, vandaag voor de generatie van morgen

Water op maat, vandaag voor de generatie van morgen

  • 18/09/2019

Als het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen levert De Watergroep drinkwater aan ruim 3.2 miljoen klanten in 177 Vlaamse Gemeenten. Maar vanuit de klassieke drinkwateractiviteiten is de groep de voorbije vijftien jaar uitgegroeid tot een integraal waterbedrijf dat ook actief is als rioolbeheerder en dat industrieprojecten op maat van bedrijven uitwerkt. Die integrale aanpak is nodig om watertekorten in Vlaanderen te voorkomen.ontwikkeling van het platform.

Joris Pieters, duurzaamheidscoördinator bij De Watergroep
Joris Pieters

Joris Pieters, duurzaamheidscoördinator bij De Watergroep legt uit: “Onze missie spreekt voor zich: ‘Wij maken water op maat. Vandaag, voor de generatie van morgen.’ In die twee korte zinnen zit deessentie van onze toekomstvisie vervat: we denken verder dan de klassieke drinkwaterproductie en stellen daarbij een duurzaam waterverbruik voorop. Zo hebben we al mooie referenties van industriële klanten waarbij we op de bedrijfssite een geschikte en duurzame waterbron selecteren en die omzetten naar de gewenste eindkwaliteit. Daarnaast onderzoeken we ook voor particuliere klanten de inzet van circulaire systemen waarbij we regenwater of gezuiverd afvalwater opnieuw inzetten als tweede-circuit-water of als drinkwater. We werken op die manier aan een robuuste watervoorziening die ons in staat moet stellen ook de toekomstige generaties van voldoende, kwaliteitsvol (drink)water te voorzien tegen een verantwoorde prijs.” 

 

Maatschappelijk engagement

“We zijn dus intussen uitgegroeid tot een integraal waterbedrijf, maar het leveren van drinkwater blijft onze kerntaak. We staan in voor een levensnoodzakelijk product en we zijn ons bewust van de maatschappelijke impact ervan. We gaan daarom altijd te werk met respect voor onze natuurlijke bronnen en zetten ook – samen met alle betrokken partners – in op een nog betere bescherming van die bronnen.” “Daarnaast hebben we een maatschappelijke rol te spelen op het vlak van sensibilisering: we willen onze klanten er bijvoorbeeld van bewust maken dat kraanwater perfect drinkwater is, dat bovendien zonder verpakking en zonder transport thuis wordt geleverd. We brengen ons maatschappelijk engagement ook in de praktijk via partnerships met organisaties die zich inzetten voor milieubescherming – zoals Natuurpunt en Velt – of voor een sociaal doel. Zo ondersteunen we sinds kort YouthStart, een organisatie die kanszoekende jongeren op weg zet naar een opleiding, een job of zelfstandig ondernemerschap.”

Duurzame toekomst

foto

De duurzaamheidsstrategie van De Watergroep is gebaseerd op vijf pijlers: circulair denken, klimaatneutraliteit, duurzame waterketen, duurzame bronnen en sociale verantwoordelijkheid. Joris: “In het kader van de klimaatverandering zal het belang van een duurzame bedrijfsvoering de komende jaren alsmaar toenemen. Daarom zetten we sterk in op innovatie, onderzoek naar circulaire systemen en systemen om meer gebruik te maken van de natuurlijke capaciteit om water te bufferen. Zo voeren we momenteel in Diksmuide een proefproject uit rond Aquifer Storage & Recovery (ASR). Daarbij gaan we na of we overtollig winterwater in de ondergrond kunnen stockeren en het ’s zomers bij lange droge periodes opnieuw kunnen oppompen om er drinkwater van te maken.” Maar ook buiten onze landsgrenzen doet De Watergroep inspanningen voor een duurzame toekomst.

“We ondersteunen al ruim vijftien jaar waterprojecten in ontwikkelingslanden”, vertelt Joris. “In het begin ging dat om louter financiële ondersteuning, maar geleidelijk aan zijn we meer gaan focussen op het inzetten van onze expertise via opleiding en wederzijdse kennisdeling. We werken daarvoor nauw samen met de Gentse ngo Join For Water, die een ruime expertise heeft op dat vlak, en binnen het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. Daarnaast hebben we enkele buitenlandse industriewaterprojecten en bouwen we inde Surinaamse regio Commewijne een drinkwaterproductiecentrum voor 50.000 inwoners. Die projecten bieden aan onze medewerkers kansen om zich buiten de klassieke paden te begeven en nieuwe kennis en ervaring op te doen.”

Voor begeleiding en ondersteuning in de aanpak van zijn maatschappelijk engagement rekent De Watergroep op Voka. “Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) ligt in het verlengde van de inspanningen die we al leveren om duurzaam te ondernemen, met aandacht voor mens en leefmilieu. Als openbaar nutsbedrijf met een maatschappelijke opdracht is een focus op duurzaam ondernemen een evidentie voor ons. Het charter zet ons ertoe aan dat nog explicieter te doen, gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).” “Vanuit onze activiteiten zijn wij gestart met een focus op de SDG’s die een link hebben met water: ‘Schoon water en sanitair’ (doelstelling 6) en ‘Leven in het water’ (doelstelling 14). Maar met de ondersteuning van Voka zijn we al snel gaan uitbreiden naar de andere doelstellingen. Als we dit jaar opnieuw het charter halen, zullen we alle SDG’s gecoverd hebben en kunnen we het UN-certificaat halen en krijgen we de titel van SDG Pioneer.” “Deelname aan het VCDO is bovendien een manier om ons engagement nog duidelijker in de kijker te zetten, zowel naar klanten en andere externe stakeholders als naar onze eigen medewerkers. En via Voka bouw je een kennisnetwerk uit met andere bedrijven dat je helpt om permanent te verbeteren.”


Meer info op www.dewatergroep.be
 

Proximus