Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Wat zijn de plannen van de Europese Commissie in haar laatste beleidsjaar?

Wat zijn de plannen van de Europese Commissie in haar laatste beleidsjaar?

  • 19/09/2023

Elk jaar maakt de Europese Commissie de balans op van Europa in haar jaarlijkse ‘state of the EU’. 

Op die manier wordt ook het politieke jaar afgetrapt en worden de prioriteiten voorgesteld. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, maakte van de gelegenheid in Straatsburg gebruik om een gedetailleerde terugblik te geven op de belangrijkste politieke prestaties van haar uitvoerende macht in de opeenvolging van crises die het blok de afgelopen jaren hebben getroffen.  

Industriebeleid

Zo verwees von der Leyen uiteraard naar wat is bereikt binnen het kader van de Europese Green Deal. Interessant daarbij was dat er ook een grote focus lag op competitiviteit, concurrentievermogen en de industrie – een essentiële partner in het behalen van de Green Deal-doelstellingen.  

Om deze richting in te slaan en de steun voor de Europese industrie te behouden, heeft von der Leyen aangekondigd dat er deze maand "een reeks dialogen over schone overgang met de industrie" zal worden opgezet. Het doel is om de relevante sectoren te ondersteunen in hun ontwikkeling en decarbonisatie. Steun voor strategische industrieën omvat ook windenergie, de Commissie gaat een "Europees windenergiepakket" presenteren.  

Er werd ook terecht op gewezen dat de bedrijven en industrie geconfronteerd worden met drie grote uitdagingen -  arbeid, inflatie en ondernemingsklimaat – op een moment waar van bedrijven reeds veel wordt gevraagd met betrekking tot de transitie naar klimaatneutraliteit in 2050. Mario Draghi zal zich buigen over de toekomst van het Europese concurrentievermogen.    

Dit is alvast een zeer goede zaak voor de Vlaamse bedrijven. We worden om onze oren geslagen met geo-economische verstoringen, zowel binnen als buiten Europa.  Een ondernemingsvriendelijk beleid naast de vele regulering, is absoluut noodzakelijk zodat de focus kan komen te liggen op de implementatie van de afgesproken klimaatdoelstellingen. En daarvoor is de industrie en economie noodzakelijk. 

Handelsbeleid 

Ook het handelsbeleid kwam aan bod. Aan de ene kant werd ingezet op handelsakkoorden zoals met Chili, Kenia en Nieuw-Zeeland en gaf de Europese Commissie aan de besprekingen met Australië, Mercosur en Mexico voor het einde van het jaar te willen afronden. In een volgende fase zouden India en Indonesië aan de beurt zijn.  

Maar daarnaast werd ook aangekondigd dat de EU haar industrie wil beschermen tegen goedkope Chinese voertuigen die de interne markt overspoelen en gaat een antisubsidieonderzoek tegen hen starten. De eerste keer dat de EU zo sterk optreedt tegen China.  

Prioriteiten voor Voka 

Na jaren inzetten op nieuwe regelgevende kaders is het goed om te merken dat concurrentievermogen nu bovenaan de agenda staat. En daar moet het ook blijven in de volgende beleidsperiode: er is nood aan een omvattend beleid waarmee bedrijven een duurzame toekomst zien in Europa.  

Voka werkt ook graag mee aan dit broodnodig debat. Volgende week verschijnt in lijn met deze prioriteiten ook de Voka Paper ‘Naar een competitief en pragmatisch industrieel beleid’, waarbij wordt gekeken naar wat noodzakelijk is op Europees, Belgisch en Vlaams niveau om de industrie te ondersteunen. De focus ligt daar op energiebeleid, innovatiebeleid en adequate financiering op Europees en Vlaams niveau.   

Maar ook de klassieke Europese troeven worden naar voor geschoven: de eengemaakte markt en handel. In die zin is het zonde dat er weinig woorden werden vuil gemaakt aan de verdere stappen voor de Europese interne markt.  

De paper werd geschreven in samenwerking met de sectorfederaties Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fedustria en Fevia Vlaanderen.  

 

 

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen

imu - vzw - Uzbrussel