Skip to main content
 • Nieuws
 • Wat zijn de gevolgen voor werkgever en medewerkers bij (vakantie)reizen buiten België?

Wat zijn de gevolgen voor werkgever en medewerkers bij (vakantie)reizen buiten België?

 • 30/07/2020

Het openen van de binnengrenzen van de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk maakt reizen opnieuw mogelijk. Toeristische reizen naar gebieden buiten Europa zijn nog verboden.
Veel medewerkers vertrekken met vakantie naar of keren binnenkort terug uit het buitenland. 
 
Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever bij privéreizen naar het buitenland van medewerkers? Wat zijn de gevolgen voor de inkomenssituatie van uw medewerkers?
 

1. Richtlijnen FOD Buitenlandse Zaken – verplichtingen voor uw medewerkers

Om te bepalen welke regio’s een risico inhouden, werkt de FOD buitenlandse zaken met gekleurde risicogebieden (rode zone: hoog risico, oranje zone: matig verhoogd risico en groen zone: laag risico - zie website). 

Verplichting voor uw medewerkers bij terugkeer uit het buitenland: monitoring systeem

Deze verplichting voor niet-essentiële (toerisme) reizen naar België.  Het geldt voor iedereen die van het buitenland naar België komt, of het nu gaat om Belgen die terugkeren van een buitenlandse reis of buitenlanders die naar België afreizen.  Ze geldt voor terugkeer uit alle zones en is ingevoerd op contact tracing bij besmetting mogelijk te maken.

Indien men met een vervoersmaatschappij (vliegtuig, schip) naar België reist, moet men vóór de terugreis een Passenger Locator Form invullen, ondertekenen en bezorgen aan de vervoerder, die dit formulier aan Saniport moet bezorgen. Saniport is de sanitaire politie voor het internationale verkeer, een onderdeel van de FOD Volksgezondheid.

Indien men op eigen kracht naar België reist (trein, bus, andere), en men meer dan 48 uur in het buitenland geweest is, en men ook meer dan 48 uur in België zal blijven, moet men deze Passenger Locator Form invullen, ondertekenen en binnen de twaalf uur na binnenkomst in België zelf door te mailen aan Saniport.

Het Passenger Locator Form (enkel in het Engels) vindt u hier. Dit formulier kan ook hier elektronisch worden ingevuld, waar het beschikbaar is in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. 

Verplichting voor uw medewerkers inzake testing en quarantaine

Groene zones: reizen toegelaten

Bij terugkomst uit een groene zone gelden geen specifieke verplichtingen. Uiteraard moet men rekening houden met de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen en met de specifieke veiligheidsmaatregelen die in het land van bestemming, en onderweg van toepassing zijn. 

Oranje zones: reizen toegelaten, maar…

Het is toegelaten te reizen naar gebieden die op het moment van vertrek als “oranje zone” aangeduid staan, mits verhoogde waakzaamheid.
Bij terugkomst uit een “oranje zone” zijn zelfisolatie en testen niet verplicht, maar wel sterk aangeraden.
Verder moet men rekening houden met de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen en met de specifieke veiligheidsmaatregelen die in het land van bestemming, en onderweg van toepassing zijn. 

Rode zones: reizen niet toegelaten

Het is niet toegelaten te reizen naar gebieden die op het moment van vertrek als rode zone aangeduid staan op de monitor van diplomatie.belgium.be
Indien medewerkers in deze regio op vakantie zijn op het moment dat deze “rood wordt”, zullen zij bij terugkeer naar België verplicht in zelfisolatie moeten gaan, en zich laten testen.

2. Uw rechten en plichten als werkgever

Vóór vertrek

 • U kan de medewerker niet verplichten om zijn geplande reisbestemming(en) door te geven. Dit kan natuurlijk wel op vrijwillige basis besproken worden, temeer omdat u zich arbeidsorganisatorisch moet kunnen voorbereiden op een (verplichte) quarantaine bij terugkeer uit een risicogebied.
 • Evenmin kan u de medewerker verbieden om naar een gevarenzone te vertrekken.

Bij terugkeer

Verplichte inlichtingen?

 • Voor de medewerker: invullen passenger locator form – zie hoger.
 • Indien de medewerker in quarantaine is geplaatst (bv. omwille van terugkeer uit een rode zone), dan moet hij u hiervan in ieder geval wel onmiddellijk inlichten en, indien gevraagd, een medisch attest of quarantainegetuigschrift bezorgen.
 • Sowieso is een duidelijke, open communicatie tussen u als werkgever en medewerker belangrijk.

Verplichte test en medisch attest?

 • Een werkgever kan de medewerker niet verplichten om een COVID-test te ondergaan, noch om een medisch attest af te leveren dat de betrokken medewerker arbeidsgeschikt is.
 • De toegang tot de werkvloer kan dus niet zomaar geweigerd worden aan een medewerker die terugkeert uit een groene of een oranje zone.
 • De medewerker is bij terugkeer uit een rode zone wel verplicht om een test af te laten nemen, en bij terugkeer uit een oranje zone wordt dit sterk aangeraden.
 • Uit contactname met verschillende externe diensten en klinische labo’s blijkt voorlopig dat er voldoende testcapaciteit is. Als werkgever kunt u dus zeker vragen (niet verplichten) om zich te laten testen. 

  Wij hebben dit bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen alvast voor ons eigen personeel gedaan via het Jan Ypermanziekenhuis (lees hier het persbericht). 

Verplichte quarantaine?

 • Een werkgever kan de medewerker niet verplichten om in quarantaine te gaan bij terugkeer uit een groene of oranje zone tenzij de medewerker over een quarantaine attest beschikt. Er kunnen wel onderling de nodige afspraken gemaakt worden omtrent telewerk, in zoverre dit mogelijk zou zijn.
 • Indien de medewerker terugkeert uit een rode zone, dan kan een werkgever gedurende 14 dagen na de reis wel de toegang tot de werkvloer weigeren aangezien de overheid in dit geval een verplichte quarantaine oplegt.

Temperatuurmeting?

 • Gezien er momenteel nog geen wettelijke regeling bestaat die temperatuurmetingen toelaat, kunt u als werkgever niet zomaar overgaan tot het meten van de temperatuur van de vakantiegangers.
 • Volgens de FOD WASO zou dit in bepaalde omstandigheden toch mogelijk zijn voor zover de beslissing tot invoering en de voorwaarden worden opgenomen in het arbeidsreglement . De Gegevensbeschermingsautoriteit nam echter een strikt standpunt in, dat het meten van lichaamstemperaturen heel erg moeilijk maakt. Het is ook niet altijd doelmatig, aangezien koorts niet altijd een aanwijzing is. Hier vindt u meer informatie over temperatuurmeting.

Vermoeden van verhoogd risico bij terugkeer uit groene of oranje zone?

 • Als werkgever hebt u een algemene ‘duty of care’ waarbij verplicht de nodige maatregelen genomen moeten worden ter bevordering van het welzijn van alle medewerkers.
 • Een werkgever kan bijgevolg in samenspraak met de interne en externe preventiediensten en het CPBW een preventieplan opstellen met maatregelen voor medewerkers die terugkomen uit een gebied met een verhoogd risico zoals een oranje zone. Hierin kan bijvoorbeeld voorzien worden dat telewerk zal worden toegepast en medewerkers wordt gevraagd een test af te nemen. Transparante communicatie over deze regels is heel belangrijk.

Tijdelijke werkloosheid of gewaarborgd loon?

 • Indien telewerk niet mogelijk is, heeft de medewerker recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien hij/zij door de Coronamaatregelen langer wegblijft van het werk dan de geplande vakantieperiode. 
 • Echter, de medewerker kan geen beroep doen op overmacht (lees: geen recht op werkloosheidsuitkeringen) indien men een fout heeft begaan. Zo heeft de medewerker die is afgereisd naar een bepaald gebied terwijl dat werd verboden door de overheid op het ogenblik van zijn vertrek en hij als gevolg hiervan in quarantaine moet na terugkeer, uiteraard geen recht op tijdelijke werkloosheid. De beoordeling of de medewerker foutief (= schending van een verbod) heeft gehandeld, dient te worden gemaakt op het ogenblik van zijn vertrek. De medewerker is op dat moment zelfs onwettig afwezig in principe. Deze richtlijnen van de RVA zijn voorlopig nog niet officieel gepubliceerd.  We volgen de situatie op de voet en zullen jullie op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen.
 • De medewerker heeft recht op gewaarborgd loon gedurende 30 dagen indien hij of zij arbeidsongeschikt is omwille van een besmetting met het coronavirus (medisch attest).

Terugbetaling testen?

 • Bij terugkeer uit oranje of rode zone, worden testen terugbetaald door RIZIV, indien voorgeschreven door een geneesheer.
 • Kostprijs speelt hier dus niet mee in de beslissing om al dan niet te testen bij terugkeer uit een oranje zone.
 • Bij terugkeer uit groene zone is er geen terugbetaling door RIZIV.

Wat met professionele reizen?

 • Hier zijn nog steeds veel onzekerheden en vragen.
 • Sowieso is een werkverplaatsing mogelijk naar de gebieden waar een toeristische verplaatsing toegelaten is.
 • Hier moet ook steeds de volgende vraag gesteld worden: Beschouwt het land van bestemming een werkverplaatsing ook als essentieel ? Wat zijn de modaliteiten? Welke maatregelen moeten worden genomen, en welke regels moeten worden gerespecteerd?
 • Voor "groene en oranje zones" geldt dus zeker dat België werkverplaatsingen) toelaat. Maar ook naar rode zones kunnen essentiële verplaatsingen worden gemaakt.
  Wie een essentiële reis maakt naar een rode zone, is wel onderworpen aan dezelfde verplichtingen als bij niet-essentiële reizen, stelt de FAQ info-coronavirus. 
  De FAQ stelt daarbij ook het volgende: "Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze zelfisolatie ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De zelfisolatie mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden. Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de zelfisolatie."

 

Bent u ten slotte nog op zoek naar tips en best practices om veilig aan de slag te gaan/blijven? Of misschien bent u wel op zoek naar beschermingsmateriaal om de veiligheid van uw medewerkers te garanderen? Neem dan gerust eens een kijkje op www.veiligaandeslag.be.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag