Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Wat u moet weten over de kilometerheffing voor vrachtwagens

Wat u moet weten over de kilometerheffing voor vrachtwagens

 • 13/05/2016

In 2011 besliste een interregionaal politiek akkoord om een hervorming van de verkeersfiscaliteit door te voeren. Maar hoe ver staat dit plan nu concreet? 

Kilometerheffing vrachtwagens

De kilometerheffing komt er, dat is zeker
Vlaamse regelgevingen moeten uitvoerbaar zijn ten laatste op 1 juli 2015 zodat de heffing officieel in kan gaan vanaf 1 april 2016. Vanaf 1 oktober 2015 gaat de testfase van start. Vrachtwagenchauffeurs kunnen het systeem dan 6 maanden testen aan een 0-tarief.

De kilometerheffing zal gelden voor volgende voertuigen:

 • Goederenvervoer > 3,5 ton MTM (inschrijvingsbewijs telt! Dus zelfs als de vrachtwagen leeg is, betaalt u de kilometerheffing)
 • Voertuigen waarvoor een rijbewijs C, CE verplicht is
 • Voertuigen uit het binnen- en buitenland

! Een vrijstelling van de kilometerheffing is voorzien voor bepaalde voertuigen zoals bijvoorbeeld brandweerwagens. Extra vrijstellingen kunnen ook nog goedgekeurd worden, maar dit kan enkel door de 3 gewesten samen unaniem vastgelegd worden.

Er komt een vast basistarief per kilometer gebaseerd op de Duitse Maut-tarieven, maar dat toch iets lager zullen liggen. Dit basistarief wordt verhoogd met variabelen in functie van wegtype, gewichtsklasse (MTM), Euro-emissieklasse, tijd en plaats.

De betalers van deze kilometerheffing krijgen ter compensatie een vermindering van de verkeersbelasting. Ook zal de voorheffing aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.

Momenteel beslaat het Eurovignetnetwerk 3.740 km. Daar tegenover zal het maximale toepassingsgebied voor de km-heffing uit 6.866 km tolweg bestaan. Voor Vlaanderen betekent dit een netto jaaropbrengst van 350 à 550 miljoen euro.  Op vrijdag 22 mei volgt meer nieuws over deze hervorming.

De OBU – On Board Unit 
Dit systeem, ontwikkeld door Satellic, zorgt ervoor dat de gereden kilometers op tolwegen gefactureerd kunnen worden:

U kunt een OBU online bestellen of afhalen in 1 van de servicepunten (~automaat voor OBU’s) Over de OBU:

 • Voor een OBU betaalt u een waarborg van €130 à €150
 • Het Belgische model is een opbouwmodel, er bestaat ook een vast toestel
 • Het Belgisch systeem werkt momenteel enkel in ons land. Vrachtwagens moeten dus over verschillende toestellen voor in de verschillende landen beschikken
 • De OBU wordt verbonden met het rijtuig via de sigarettenaansteker
 • Een OBU kan hergebruikt en getraceerd worden
 • Alle updates kunnen van op afstand doorgevoerd worden
 • GPRS signalen bepalen uw locatie en het aantal gereden kilometers op tolwegen
 • Alle gegevens zijn anoniem en worden versleuteld verzonden naar het facturatiecentrum
 • De OBU’s zullen vanaf 1 oktober 2015 beschikbaar zijn

Het standpunt van Voka
Er is een fileprobleem en dat moet aangepakt worden. Voka mist echter in het verhaal van de kilometerheffing enkele belangrijke randvoorwaarden.

 1. De kilometerheffing geldt enkel voor vrachtwagens. Dat lost het fileprobleem helemaal niet op.
 2. De opbrengsten van de kilometerheffing zouden moeten geïnvesteerd worden in de infrastructuur van onze wegen, zoals dat ook in Duitsland gebeurt. Daar wordt 74% van de opbrengst geïnvesteerd in het wegennet, 14% in de werking van het systeem en 12% in flankerende maatregelen.
 3. Wanneer de kilometerheffing er komt moeten flankerende maatregelen genomen worden om de concurrentiepositie van bedrijven te waarborgen. Het feit dat er in onze buurlanden geen kilometerheffing van kracht is, is hierbij een belangrijke kanttekening.

FAQ

“Kan ik aan het systeem ontsnappen?”
Zeer moeilijk omdat er met nummerplaatherkenning tal van controles zullen uitgevoerd worden, nl.:

 • 40 bruggen werden uitgerust met camera’s
 • 40 mobiele controleapparaten die om de 4u worden verplaatst
 • 40 wagens die rondrijden

De boete die u dient te betalen indien u niet in orde bent, bedraagt € 1.000. Daarna heeft u 3 uur tijd om het rijtuig reglementair te maken.

“Wat als de OBU defect is?”
In geval van een defect zal de OBU dit duidelijk aangeven met licht- en geluidssignalen. De bestuurder moet steeds het callcenter van Satellic op de hoogte brengen van het defect. De medewerker van het callcenter zal de bestuurder naar het dichtstbijzijnde servicepunt sturen. In tussentijd wordt het voertuig op een ‘witte lijst’ geplaatst, waardoor het niet beboet kan worden. Het callcenter is 24/7 geopend en biedt hulp in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Andere talen moeten nog in overweging gebracht worden.

“Kan ik de kostprijs van mijn traject op voorhand berekenen?”
(Nog) niet. Op dit moment is nog geen simulatietool voorhanden om een dergelijke berekening te doen. Al hopen bedrijven dat hier wel een oplossing voor wordt gezocht.

"Hoe zit het met huurvoertuigen?"
De OBU is gelinkt aan de nummerplaat. De houder van de nummerplaat is dus verantwoordelijk en zal de factuur ontvangen.

Over Viapass en Satellic

Viapass is een controle-organisatie die handelt namens de gewesten. Het beleid omtrent de kilometerheffing zit volledig bij de gewesten. Viapass zal instaan voor de controle van service provider, o.a. via audits.
www.viapass.be

Na een openbare aanbesteding werd Skyways uitgekozen om het project te realiseren. Vanuit Skyways werd Satellic NV opgericht die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en bouwen van een controletoestel, de voorfinanciering van het volledige project, het verzekeren van de continuïteit van het project en de operationele werking ervan. Momenteel is Satellic de enige service provider, maar in de toekomst zullen ook nieuwe spelers verwelkomd worden.
www.Satellic.be