Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Wat na de exit van de VS uit het klimaatakkoord?

Wat na de exit van de VS uit het klimaatakkoord?

  • 13/11/2019

Op termijn dreigen de gevolgen van de klimaatopwarming onze economie zware schade toe te brengen. De enige weg naar een afdoende oplossing ligt in internationale samenwerking. Het is dan ook bijzonder jammer dat de VS zich uit het klimaatakkoord van Parijs wil terugtrekken.

  • De opwarming van het klimaat is een mondiaal probleem: de effecten van broeikasgassen beperken zich niet tot het lokale niveau.
  • Dat mondiale aspect zorgt echter dat er sneller ‘free rider’-gedrag dreigt op te treden.
  • De oplossing voor het klimaatprobleem schuilt evenwel in internationale samenwerking, op het vlak van emissiereducties, energie-investeringen en innovatie.

 

De VS is vandaag verantwoordelijk voor ongeveer 14% van de CO2-uitstoot wereldwijd. Ter vergelijking: de uitstoot van de Europese Unie ligt momenteel rond 9,5%. En terwijl onze emissies met bijna 20% gedaald zijn sinds de jaren 90, zijn die van de Amerikanen nog lichtjes (met 0,5%) gestegen. Ondertussen kampen ook opkomende economieën zoals China en Indië met een toenemende energiehonger, door een toenemende welvaart en hun steeds grotere rol in de wereldeconomie. Dat dreigt een hogere uitstoot op wereldniveau met zich mee te brengen.

"Samenwerking is de enige sleutel naar een toekomst waarin de klimaatopwarming binnen aanvaardbare grenzen kan worden gehouden."

Klaas Nijs

Energiepolitiek VS

Er is echter een toenemende tendens in diezelfde opkomende economieën om de energievoorziening grotendeels te baseren op lagekoolstoftechnologieën, waaronder hernieuwbare energie. Bekommernissen over lokale luchtkwaliteit en de opportuniteiten van groene verdienmodellen zorgen voor een snelle overgang naar een nieuwe nationale energiepolitiek. Dit terwijl de politici in de VS hopeloos verdeeld lijken tussen het verdedigen van oude belangen in de mijnregio’s (olie, kolen en gas) en de steeds verbeterende economische logica van nieuwe technologieën zoals zon- en windenergie.

We mogen de Amerikanen echter niet zomaar over één kam scheren: door een sterke lokale dynamiek, waarbij de federale staten over veel hefbomen beschikken voor het voeren van een eigen beleid, zijn er bepaalde staten die wel degelijk wezenlijke vooruitgang hebben kunnen boeken. En nog veel meer plannen in de toekomst. Volgens de NGO ‘Climate Action Tracker’ hebben reeds 22 staten, 550 steden en meer dan 900 bedrijven in de VS zich ertoe geëngageerd om de doelstellingen van Parijs na te streven. Alle 50 staten hebben trouwens (zonder daarom het Parijsakkoord expliciet te steunen) een of andere vorm van klimaatbeleid ontwikkeld.

Internationale samenwerking

Om de mondiale klimaatproblematiek effectief een antwoord te bieden, zal internationale samenwerking zonder meer een hoeksteen moeten vormen van krachtige politieke actie. Een versnipperd politiek speelveld zal het level playing field voor internationale handel (verder) ondermijnen en kan enkel een voedingsbodem vormen voor free riders en - op termijn - extra kosten voor alle andere handelsblokken. Samenwerking op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe technologieën (waaronder koolstofopvang, opslag- en hergebruik), investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en koolstofreducties in alle sectoren, vormen de enige sleutel naar een toekomst waarin de klimaatopwarming binnen aanvaardbare grenzen kan worden gehouden.

Net daarom vraagt Voka om vanuit Vlaanderen, België en de EU sterke klimaatakkoorden te onderhandelen, die gelijke inspanningen van alle relevante internationale spelers moeten garanderen voor de per definitie mondiale klimaatproblematiek. In de huidige internationale politieke dynamiek moet daarom bekeken worden hoe met de partners die vooruitgang willen boeken, regionaal of multilateraal, snel tot daadwerkelijke actie kan worden overgegaan, zonder dat daarbij het concurrentievermogen van de ene of de andere partner geschaad moet of mag worden.

De nieuwe Europese Commissie koestert op dit vlak alvast ambitieuze plannen. Voka roept op om deze plannen vanuit Vlaanderen en België met een open blik te benaderen (met een oog op sterkere mondiale klimaatactie), maar evengoed kritisch te beoordelen met het oog voldoende garanties op een level playing field en maximale vrijhandel tussen alle handelspartners, wat nog steeds de beste manier is om welvaart en vooruitgang te garanderen voor iedereen.

Contactpersoon

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel