Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Wat houdt het nieuw Vlaams klimaatplan in?

Wat houdt het nieuw Vlaams klimaatplan in?

 • 10/11/2021

De Vlaamse regering bereikte begin november een akkoord over de bijkomende maatregelen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen bijkomend te doen dalen tegen 2030. Het huidige Vlaamse klimaatplan voorziet een reductie van de broeikasgastuitstoot met 32,6%. De Europese Commissie verwacht dat België zijn ambitie verhoogt tot een reductie van -47%. Hieronder lijsten we voor u de belangrijkste maatregelen uit het nieuwe Vlaams klimaatplan op.

Gebouwen

 • Renovatieverplichting bij residentiële gebouwen

Net zoals voor niet-residentiële gebouwen (vanaf 1 januari 2022) zullen ook nieuwe eigenaars van residentiële woongebouwen (label E of hoger) vanaf 1 januari 2023 verplicht worden om binnen vijf jaar na aankoop (of overdracht) van de woning deze te renoveren tot minstens label D.

 • EPC-traject minimale woningkwaliteitsnormen

De woningkwaliteitsnormering wordt aangepast zodat vanaf 2025 elke woning aan een minimum moet voldoen voor een bepaald EPC-label. In 2025 is dat voor appartementen en gesloten bebouwingen het label E. Voor halfopen en open bebouwingen telt vanaf dan label F als minimumnorm. In 2030 en 2040 wordt deze norm verstrengd.

 • Verplichting warmtepompen in nieuwbouw

Vanaf1 januari 2023 zal het verboden zijn om louter een verwarmingsinstallatie op aardgas te installeren in nieuwbouw. Vanaf die datum moet minstens een hybride warmtepomp geïnstalleerd worden. Vanaf 1 januari 2026 zijn enkel volledig elektrische warmtepompen toegelaten.

 • Stimuleringsmaatregelen renovatie

De Vlaamse regering wil stimuleren om verder dan de norm te renoveren. Daarom worden enkele stimulerende maatregelen in het leven geroepen (of herbevestigd). Het gaan dan onder meer over de uitbreiding en versterking van renteloos renovatiekrediet en energielening+, de labelpremie en een verhoogde premie voor warmtepompen.

Transport

 • Stop verkoop wagens met verbrandingsmotor vanaf 2029

Vlaanderen zal aan het federale niveau vragen om vanaf 2029 geen nieuwe personen- en bestelwagens met fossiele verbrandingsmotoren in te schrijven. Dit is dus niet van toepassing op tweedehandswagens. Het betreft geen formeel besluit van de Vlaamse regering en dus louter een vraag aan het federale beleidsniveau.

 • 100.000 laadequivalenten tegen 2030

De Vlaamse regering verscherpt de doelstellingen voor laadpunten. Deze wordt verhoogd naar 1,5 (semi-)publieke laadpunten (CPE) per 100 inwoners.

 • Gunstige verkeersfiscaliteit voor duurzaam goederenvervoer

Vlaanderen wil de mogelijkheden gebruiken die de nieuwe Europese Tolrichtlijn biedt om elektrische en waterstof-aangedreven of 100% bio-methanol voertuigen fiscaal te bevoordelen.  Zo zal gedurende 5 jaar een vrijstelling van de milieucomponent (van de kilometerheffing) voorzien worden voor elektrische en waterstof-aangedreven vrachtwagens. Verder wordt ook een differentiatie van de kilometerheffing op basis van de CO2-emissieklasse voorzien (in plaats van de huidige euronorm).

 • Onderzoek sturende verkeersfiscaliteit

De kilometerheffing werd niet weerhouden in dit plan. Er zal een bijkomend onderzoek gevoerd worden naar een fiscaal sturend instrument. Specifiek zal ook een verkennend juridisch en technisch onderzoek naar een kilometerheffing voor bestelwagens opgezet worden.


Industrie
De niet-ETS industrie zal een bijkomende inspanning van 10% moeten leveren. De maatregelen die beslist zijn, zijn echter al gekend en eerder gecommuniceerd:

 • Hernieuwing en verbreding energiebeleidsovereenkomsten

De energiebeleidsovereenkomsten zullen geëvalueerd en verlengd worden in overleg met de sector. Deze nieuwe EBO’s moeten ingaan vanaf 1 januari 2023.

 • Versterkt wetgevend kader energie-efficiëntie kmo’s

Ook ondernemingen met een energieverbruik tussen 0,03 en 0,1 PJ krijgen nu te maken met energiewetgeving die hun verplicht hun energieverbruik in kaart te brengen en rendabele maatregelen uit te voeren.

 • Aardgasheffing

Naar analogie met de Vlaamse energieheffing (op elektriciteit) zal er voor niet-residentiële afnemers van aardgas een aardgasheffing ingevoerd worden. Deze is verschuldigd per aansluiting en bedraagt 48 euro per jaar (lage druk) of 960 euro per jaar (middendruk).
 

De maatregelen die beslist zijn voor de industrie zijn al gekend en eerder gecommuniceerd

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel