Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Wat de overheid nu moet doen? Whatever it takes …

Wat de overheid nu moet doen? Whatever it takes …

  • 19/03/2020

Om het met de woorden van Mario Draghi (ex-ECB) te stellen, die drastisch ingreep om de eurocrisis te bezweren: de overheid moet er alles aan doen zodat de Vlaamse bedrijfswereld zonder al te veel kleerscheuren uit deze crisis stapt, of ‘whatever it takes …’.

Waar de afgelopen weken de impact van het coronavirus op de Belgische economie zich vooral indirect manifesteerde met een opflakkering van bottlenecks in de toeleveringsketen en exportmarkten die wegvielen, verlamt het virus sinds eind vorige week steeds meer rechtsreeks onze economie. Hoewel er nu niets anders op zit dan het virus uit te zweten, is het van uitermate groot belang dat de overheid alles in het werk stelt om de bedrijfswereld te ondersteunen in het overbruggen van deze moeilijke periode.

Sinds het begin van 2020 is het coronavirus vanuit China aan een enorme wereldwijde opmars bezig die vandaag ook België in de ban houdt. Het coronavirus kwam overigens vanuit China via een klein ommetje ons land binnen. Zo is het aantal besmettingen in België vooral exponentieel beginnen toenemen nadat er heel wat Belgische vakantiegangers uit Italië terugkeerden. Het virus was immers reeds enige tijd zich sterk aan het vermenigvuldigen in Italië wat finaal geleid heeft tot de volledige lockdown van het land.

Situatie escaleert

Naarmate het coronavirus steeds dichter bij huis kwam werd de negatieve impact van het virus op onze economie ook steeds groter. Vorige week nog bleef het merendeel van de Belgische economie grotendeels gespaard van al te ingrijpende gevolgen. Het waren in eerste instantie vooral de eventing, horeca en luchtvaart die zware klappen begonnen te krijgen ten gevolge de preventieve maatregelen waarbij reizen werd afgeraden en grote events ook officieel verboden werden door de regering. In een Voka enquête in het begin van vorige week gaf bijvoorbeeld 7% van de respondenten aan dat ze tijdelijke werkloosheid hadden aangevraagd, waarbij een groot deel zich in deze sectoren bevond. Daarnaast begonnen ook wel wat bedrijven steeds meer problemen te ervaren in hun toeleveringsketen omdat bijvoorbeeld Chinese componenten niet meer in België geraakten. 

“Het coronavirus heeft quasi heel Europa en steeds meer de Verenigde Staten ook in haar greep.”

Gilles Suply

Vorige week donderdag escaleerde de situatie echter zienderogen. Eerst kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie aan dat Europa en niet langer China het centrum van de coronapandemie was nadat de kaap van 20.000 besmettingen en 1000 doden overschreden werd. Na lang overleg in de nationale crisisraad kondigde de Belgische premier Sophie Wilmès vervolgens laat in de avond aan dat horeca volledig zou moeten sluiten tot 3 april en dat telewerk zoveel mogelijk aangemoedigd moest worden. Afgelopen dinsdag werden de preventieve maatregelen ten slotte nog verder opgeschroefd en mogen burgers zich enkel nog naar buiten begeven voor essentiële verplaatsingen en om te werken indien telewerk niet mogelijk is. Bedrijven die niet beschouwd worden als ‘essentieel’ moeten bovendien ook sluiten indien ze de aanbevelingen omtrent social distancing (voldoende afstand houden) niet kunnen garanderen op de werkvloer.

Ruim 400.000 tijdelijk werklozen

Dat de impact op de Vlaamse bedrijfswereld de afgelopen dagen ook in crescendo ging hoeft niet te verbazen. In een Voka peiling die werd afgenomen onder een 1500-tal Vlaamse bedrijven afgelopen dinsdag gaf 75% van de bevraagden aan dat ze reeds een omzetdaling zien omwille van het coronavirus. Bij iets meer dan 20% van de bevraagden was die omzetdaling bovendien meer dan 50%. Bijna 60% van de bevraagden overwoog als een gevolg hiervan om binnen de twee weken tijdelijke werkloosheid aan te vragen. Dit wordt ook bevestigd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die reeds gemeld heeft dat er al voor meer dan 400.000 werknemers tijdelijke werkloosheid is aangevraagd.

Stimulusplan van Trump

Deze moeilijke economische situatie is overigens geen uitzondering: het coronavirus heeft quasi heel Europa en steeds meer de Verenigde Staten ook in haar greep. Heel wat overheden nemen dan ook drastische maatregelen. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een fiscaal stimulusplan aan van 850 miljard dollar. De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra stelt dan weer dat de Nederlandse regering bereid is om tot 90 miljard euro in de Nederlandse economie te injecteren om het hoofd te bieden aan de coronacrisis. En Duitsland maakt 500 miljard euro vrij om ongelimiteerd renteloze leningen uit te schrijven aan bedrijven die in de moeilijkheden zouden komen ten gevolge het coronavirus.

België heeft ook reeds heel wat maatregelen aangenomen. De federale regering heeft bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid reeds verder versoepeld en maakt het mogelijk voor bedrijven in moeilijkheden om een betalingsplan te verkrijgen voor sociale werkgeversbijdragen, btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting. De Vlaamse regering heeft dan weer de onroerende voorheffing uitgesteld voor 6 maanden en voorziet daarnaast in een zogenaamde hinderpremie voor bedrijven. Extra maatregelen zullen desalniettemin nodig zijn om verder onze bedrijven te ondersteunen. Er is in het bijzonder nu een grootschalig waarborg- en overbruggingsplan nodig van de regeringen, de Nationale Bank en de financiële instellingen voor de bedrijven die hun leningen of kredieten niet kunnen aflossen of in liquiditeitsnood geraken naar het Duitse voorbeeld.

Heelhuids uit de crisis

Net zoals in de financiële crisis of na de aanslagen in Brussel, worden we opnieuw geconfronteerd met een onverwachtse en zeer ingrijpende situatie die een daadkrachtig optreden van de overheid vereist. Of om het met de woorden van de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi te stellen - die ook drastisch ingreep om de eurocrisis te bezweren - : de overheid moet er alles aan doen om te verzekeren dat de Vlaamse bedrijfswereld zonder al te veel kleerscheuren uit deze crisis stapt, of dus whatever it takes …

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel