Skip to main content
  • Nieuws
  • Wat brengt de Septemberverklaring voor West-Vlaamse ondernemers?

Wat brengt de Septemberverklaring voor West-Vlaamse ondernemers?

  • 26/09/2017

Maandag gaf Vlaams Minister-President Geert Bourgeois zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. Voka West-Vlaanderen hoorde ambitieuze en goede voornemens, maar hoopt erop te mogen rekenen dat die zich vertalen in concrete acties en realisaties, zeker voor wat betreft internationalisering, mobiliteit en arbeidsmarktkrapte.

De Vlaamse regering schept met haar Septemberverklaring best hoge verwachtingen. Zo belooft de Minister-President onder meer belangrijke investeringen in mobiliteit en internationalisering.

Een goede keuze volgens Bert Mons, Algemeen Directeur bij Voka West-Vlaanderen. “De Vlaamse regering bevestigt dat ze 160 miljoen euro vrijmaakt voor mobiliteit. Hopelijk kan daarvan een aanzienlijk deel gebruikt worden voor de verbinding Ieper-Veurne (N8), de haveninfrastructuur van Zeebrugge en het Kanaal Bossuit - Kortrijk. Die projecten staan al veel te lang op de politieke agenda en we hopen daar nu snel beweging te zien.”

Voor de kmo's worden extra middelen vrijgemaakt om te anticiperen op de steeds snellere internationalisering. “In West-Vlaanderen denken we daarbij specifiek aan de Brexit. We juichen toe dat de regering alert blijft, gezien de grote belangen binnen de textielsector, de voedingssector en de haven van Zeebrugge”, aldus nog Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen is ook opgetogen over de extra aandacht die de Vlaamse regering heeft voor de arbeidsmarkt. Zo wil de Vlaamse regering de regelgeving aanpassen om internationaal talent op een soepele manier te kunnen inschakelen in onze economie. Voka West-Vlaanderen kijkt vol verwachting uit naar de concrete invulling daarvan, vermits het probleem in West-Vlaanderen beduidend groter is dan in de andere Vlaamse regio’s en zich ook niet beperkt tot de hoger opgeleide profielen.

Gecombineerd met het duaal leren zal dat in de toekomst zeker een extra stimulans geven. “In West-Vlaanderen loopt al een eerste proeftuinproject in samenwerking met hogeschool Vives. Dat leverde intussen al 60 stageplaatsen op bij een dertigtal West-Vlaamse bedrijven. Op de steun van de ondernemerswereld kan de Vlaamse regering alvast rekenen", bevestigt Bert Mons.

Ten slotte staan ook voor de transformatie van onder meer de maakindustrie in West-Vlaanderen nog heel wat uitdagingen op de planning. Voka West-Vlaanderen hoopt dat er van de 75 miljoen euro die voorzien is voor de industriële transformatie en innovatie van Vlaamse bedrijven, ook een aanzienlijk deel naar West-Vlaanderen zal vloeien. En ook van de 115 miljoen euro die voorzien is voor onderzoek en ontwikkeling moet West-Vlaanderen een graantje kunnen meepikken.