Skip to main content
 • Nieuws
 • Wat betekent het Vlaams Zomerakkoord voor u?

Wat betekent het Vlaams Zomerakkoord voor u?

 • 25/07/2018

Vorige week werd het Zomerakkoord van de Vlaamse regering bereikt, maar wat betekent dit concreet voor ondernemingen? Wij zetten het voor u even op een rijtje.

 • Vanaf het schooljaar 2019 - 2020 kunnen werknemers uit de privésector die een opleiding volgen om een bepaalde job te doen, 125 uur opleidingsverlof nemen zonder loonverlies.
 • Er komt een slimme kilometerheffing voor personenwagens, die het aantal gereden kilometers met 15% zal verminderen
 • De industrie wordt gestimuleerd om de uitstoot met 21% te verminderen tegen 2030
 • De verbrandingscapaciteit van afval wordt beperkt met 25% tegen 2030. Organisch biologisch afval wordt omgezet in biogas of groen gas.

Wat heeft Voka voor u bereikt inzake klimaat?

Voorafgaand aan het Vlaamse Zomerakkoord, spZomerakkoord inzake klimaatraken we met de EU een bijzonder ambitieuze doelstelling af op het vlak van emissiereducties, namelijk -35% tegen 2030 t.o.v. 2005. Bijkomend moeten inzake energie en energie-efficiëntie door België zelf nieuwe streefdoelen worden voorgesteld, waarbij elk gewest en de federale staat voor zijn bevoegdheden hiervoor de onderdelen moet leveren.

Voor het akkoord omtrent klimaat werkte Voka samen met de Vlaamse sectorfederaties van het Vlaams Werkgeversplatform. We wilden dat het plan zich in eerste plaats zou focussen op maatregelen die een win-win voor klimaat en economie opleveren. De economische, functionele en technische haalbaarheid moest daarbij voorop staan.

 • Voka pleitte ervoor dat de verschillende inspanningen correct verdeeld worden over de verschillende maatschappelijke sectoren. Zo zijn er voor de grootste uitstoters, gebouwen en transport, meer mogelijkheden om hun emissies van broeikasgassen te reduceren. Voor andere sectoren zoals industrie is dit minder evident. De verschillende streefdoelen zijn naar een meer realistisch niveau herleid (de emissievermindering is versoepeld van 31% naar 21% voor de industrie, de vergroening van energiedragers is herleid van 15% naar 10%).
 • Voor Voka is het belangrijk dat de maatregelen van het akkoord rekening houden met de technische, economische en functionele haalbaarheid ervan. Het criterium komt verschillende keren terug in het plan, waarbij het engagement om de energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) verder te zetten na 2023 het mooiste voorbeeld is. Vrijwilligheid en rendabiliteit blijven centraal staan als uitgangspunten.
 • De maatregelen moeten technologieneutraal zijn, waarbij technologische preferenties voor een meer duurzame toekomst geen rol mogen spelen. Het is belangrijk dat verschillende technologieën tegen elkaar kunnen concurreren binnen een vrije markt om de kosten te drukken. Die technologieneutraliteit komt o.a. naar voren bij de maatregelen voor mobiliteit, waarbij ze niet langer één specifieke technologie promoten voor de omschakeling naar koolstofarme transportmodi.
 • Er moet voldoende aandacht zijn voor de effecten op de economie. Voor zowel de groeikansen van onze ondernemingen als de terugverdieneffecten moet er aandacht zijn. In het Vlaams klimaatplan werden er eindelijk sterkere innovatiedoelstellingen geformuleerd, met aandacht voor de economie.
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez