Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Wat als ... ik een re-integratietraject vroeger dan na 4 maanden arbeids­ongeschiktheid wil opstarten?

Wat als ... ik een re-integratietraject vroeger dan na 4 maanden arbeids­ongeschiktheid wil opstarten?

  • 02/11/2021

Het verhaal is inmiddels bekend: het aantal langdurig zieken in België groeit in sneltempo. Ons land telt bijna een half miljoen langdurig zieken. Die vertegenwoordigen een aandeel van 6,4% van de bevolking tussen de 20 en 65 jaar. De voornaamste oorzaken van uitval zijn mentale problemen, zoals burn-out en locomotorische stoornissen. Jaarlijks gaat ruim 9 miljard euro naar langdurig zieken.

Kris Puelings
Kris Puelings, regiodirecteur Limburg-Kempen, jurist

 

Het federale regeerakkoord heeft de ambitie om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Momenteel werkt 22,8% van de bevolking tussen 25 en 64 jaar niet, nog niet of niet meer. In tegenstelling tot wat soms wordt aangenomen, is het voor heel wat langdurig zieken geen bewuste keuze om fulltime inactief te blijven. Het slechte nieuws is dat minder dan de helft van de langdurig zieken nog terugkeert naar het werk als ze drie maanden ziek zijn. Na één jaar ziekte is dit zelfs amper 20%. En na twee jaar ziekte bedraagt het terugkeerpercentage een schamele 10%.

Nood aan bijsturing 

De re-integratiewetgeving is dan ook dringend aan bijsturing toe. Eind september publiceerde het Rekenhof nog een vernietigende audit over de aanpak van langdurig zieken. Hierbij wil ik een belangrijke kanttekening maken: de bewering dat een groot deel van de re-integratietrajecten via de bedrijven ‘wordt opgestart met het oog op het verkrijgen van een ontslag wegens medische overmacht’, is onjuist. De externe diensten doen jaarlijks meer dan 30.000 re-integratieonderzoeken, zelfs in het Covid-jaar 2020. De vraag naar het opstarten van een re-integratietraject komt in 45% van de gevallen van de werkgever, gevolgd door de werknemer (33%) en de mutualiteiten (21%). De meeste beslissingen tot definitieve ongeschiktheid gebeuren bij aanvragen van de werknemer of zijn of haar behandelende arts. 

Het Rekenhof slaat wel nagels met koppen met de stelling dat re-integratie­trajecten sneller opgestart moeten (kunnen) worden om meer slaagkans te hebben. Dat u als werkgever momenteel pas na vier maanden in actie kunt schieten, is een gemiste kans. (Ter verduidelijking: de werknemer of de adviserende arts van de mutualiteiten kunnen vroeger in actie komen, respectievelijk na 1 dag en na 2 maanden.)

Gemiste kans

Wat loopt er dan fout? De externe diensten worden vandaag niet of veel te laat ingelicht. Beter zou zijn dat ze de afwezige werknemer zo snel mogelijk kunnen contacteren. Hoewel elke werkgever afwezigheden van minstens vier weken moet melden aan de externe dienst, gebeurt dat de facto niet. Gevolg: de externe diensten zien de werknemer enkel als er een werkhervattingsonderzoek gebeurt of als er effectief een re-integratietraject wordt opgestart. Dit is een gemiste kans, want een arbeidsarts kent de werknemer én de werkplek. 

Daarom pleit Mensura voor een verplicht contact met de arbeidsarts na vier weken afwezigheid. Via een multidisciplinaire aanpak, waarbij bijvoorbeeld ergonomen of psychologen ingeschakeld kunnen worden, kan de arbeidsarts helpen om oplossingen te zoeken om tot re-integratie te komen. Zeker kleine(re) bedrijven, die minder mogelijkheden hebben tot aangepast werk, moeten bovendien administratief en materieel beter ondersteund en ontlast worden. Door u als werkgever meer sleutels in handen te geven om bij te dragen aan succesvolle re-integratie, kunnen we een belangrijke stap zetten om de tendens van het stijgend aantal langdurig zieken om te buigen. 

mensura logo

 

 

 

Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk vzw Regio Limburg
011 30 27 62
limburg@mensura.be

Contactpersoon

Kristien Put

Coördinator Bedrijvig Limburg

Artikel uit publicatie