Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Wat als ... de arbeidsarts als ‘ability manager’ ingezet wordt om werkbaar werk mogelijk te maken?

Wat als ... de arbeidsarts als ‘ability manager’ ingezet wordt om werkbaar werk mogelijk te maken?

  • 31/01/2022

Over de stijgende pensioenleeftijd in België – tot 66 jaar tegen 2025 en tot 67 jaar tegen 2030 – is al veel inkt gevloeid. De centrale gedachte is duidelijk: langer werken is enkel mogelijk als dit op een werkbare en gezonde manier gebeurt. De bestaande incentives en maatregelen zijn zeker zinvol. Maar kan dat potentieel worden vergroot door de arbeidsarts hierbij nauwer te betrekken?

Kris Puelings

 

Kris Puelings, Groepsdirecteur Corporate Affairs bij Mensura, schetst het kader: “Het werkgelegenheidsplan voor 45-plussers wil ‘oudere’ medewerkers aantrekken of langer aan het werk houden door de werkomstandigheden maximaal op hun maat aan te passen. Sinds 2013 moet elke organisatie met meer dan 20 medewerkers in een dergelijk plan voorzien, jaarlijks of in een meerjarenplan. Hoewel dit een verplichting is, blijkt in de praktijk dat veel organisaties hier nog niet of onvoldoende mee bezig zijn.”

Fijnmazige aanpak

Centraal bij de afweging wat voor een specifieke werknemer ‘werkbaar’ is, staat de afweging van de feitelijke belasting versus de belastbaarheid van een persoon. Kris legt uit: “In dit kader speelt de hiërarchische lijn in het bedrijf een belangrijke rol. Het is belangrijk dat een leidinggevende nagaat hoe het met zijn medewerkers gesteld is en wat zij aankunnen. Knelpunten kunnen verschillen van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf. Externe diensten zouden ingezet kunnen worden om hier een actieve(re) rol in te spelen en organisaties te begeleiden bij die inschatting.”

Vaak wordt maatwerk of aangepast werk als oplossing aangehaald. Maar kleine(re) bedrijven hebben op dit vlak vaak beperktere mogelijkheden dan grote ondernemingen. Kris: “Daarom kan het interessant zijn om vanuit de sector te kijken op welke manier werk anders georganiseerd kan worden. Een werknemer die bij een kleine kmo niet meer aan de slag kan, is misschien wel elders inzetbaar. Zo hoeft dit talent niet verloren te gaan. Ook is het belangrijk dat werknemers hun eigen loopbaan in vraag durven te stellen zonder dat de verantwoordelijkheid volledig bij de werkgever gelegd moet worden. Het moet bespreekbaar zijn (of worden) dat ook de werknemer zijn of haar eigen toekomst in handen neemt.”

Inspiratie en coaching

Subsidies zijn een nuttig instrument, maar organisaties hebben ook nood aan inspiratie en coaching om werkbaar en/of aangepast werk te voorzien voor (oudere) werknemers. Kris licht toe: “De arbeidsarts kan hier een ambassadeursrol vervullen: hij kent de onderneming zeer goed en is vertrouwd met de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Een intensievere opvolging van medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd zou hier ook zinvol kunnen zijn. Op die manier kan je als werkgever (langdurige) uitval van personeel voorkomen. Via deze aanpak wordt de arbeidsarts een ‘ability manager’ in plaats van een ‘disability manager’.”

Employer branding

Aandacht besteden aan werkbaar werk voor elke werknemer is van vitaal belang voor een organisatie. Hoe ziet Kris dit gegeven? “Jongere generaties zijn steeds minder bereid om hun mentale en fysieke gezondheid en hun werk-privébalans op te offeren voor een job en een loon. Als werkgever is het daarom cruciaal om in te zien dat in de strijd om talent een goed uitgewerkt welzijnsbeleid voor alle generaties een belangrijke troef kan zijn om mensen aan te trekken. Door de meerwaarde van investeringen in welzijn en werkbaar werk tastbaar te maken, kan je een negatieve toonzetting (moeten en controleren) een positieve insteek geven (willen en aantonen).”
 

Wie?
Kris Puelings

Functie?
Groepsdirecteur Corporate Affairs, Mensura

Contactgegevens:
Mensura EDPB vzw
089 32 29 10
kris.puelings@mensura.be
 

logo mensura

Contactpersoon

Kristien Put

Coördinator Bedrijvig Limburg

Artikel uit publicatie