Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • A walk in the park: dit is de bedrijvenzone van de toekomst!

A walk in the park: dit is de bedrijvenzone van de toekomst!

  • 01/03/2022

Waarom is de ene bedrijvenzone in een mum van tijd uitverkocht en duurt het elders een eeuwigheid om de percelen en gebouwen aan de man te brengen? Luc en Michiel Vandeweyer van HiGenius uit Genk denken te weten welke thuisbasis ambitieuze ondernemers vandaag zoeken om hun groeibedrijf uit te bouwen. Meer nog, vader en zoon Vandeweyer zijn momenteel druk in de weer om in Genk een eigen concept van kmo-zone uit de grond te stampen. Wat zijn volgens hen dé basiskenmerken van een modern bedrijventerrein?

modern bedrijvenpark

 

HiGenius is een bedrijvengroep die door Luc Vandeweyer in het leven geroepen werd. “We zijn actief in de brede business van schoonmaakactiviteiten”, zo situeert hij als inleiding zijn verhaal. “Onze groep is zo georganiseerd dat we opereren met diverse ondernemingen naast elkaar: reiniging van cleanrooms, poetsen bij bedrijven, verkoop van reinigingsmachines, glaswasserij, luchtkanaalreiniging, enzovoort. Omdat het al te gek zou zijn dat al deze bedrijven over eigen kantoren en magazijnen beschikken, hebben we zoveel mogelijk gemeenschappelijke diensten onder één dak verzameld: vergaderzalen, boekhouding, personeelsadministratie,… noem maar op. Zo optimaliseren we onze infrastructuur en houden we de kosten onder controle.” Michiel Vandeweyer vult aan: “Een tweede aspect dat erg belangrijk is in ons concept, is dat we elk bedrijf uit de groep op het juiste moment ruimte willen geven om te groeien. We behouden de flexibiliteit om intern meer of minder ruimte en diensten vrij te maken in functie van de individuele noden. Dat zijn twee basisprincipes die erg goed werken bij HiGenius, en die we doortrekken naar ons nieuwe concept van kmo-bedrijvenzone.”

Synergie, duurzaam en modulair

De nieuwe infrastructuur is nodig om de steile ambities van HiGenius plaats te geven. Meer concreet heeft de bedrijvengroep een lap bouwgrond gekocht aan de voormalige Ford-terreinen in Genk (Mondeolaan), waar volgens een soort campusmodel de komende maanden een nieuw bedrijvenpark gerealiseerd zal worden. “Het project HiSupPort, zoals het heet, past in de herbestemming van de voormalige Ford-terreinen tot een uitgestrekt gebied waarin alle types van ondernemingen, ongeacht hun grootte of leeftijd, een plaatsje kunnen vinden in ons ecosysteem”, vertelt Luc Vandeweyer. “Het is dus niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere, aanverwante kmo’s die behoefte hebben aan schaalbare bedrijfsgebouwen. De meerwaarde situeert zich vooral op het vlak van de synergiemogelijkheden tussen de ondernemingen, het duurzame karakter van de site én de efficiëntie door toepassing van modulaire structuren. Dat zijn volgens ons meteen de voornaamste kenmerken waar ieder modern bedrijvenpark aan zou moeten voldoen.” 

“Met onze kmo-zone bieden we een perfecte aanvulling op de grote ontwikkelingen die elders op het terrein plaatsvinden.”

Zoomen we even in op de details van dit voorbeeldproject. “De multifunctionele dienstenzone zal in de eerste plaats bestaan uit 58 hoogwaardige units die verdeeld kunnen worden in oppervlaktes tussen 100 en 2.000 vierkante meter”, legt CEO Michiel Vandeweyer uit. “Daarmee is het duidelijk dat dit concept geschikt is voor zowel kleine bedrijven als ondernemingen die veel meer plaats nodig hebben. De variatie in grootte laat bovendien toe dat groeibedrijven, binnen dezelfde site, alle kansen krijgen om door de jaren heen hun ambities waar te maken. Er wordt een grote flexibiliteit geboden om, naargelang de actuele behoeften, te schalen naar de benodigde ruimte met de gewenste functionaliteit, zoals ateliers, magazijn, buitenopslag, showroom, enzovoort.” Centraal in het project zal een esthetisch en modern kantoorgebouw worden opgetrokken van 3.500 vierkante meter. “Zowel voor de ruwbouw als afwerking wordt gekozen voor kwaliteitsvolle, duurzame materialen. Verspreid over 4 tot 5 verdiepingen zullen hier alle administratieve diensten van de diverse bedrijven in ondergebracht worden. Zij zullen zich volledig kunnen richten op hun core business, aangezien diverse faciliteiten en diensten voor gemeenschappelijk gebruik aangeboden zullen worden. Zowel de bedrijven op de site van HiSupPort als de omliggende kmo’s zullen in het centrale kantoorgebouw terechtkunnen voor onder meer vergaderzalen, flexwerkplekken, een centrale receptie, belevingsruimte, een ontmoetingsruimte met cateringfaciliteiten, ontvangstlokaal voor leveringen, postpunt, enzovoort. Het doel is om hier de synergie tussen de diverse ondernemingen te concretiseren, door onderlinge ontmoetingen, samenwerking en ervaringsuitwisseling te faciliteren.”

 

Michiel Vandeweyer
Michiel Vandeweyer

 

Ecologisch, da’s logisch

De familie Vandeweyer vindt dat elke nieuwe bedrijvensite een toonbeeld moet zijn op het vlak van duurzaamheid. “Dit komt bij HiSupPort tot uiting door zowel slim ruimtegebruik als de ecologisch vooruitstrevende invulling”, verduidelijkt Luc Vandeweyer. “Bekijken we het ruime plaatje, dan biedt de compacte bouwstijl een enorm voordeel. Door tientallen ondernemingen binnen één site te bundelen, wordt vermeden dat elk bedrijf apart elders groene ruimte moet innemen. Bovendien laat de flexibiliteit van de gebouwen toe dat de huurders binnen dezelfde zone kunnen uitbreiden en dus niet op andere locaties steeds nieuwe bouwprojecten moeten realiseren of leegstand creëren.” De densiteit van de gebouwen, omkaderd door ruime circulatiemogelijkheden en een ondergrondse parkeergarage, zorgt voor de realisatie van 22% meer groenaanleg dan het oorspronkelijke streefdoel. “Schermen van inheems groen geven de zone een natuurlijke uitstraling.” 

“Efficiënt, duurzaam en complementair: daar moeten we echt naartoe!”

Wat de energievoorziening betreft, wordt gekozen voor zonnepanelen. “Dat is al redelijk standaard in diverse projecten”, aldus de stichter van HiGenius. “We voegen daaraan toe dat de klimaatregeling gebeurt door uiterst zuinige warmtepompen. Elektrische voertuigen kunnen opgeladen worden via de laadpalen op de site. En ook andere keuzes voor groene mobiliteit worden aangemoedigd, zoals de aanleg van een fietsenstalling. We stippen nog graag aan dat in het kader van duurzaamheid het regenwater van de gebouwen zal worden opgevangen en dat, door een systeem van buffering, nadien gebruikt zal worden om de bodem te verrijken.”

Complementair

Als alles klaar is, zal er zo’n 15 miljoen euro geïnvesteerd zijn in het project. “We verwachten dat er op termijn zo’n 1.500 mensen zullen werken op onze bedrijvencampus”, voorspelt Michiel Vandeweyer. “Dat is natuurlijk niet niks. Het geeft ons wel voldoening dat we al deze tewerkstelling faciliteren op de plaats waar nog niet zolang geleden duizenden mensen hun job verloren, zowel bij Ford Genk als bij de toeleveranciers van de Mondeolaan. Wat eveneens plezier doet, is dat we met onze kmo-zone een perfecte aanvulling bieden op de grote ontwikkelingen die elders op het voormalige Ford-terrein plaatsvinden. Waar in onze achtertuin de grote internationale logistiekers en havenbedrijven activiteiten kunnen opzetten die erg veel ruimte in beslag nemen, huisvesten wij de kmo’s die hier, of elders in Limburg, de toelevering en diensten kunnen verzorgen. Zo zie ik in de toekomst alle bedrijvenzones evolueren: een aantal grote ruimtegebruikers die internationaal actief zijn, met daarrond lokale, dienstverlenende kmo’s, en een gemeenschappelijke infrastructuur waar de administratie en tal van faciliteiten gecentraliseerd worden. Efficiënt, duurzaam en complementair: daar moeten we echt naartoe!”

 

Luc Vandeweyer
Luc Vandeweyer

 

Tips! 

Tot slot wil Luc Vandeweyer nog enkele tips kwijt voor bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe uitvalsbasis. “Ten eerste is en blijft de locatie erg belangrijk”, zegt hij. “In ons voorbeeld situeren we ons in een zone vlakbij Haven Genk en op een steenworp van Genk Green Logistics, waar alle grote jongens zich verzamelen. Ook interessant is je te vestigen waar bedrijven uit aanverwante sectoren actief zijn. Zo kan je de klanten overtuigen om hun dienstverlening en leveranciers op één locatie te centraliseren. Commerciële samenwerking en ervaringsuitwisseling: dat loont. En tot slot: zorg dat je kosten onder controle blijven en kies met die doelstelling voor faciliteiten die gedeeld kunnen worden met buurtbedrijven. Wie hier rekening mee houdt in zijn keuze voor een industrie- of kmo-terrein, zal altijd waar voor zijn geld krijgen!” 

 


 

Wie zijn ze en wat doen ze: de bedrijventerreinen van de toekomst

 

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM) heeft als belangrijke opdracht de creatie van een voldoende en kwalitatief hoogstaand aanbod aan bedrijventerreinen. De financiële middelen uit het actieplan SALKturbo dienen daarbij als hefboom om de ontwikkeling te versnellen. POM Limburg heeft dus de ervaring, de tools én het budget om de Limburgse bedrijventerreinen futureproof te maken.”

 

Tom Vandeput
Tom Vandeput

 

Efficiënt ruimtegebruik 

“Om tegen 2040 aan de Europese normen te voldoen, moeten we de bebouwde ruimte slimmer gebruiken”, zegt Tom Vandeput, voorzitter van POM Limburg. “Ruimte voor bedrijvigheid zal dus steeds meer moeten worden verwezenlijkt door het optimaal herinrichten, herverkavelen, verdichten, hergebruiken of verbouwen van al aangesneden terreinen en gebouwen. En bij de schaarse nieuwe ontwikkelingen worden duurzame kwaliteitseisen opgelegd, zoals een ruimte-intensief inrichtingsplan, een doordacht uitgifteplan en een beredeneerd beheer.” 

Circulariteit

Een tweede kenmerk van de bedrijventerreinen van de toekomst is de circulariteit. “We moeten goed nadenken over de ruimtelijke clustering van de bedrijven in functie van de grondstoffen, producten en reststromen die ze aan- en afvoeren”, stelt Tom Vandeput. “Door slim ruimtegebruik en de juiste samenwerkingsverbanden kunnen we de circulaire economie laten groeien. En dat is prima nieuws, zowel economisch als ecologisch.”

Water en biodiversiteit

Kenmerk 3: “Bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van bedrijventerreinen wordt er al in een vroeg stadium gedacht over de biodiversiteit. Een natuurlijke inrichting met streekeigen planten zorgt voor een veel fraaier, gezonder en duurzamer werk- en vestigingsklimaat. We houden ook rekening met de regenwatertafel, bijvoorbeeld door verharde oppervlakten als parkings te ontharden zodat het regenwater zo strategisch mogelijk wordt opgevangen, omgeleid en hergebruikt.”  

Energie-efficiëntie

Niet weg te denken zijn de energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit op een bedrijventerrein. “Dit realiseren we door onder meer de installatie van zonnepanelen, windturbines, warmtebronnen en -netten, smart grids, biomassa- en biogascentrales, installaties voor op- en omslag van energie zoals batterijsystemen, waterstofproductie en synthetisch gas.  Door energiereststromen uit te wisselen tussen bedrijven, kantoren en nabij gelegen woningen of openbare gebouwen worden er duurzame én financiële winsten geboekt.”

“Door slim ruimtegebruik en de juiste samenwerkingsverbanden kunnen we de circulaire economie laten groeien.”

Gedeelde mobiliteit en infrastructuur

Vandeput wijst ook op de mobiliteit. “Dit gaat op bedrijventerreinen zowel om bereikbaarheid als duurzaamheid”, zegt hij. “Beide worden zoveel mogelijk aan elkaar verbonden via multimodale kanalen. Dit vraagt een actuele en optimale mix van mobiliteitsmodaliteiten, zodat het niet alleen auto’s en vrachtwagens zijn die een vlotte bereikbaarheid hebben. Meer aandacht voor slimme en duurzame mobiliteit, zoals de beschikbaarheid van openbaar vervoer, fietsen en laadinfrastructuur, is cruciaal. We kijken ook naar oplossingen zoals ‘Mobility as a Service’ en naar zelfrijdende (deel)auto’s. Deze ontwikkelingen hebben ook consequenties voor bedrijventerreinen, bijvoorbeeld: het aantal parkeerplaatsen kan afnemen.” 

Bedrijventerreinmanagement (BTM)

Tot slot wijst de POM-voorzitter op het belang van een goed, lokaal management in elk bedrijvenpark. “Het bedrijventerrein van de toekomst is zo ingedeeld en uitgerust dat de negatieve impact wordt geminimaliseerd en de positieve effecten van samenwerking maximaal worden gestimuleerd”, zegt hij. “Samenwerken en elkaar versterken op bedrijventerreinen: dat is de kern van bedrijventerreinmanagement of BTM. Via BTM worden gemeenschappelijke faciliteiten en diensten zoals onderhoud, groenbeheer, bewegwijzering, beveiliging, gemeenschappelijke inkoop, afvalophaling en - verwerking, verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen, ... beheerd. Deze geclusterde dienstverlening is gegarandeerd een lang leven beschoren.” 

Contactpersoon

Laura Michielsen

Coördinator marketing & communicatie

Artikel uit publicatie