Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarop wachten met de loonsubsidie? Geef perspectief aan ondernemers én medewerkers

Waarop wachten met de loonsubsidie? Geef perspectief aan ondernemers én medewerkers

  • 04/03/2021

Met meer dan 400.000 tijdelijke werklozen en een coronacrisis die al een jaar aansleept, is er nood aan perspectief. Een exitplan met een loonsubsidie als alternatief voor inactiviteit en tijdelijke werkloosheid kan een wezenlijk verschil maken, in de reis- of de eventsector onder andere. De tijd daarvoor dringt. 

De coronacrisis leidde tot een ongezien gebruik van tijdelijke werkloosheid. Iedereen hoopte dat na bijna één jaar deze episode stilaan achter ons zou liggen. De realiteit is dat het aantal sinds de tweede lockdown light weer hoger ligt.

Januari telde 412.000 mensen in tijdelijke werkloosheid, waarvan 1 op de 3 vrij intensief met meer dan 12 dagen per maand. Dit is zelfs meer dan december. 

We vragen vanuit Voka snelheid in uitvoering en uitwerking van de loonsubsidie.

Sonja Teughels

Voor vele ondernemingen die er gebruik van maken is tijdelijke werkloosheid een zeer welgekomen flexibele maatregel, die terecht door de federale regering onlangs werd verlengd. Maar voor een aantal ondernemingen biedt deze maatregel geen soelaas, integendeel. Door noodgedwongen een beroep te moeten doen op de tijdelijke werkloosheid kunnen sommige bedrijven hun continuïteit niet waarborgen of de toekomst niet voorbereiden.

Mensen louter thuis zetten levert ook enkel verliezers op. Mensen verliezen motivatie, hun competenties botten af, of ze verlaten de sector of de arbeidsmarkt wegens geen gebrek aan perspectief. 

Steun meer activerend inzetten

De uitkeringen die nu worden besteed aan tijdelijke uitkeringen zouden net zo goed activerend kunnen worden ingezet als steun aan de werkgever. Zo’n loonsubsidie die wordt opgengesteld voor thans getroffen sectoren en ondernemingen, kan deel uitmaken van een relance- en exitplan: sectoren of ondernemingen die leiden onder omzetverlies of gebrek aan inkomsten, kunnen met een subsidie terug aan het werk

Het zou hem toelaten nu reeds voorbereidingen te treffen dan wel toch maximaal te blijven ondernemen en werken met een steun in de rug. Zo moet de reissector nog bepaalde activiteiten blijven uitvoeren maar ook de eventsector wil graag nu starten met de voorbereiding.

Dat het kan met zo’n loonsubsidie bewijst Nederland met het Noodpakket Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW) zoals aangetoond in onze recente Voka Paper, met nieuwe recepten voor de arbeidsmarkt. 

Snelheid maken

Vanuit de reis- en recent ook de eventsector zijn er al vragen gekomen voor zo’n loonsubsidie. De federale regering honoreerde deze vragen met de principiële beslissing om voor de beiden een tegemoetkoming op te zetten. Het is nu wachten op de uitvoering hiervan en elke week telt.

We vragen vanuit Voka snelheid in uitvoering en uitwerking zodat veel ondernemers en hun werknemers nu ook snel perspectief krijgen en ze economische activiteiten kunnen hernemen


 

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel