Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Waarop baseer je beslissingen als je geen correcte data hebt?”

“Waarop baseer je beslissingen als je geen correcte data hebt?”

  • 18/09/2018

De zorg- en welzijnssector staat voor de nodige uitdagingen maar toch beweegt er nog te weinig. Health Community, het netwerk voor de witte economie van Voka wil daarom de transformatie op gang trekken, beginnend met hun jaarlijks congres op 2 oktober. In deze reeks interviews laten zij – als vooruitblik op het congres – experten uit het veld aan het woord. Een interview met Jan Lampaert.

Jan Lampaert H. Essers

H.Essers associeer je misschien niet meteen met de zorgsector, maar toch zijn ook zij een belangrijke speler in healthcare. Jan Lampaert was er actief als Strategic Manager Healthcare, een taak die hij verderzet bij Hospital Logistics, een bedrijf dat voor 51% in handen is van H.Essers en voor 49% in handen van UZ Leuven. Lampaert toont ons de logistieke kant van het zorgverhaal en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. 

De focus van Hospital Logistics ligt op de supply chain processen in de zorg. Daaronder verstaan ze de bevoorradingsketen, ofwel het beheer en de optimalisatie van verschillende schakels om van leverancier tot bij de klant te geraken. Het centrale vraagstuk: hoe kunnen betere supply chain processen bijdragen aan een veilige, betaalbare en betere zorgverlening over alle actoren heen? “Supply chain processen spelen een cruciale rol in alle geledingen van de zorg”, begint Lampaert. “Maar dat wordt nog zo vaak onderschat.”

Het gebrek aan correcte data
“Wie veranderingen wil aanbrengen in de zorg, moet beseffen hoe belangrijk correcte data is. Data wordt momenteel dikwijls verzameld door manuele input van artsen, verpleegkundigen en derden. Maar die data is vaak onvolledig of soms zelfs foutief. En om veranderingen in de zorg door te voeren, is dat niet voldoende.” 

“Zo hoor je regelmatig stemmen opgaan dat het betalingsmodel van de zorg moet wijzigen. Dat is niet mijn core business, ik laat het aan de experten over om hier een mening over te vormen. Maar ik wil hen er wel op wijzen dat zo’n verandering niet mogelijk is zonder correcte data. Hoe wil je anders sturen, bijsturen of optimaliseren? Zet in op innovatie en kwaliteit van je bevoorradingsketen, want dat is de beste manier om de juiste data en informatie te verschaffen.”

Geïntegreerde zorg
“Als we al eens zouden zorgen dat de supply chain processen correct en vlot verlopen, dan kunnen we een objectieve en correcte informatieverzameling organiseren. Dat gaat volgens mij in eerste instantie meer bijdragen aan verbetering dan allerlei nieuwe uitvindingen.”

“Correcte informatieverzameling is ook cruciaal om het concept van de geïntegreerde zorg te doen slagen. Het zorgt dat elke instantie correct op de hoogte is en dat draagt bij tot hogere patiëntveiligheid, beheersing van kosten, de juiste inzet van middelen… Geïntegreerde, eenvoudige oplossingen die informatie verzamelen, dat hebben we nodig. Zowel bij Hospital Logistics als H.Essers denken wij daar dagelijks over na.”

“Zo hebben we bij Hospital Logistics enkele jaren geleden op vraag van apothekers een studie gehouden over de geneesmiddelendistributie in ziekenhuizen. Wat bleek? Er was geen enkele controle op de medicatievoorraden. Het was ook niet meetbaar of de juiste patiënt de juiste medicatie kreeg, in de juiste dosis en op het juiste moment. Er was wel veel tijd nodig om de medicatie op tijd bij de patiënt te krijgen. Extra tijd werd gespendeerd aan correcties en retourzendingen.” 

“Vanuit onze expertise ontwikkelden we daarom een nieuw concept van medicatiedistributie. Slimme medicijnkasten weten wat op voorraad is en wat niet. Geloof mij, met zo’n systeem ging er voor apothekers een nieuwe wereld open. De volledige controle en traceerbaarheid ervan vraagt minder inspanning, en de omgeving werd maximaal geautomatiseerd.”

Toekomstvisie
“In een goede zorg zijn stromen geconsolideerd en geoptimaliseerd over zorginstellingen en -organisaties heen”, meent Lampaert. “Want zo kunnen we kosten besparen en kwalitatieve stappen vooruitzetten. Combineer de nodige expertise in supply chain met de juiste technologie, en krijg controle op kosten en middelen, traceerbaarheid, kwaliteit en vooral – nog maar eens – op correcte data.” 

Werk aan de winkel
“Wij werken momenteel aan die droom door ook zelf de activiteiten van H.Essers zo goed als mogelijk te integreren met die van Hospital Logistics. Op die manier willen we diensten en producten aanbieden om tot een efficiënte en volledig gecontroleerde oplossing te komen. Startend bij de productie en eindigend in de zorginstellingen zelf. Trek die processen en diensten dan ook nog door tot bij de patiënt zelf, en we hebben een ideaal scenario.”

“Een goed voorbeeld hiervan is onze geneesmiddelendistributie. Dat hebben we niet enkel uitgerold in ziekenhuizen, maar ook in woonzorgcentra – zij het op een iets andere manier. De verantwoordelijke apothekers in een woonzorgcentrum krijgen een oplossing aangeboden waarbij ze minder werk hebben maar net wél meer controle. Hun werk wordt minder omslachtig en kwalitatiever. Dankzij digitalisering kunnen we de data die in zo’n woonzorgcentrum wordt verzameld, doorsturen naar ziekenhuizen en vice versa.”

“We zijn ook bezig met proefprojecten waarbij we die controle doortrekken naar de thuissituatie, al botsten we daar op enkele drempels. Bejaarde thuispatiënten aanvaarden de digitalisering bijvoorbeeld niet zo snel. Maar het project bood wel controle voor de apotheker en zorgverstrekkers. En ook al zijn sommige patiënten nog sceptisch, hun medicatie-inname verliep vlotter.”

Voor Lampaert mag het dus wel duidelijk zijn dat de toekomst van de zorg niet alleen in digitalisering en technologie ligt, maar ook in de juiste processen. Zie je net zoals Jan Lampaert nog uitdagingen en kansen voor de zorg- en welzijnssector? Denk met ons mee en schrijf je nu in voor het congres van Voka Health Community, dat plaatsvindt op 2 oktober 2018 in Brussel. Want samen kijken we anders naar zorg en welzijn en samen hebben we een breder en beter perspectief. Help mee transformeren!
 

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel