Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom?Daarom!: "Waarom moet België het Europees herstelplan steunen?"

Waarom?Daarom!: "Waarom moet België het Europees herstelplan steunen?"

  • 15/06/2020

Vrijdag verscheen de wekelijkse rubriek van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen in De Krant van West-Vlaanderen. Voka West-Vlaanderen is in 2020 trotse content partner van de krant. In de rubriek 'Waarom? Daarom!' geven wij een antwoord op de meest prangende vragen van onze leden, afgewisseld met opiniestukken over actualiteitszaken die onze regio aanbelangen. Ditmaal gaan we dieper in op de vraag: “Waarom moet België het Europees herstelplan steunen?"

De Europese Commissie heeft een ambitieus voorstel voor een Marshallplan uitgewerkt om het economische herstel na de coronacrisis te bespoedigen. Waarom is het belangrijk dat ook België dit plan ondersteunt?

Op 27 mei stelde de Europese Commissie een herstelplan van 750 miljard euro voor: 500 miljard euro subsidies en 250 miljard voordelige leningen die aan de Europese begroting worden toegevoegd. Dat het voorstel er nu komt, hoeft niet te verbazen. Een gebrek aan Europees engagement om gezamenlijk de crisis te bestrijden zou op termijn kunnen leiden tot de desintegratie van de eurozone en de EU. De twee grootste EU-lidstaten - Duitsland en Frankrijk - die nog voor de publicatie van het Europese plan zelf opriepen tot een ambitieus Europees herstelplan, hebben dit goed begrepen. Toch wijzen nog steeds heel wat landen uit het Noorden het herstelplan expliciet af, uit vrees dat ze de schulden van het “kwistige” Zuiden mee zullen moeten betalen.

Steun, maar onder voorwaarden
Er schort heel wat aan die redenering om verschillende redenen. Eerst en vooral moeten lidstaten een goed uitgewerkt investeringsplan voorleggen voor ze een beroep kunnen doen op de middelen uit het Europese herstelfonds. Als blijkt dat een lidstaat onvoldoende rekening houdt met de aanbevelingen van de Europese Commissie bij het opstellen van hun nationale begroting voor het komende jaar, dan kan de Raad van de EU beslissen om de financiële middelen niet over te maken.

Solidariteit uit eigen belang
Ten tweede is het herstel van het Zuiden onlosmakelijk verbonden aan het herstel van het Noorden en is solidariteit alleen al te rechtvaardigen vanuit weloverwogen eigenbelang. Dit geldt des te meer voor Vlaanderen, dat bijzonder afhankelijk is van de export naar de rest van de EU. Het is ook in niemands belang dat enkel bedrijven uit lidstaten met veel budgettaire marge gered worden. Want hierdoor dreigt niet de innovatiekracht of competitiviteit, maar wel de nationaliteit, de overlevingskans van een bedrijf te bepalen. Dit kan leiden tot een minder dynamische Europese economie.

Voorstel ondersteunen
Het Europees herstelplan beoogt aldus een sneller economisch herstel van de volledige Europese economie. België moet zich volledig dan ook inschrijven in het plan. Niet alleen door het voorstel op de Europese Raad van 19 juni te ondersteunen, maar ook door een aantal structurele hervormingen, waarop Europa reeds lang aandringt - zoals o.a. de hervorming van onze arbeidsmarkt - grondig voor te bereiden.

Contactpersonen

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Leonid Guz

Kennis & advies/Internationaal ondernemen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag