Skip to main content

Waarom we 2% groei nodig hebben

  • 03/09/2021

Er gaan stemmen op dat we af moeten van economische groei. Maar als we onze economie – én onze welvaart – weer on track willen krijgen, is 2% groei toch nodig.

Volgens sommigen bewees de coronacrisis dat we dringend af moeten van ons huidige economische model gebaseerd op groei. Ook in het kader van de klimaatuitdaging zien sommigen het einde van de economische groei als de oplossing. 

Dat soort analyses gaat nogal kort door de bocht. Economische groei is een middel, geen doel op zich. Het is een middel om onze welvaart en ons welzijn op te krikken. Daarbij gaat het al lang niet meer om de karikatuur van ongebreidelde groei die sommigen er graag van maken. 
 

Economische groei is een middel om onze welvaartsstaat te onderhouden, om armoede te bestrijden en om klimaatdoelstellingen te realiseren

Bart Van Craeynest, Hoofdeconoom Voka

Economische groei is net zo goed een middel om onze welvaartsstaat te onderhouden, om armoede te bestrijden en om klimaatdoelstellingen te realiseren. Zonder economische groei gaat onze sociale zekerheid er aan, komt onze welvaart onder druk en even goed ons welzijn.

Ook na corona

Onze economie, onze welvaartsstaat en zelfs onze hele samenleving zijn gebaseerd op een streven naar economische groei. Zolang ouders universeel willen dat hun kinderen het beter hebben dan henzelf, zal er economische groei nodig zijn om dat op ruime schaal te realiseren. Ook na corona blijft dat aan de orde.

Onze economie herstelde de voorbije kwartalen krachtig, en zal eind dit jaar allicht terug het activiteitsniveau van net voor corona benaderen. Dat is sneller dan eerder gevreesd, maar impliceert nog altijd twee verloren jaren aan welvaartsgroei

Haalbare doelstelling

Om de economische naweeën van corona echt weg te werken, moeten we de komende jaren een groei van 2% per jaar realiseren. Op die manier krijgen we onze economie tegen 2030 terug op het groeipad van voor corona.

2% economische groei is een haalbare doelstelling, maar vereist wel een extra groei-impuls in vergelijking met de jaren voor corona. Zo lag de groei in 2010-2019 gemiddeld op 1,4% per jaar. 

We moeten deze crisis gebruiken om eindelijk de noodzakelijke hervormingen op het vlak van arbeidsmarkt, onderwijs, fiscaliteit, regelgeving, … door te voeren om onze economie structureel te versterken. Via de resulterende economische groei kunnen we dan echt de gevolgen van deze crisis wegwerken.      

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - Recupel
IMU - vzw - Mediafin TTL