Skip to main content
  • Nieuws
  • Waarom Vlaanderen maar beter die jobbonus invoert

Waarom Vlaanderen maar beter die jobbonus invoert

  • 14/09/2021

De Vlaamse regering wil meer mensen verleiden om de stap te zetten naar werk. Voka vraagt dat ze haar belofte nakomt en de jobbonus invoert. Zoniet verliest ze haar geloofwaardigheid. 

Aan de krapte te zien, lijkt het alsof de coronapandemie er nooit geweest is. De vacatures zijn na een scherpe terugval het voorbij jaar volledig hersteld en liggen nu zelfs hoger dan het niveau van voor de crisis.

Nieuwe krapterecords dienen zich aan. De afgelopen 12 maanden werden 312.870 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB waarvan er in ruim 40%  van de gevallen géén studievereisten werden gesteld. De werkloosheid nam nauwelijks toe. De weg naar activering ligt open.

Personeel gezocht

Toch is de realiteit minder rooskleurig. Vele ondernemingen getuigen alweer over de moeilijkheid om personeel te vinden en dit in alle lagen van het vacaturebestand. Dat blijkt ook uit de jaarlijkse analyse naar knelpuntberoepen die VDAB opmaakt. Nochtans ontbreekt het niet aan een heus activeringsapparaat met opleidingen, begeleiding, stages, en RSZ-doelgroepkortingen die de ondernemingen de deuren moet doen openen. Maar het schort langs de zijde van het aanbod. 

Dat aanbod bevindt zich hoe langer hoe minder in de vergoede werkloosheid maar hoe langer hoe meer ook in andere takken van onze sociale zekerheid en bescherming zoals langdurige ziekte en bijstand. Het geeft recht op uitkeringen - niet beperkt in de tijd - en diverse sociale voordelen zoals verlaagd tarief kinderopvang.

Dat geheel aan voordelen en uitkeringen die wegvallen bij de stap naar werk, zijn voor velen een kluwen van jewelste. Bovendien stellen sommige vast dat het verschil tussen werken en niet werken al bij al minder groot is dan verhoopt of verwacht
 

De jobbonus, die een extra stimulans wil geven aan werkenden, werd in de steigers gezet maar nooit voltooid

Sonja Teughels, Senior Adviseur Arbeidsmarkt

De Vlaamse regering koos er bij aanvang van haar legislatuur voor om in te zetten op activering én het financieel lonender te maken om actief te zijn. De jobbonus, die een extra stimulans wil geven aan werkenden, werd in de steigers gezet maar nooit voltooid.

Nochtans zweert deze regering bij het mantra van 80% werkzaamheidsgraad en wil zij meer mensen verleiden om de stap te zetten naar werk. Voka vraagt dat ze haar belofte nakomt en inzet op alle mogelijke wegen naar meer werkzaamheidsgraad. Zoniet verliest ze haar geloofwaardigheid in ruil voor de focus op besparingen, alweer. 

Fricties in de arbeidsmarkt

Wil dit zeggen dat de jobbonus alle fricties in de arbeidsmarkt zal oplossen? Verre van. Er is een aanpak nodig die én de vraag gericht ondersteund, het aanbod stimuleert, de activering met het arsenaal aan begeleiding, opvolging en controle aanscherpt alsook flankerend werkt ten aanzien van kinderopvang, mobiliteit e.a.

Ideaal is deze jobbonus op termijn misschien niet meer nodig als de beloofde federale hervorming van de lasten op arbeid een realiteit is of als ooit uitkeringen sterker degressief en misschien wel eindig worden. Maar daarop is het wellicht nog even wachten.  

Laat Vlaanderen intussen niet de fout maken daar waar ze het verschil kan maken op korte termijn, te talmen en te wachten. De krapte zal enkel maar toenemen. Het is nu of nooit om voluit te gaan in het beleid richting 80% werkzaamheidsgraad. 


 

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

imu - vzw - Recupel
IMU - vzw - Mediafin TTL