Skip to main content
  • Nieuws
  • Waarom rendementsdenken in het onderwijs geen taboe mag zijn

Waarom rendementsdenken in het onderwijs geen taboe mag zijn

  • 08/02/2021

Alle beschikbare prestatie-indicatoren tonen aan dat de algemene onderwijskwaliteit achteruitgaat. De toegenomen corona-leerachterstand versterkt deze tendens. Beter onderwijs moet een absolute prioriteit zijn. Daarbij mag rendements- en kwaliteitsdenken geen taboe zijn.

Wie het Vlaamse onderwijs volgt, heeft weinig redenen om vrolijk te worden. Dat is een fundamenteel probleem aangezien de impact van cognitieve skills op toekomstige economische groei aanzienlijk is. De dalende onderwijskwaliteit verhoogt het risico op collectief welvaartsverlies. Bovendien zijn vele economen van mening dat productiviteitsgroei in het onderwijs beperkt is door het arbeidsintensieve karakter van de sector. 

Er worden steeds meer overheidsmiddelen uitgegeven voor onderwijs terwijl de return-on-investment verder afneemt.

Jonas De Raeve

De overgrote meerderheid van het onderwijsbudget gaat naar lonen en deze stijgen sneller dan de kwaliteit van het onderwijs. Er worden dus steeds meer overheidsmiddelen uitgegeven terwijl de return-on-investment verder afneemt.

Uit de meerjarenraming bij de begroting blijkt dat we in 2025 2,2 miljard euro meer uitgeven aan onderwijs dan vandaag. De garantie dat we in ruil voor deze extra miljarden ook beter onderwijs krijgen, is helaas niet zo groot. 

Verschil maken

Toch mogen we ons niet neerleggen bij dit fatalistisch doembeeld. Het is geen vaststaande natuurwet dat productiviteitsgroei in het onderwijs onmogelijk is. Ambitieuze eindtermen, betere didactiek en sterkere lerarenopleidingen kunnen wel degelijk een verschil maken en de kwaliteit ten goede komen.

Net zoals het versterken van het beleidsvoerend vermogen van directeurs en de professionalisering van schoolbesturen dat doen. Ook een meer doeltreffende studie-oriëntering waarbij leerlingen sneller terechtkomen in studierichtingen waar hun talenten het meest tot hun recht komen, zorgt voor een hoger rendement. 

Meer bereiken met huidige middelen

De huidige covidcrisis kan een opportuniteit zijn voor het onderwijs. Bijvoorbeeld door te investeren in onderwijstechnologie en dit te gebruiken als hefboom voor beter onderwijs. Het investeringsprogramma van de Vlaamse regering is in ieder geval een stap in de goede richting. 

Bovendien moeten we durven nadenken hoe we meer kunnen bereiken met de huidige onderwijsmiddelen. We geven bovengemiddeld veel geld uit aan onderwijs, maar krijgen onvoldoende kwaliteit in de plaats. Er zijn nergens meer leraren dan in België en toch kampen we met een enorm lerarentekort. Deze zaken vragen om een fundamenteel debat. 

Meer rendement

Beter onderwijs moet dus een absolute prioriteit zijn. Daarbij mag rendements- en kwaliteitsdenken geen taboe zijn. Dat is immers de essentie van goed beleid.

Rendement in het onderwijs gaat bovendien verder dan de PISA-cijfers of studieduur en gaat over betere kwaliteit in de ruime zin waarbij er ook aandacht moet zijn voor het welzijn van de leerlingen. Dat komt niet alleen het onderwijs ten goede, maar de maatschappij in het algemeen. 


 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

imu - vzw - Recupel
IMU - vzw - Mediafin TTL