Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom moeten de energiekosten onder controle gehouden worden?

Waarom moeten de energiekosten onder controle gehouden worden?

  • 25/10/2021

De energieprijzen op de internationale markten gaan door het dak de laatste weken. Met het laatste begrotingsakkoord van de regering-De Croo worden verschillende maatregelen genomen die de meerkosten op de energiefactuur voor gezinnen onder controle moeten houden. Maar ook voor bedrijven doet de federale regering wat mogelijk en noodzakelijk is. Dat is hoognodig om onze ondernemingen toe te laten te concurreren met de rest van de wereld. Onze energieprijzen zijn immers, naast onze loonkosten, een belangrijke handicap.

Energienorm

Na tien jaar gepalaver voert de federale regering eindelijk een energienorm in en verankert het die in een wet. Dat houdt in dat de energietarieven in de ons omringende landen elk jaar gemonitord en geëvalueerd worden. Wanneer de tarieven bij ons hier fors van afwijken, kan de regering ingrijpen om de ontsporing van de energieprijzen voor zowel gezinnen als bedrijven een halt toe te roepen. Vanuit Voka drongen we hier al langer op aan.

Net zoals de loonnorm onze loonkosten onder controle moet houden, moet deze energienorm hetzelfde doen met de energiekosten. Voor vele sectoren is die kost vandaag te hoog en zadelt deze onze bedrijven op met een concurrentieel nadeel. Het transparant meten van de energiekostenhandicap is een noodzakelijke stap om er ook aan te kunnen remediëren.

Belangrijk om hierbij op te merken, is dat de energienorm ook al in het regeerakkoord van de vorige regering opgenomen werd. Het valt nu af te wachten of de huidige regering zorgt voor een effectieve uitwerking.

Accijns

Naast de invoering van de energienorm, beslist de federale regering ook om de federale bijdragen en heffingen op elektriciteit en gas om te vormen naar één allesomvattend accijns. Dit helpt om de energieprijzen onder controle te houden, zeker omdat de regering de federale meerkosten bevriest op het niveau van 2021. Dit betekent dat de huidige heffingen van 666 miljoen euro volgend jaar niet verhoogd zullen worden met de voorziene 103 miljoen euro, wat erop neerkomt dat de geplande verhoging van 30 euro per gezin niet doorgaat. Dit nieuwe kader is in overeenstemming met de Europese regelgeving, wat de huidige bezorgdheid over de doorrekening van de subsidies voor offshore windenergie wegneemt.

Daarnaast voorziet de federale regering in 53 miljoen euro aan vrijstellingen, verdeeld tussen gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief en een groep energie-intensieve bedrijven. Dit laatste is belangrijk omdat we de producten van deze bedrijven hard nodig zullen hebben voor de energietransitie de komende jaren.

Europees probleem

De forse stijging van de energieprijzen is iets dat zich vooral afspeelt op Europees en Aziatisch niveau. In Rusland en de Verenigde Staten is dit probleem veel minder voelbaar. De realiteit is wel dat veel van onze bedrijven hun producten afzetten op de wereldmarkt. Indien deze hoge prijzen te lang aanhouden, komt de toekomst van vele energie-intensieve bedrijven in ons land in het gedrang en dreigen ze uit Europa te verdwijnen. De maatregelen die de federale regering nu treft, komen dus geen seconde te vroeg.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag