Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Waarom lokaal activeren kan én moet (mits bepaalde voorwaarden)

Waarom lokaal activeren kan én moet (mits bepaalde voorwaarden)

  • 06/06/2023

Voka ziet wel 4 aandachtspunten bij lokaal activeren, waarover op 13 juni een werkgelegenheidsconferentie plaatsvindt.

De structurele werkloosheid staat historisch laag, de spanningsgraad bij (knelpunt)vacatures stond nog nooit zo hoog. De enorme vervangingsvraag daagt beleidsmakers, sociale partners maar vooral ondernemingen uit met nogal wat kopzorgen: waar gaan we al deze mensen vinden om op termijn een vervangingsvraag van 400.000 mensen tegen 2030 in Vlaanderen te organiseren?

Alleszins niet binnen het oude vertrouwde speelveld zoals we onze arbeidsmarkt al jaren definiëren. Dat moet ruimer, meer bepaald buiten de werkloosheid. Daarbuiten bevindt zich een zeer heterogene groep die deels in het vizier komt zoals langdurig zieken of leefloongerechtigden.

Maar er is ook een potentiële reserve die we niet in 1,2,3 terugvinden in administratieve bestanden van de verschillende takken van onze sociale zekerheid. Mensen die nog nooit hebben gewerkt maar het wel zouden kunnen, mensen die ooit wel hebben gewerkt maar door een samenloop van omstandigheden en soms bepaalde problematieken zich niet meer beschikbaar opstellen. 

Lokale benadering

Omdat we ervan overtuigd zijn dat een te centrale aanpak vele groepen niet bereikt, aanspreekt of motiveert, wil Voka mee haar schouders plaatsen onder een lokale benadering die complementair is met de huidige activeringsaanpak van de VDAB, die inzet op nabijheid met het oog op betere activeringsresultaten.

Een lokale aanpak dichtbij de betrokkenen, kan immers vlot inspelen op lokale problemen die zich stellen met betrekking tot mobiliteit, huisvesting, kinderopvang, enz. Hiertoe wordt een ESF-oproep 'CapacityBuilding' uitgewerkt met aanzienlijke budgetten voor de uitbouw van deze lokale capaciteit.

Ook gaat op 13 juni een werkgelegenheidsconferentie hierover door. Anticiperend op het debat over de samenwerking tussen sociale partners en lokale besturen en een werkbare lokale activeringsaanpak, formuleren we vanuit Voka alvast enkele aandachtspunten

4 aandachtspunten

  1. Het lokaal activeren moet een groep ontsluiten en empoweren richting arbeidsmarkt. Het lokaal bereiken van dit potentieel aanbod moet de verbinding maken met de vraagzijde, de vele vacatures en werkgevers. Zo hebben we vanuit Voka een werking uitgebouwd omtrent inclusief ondernemen met als doel dat dat ondernemingen en (hun) HR-partners hun deuren open zetten. Ondernemingen zijn, zeker in tijden van krapte, vragende partij om valabele kandidaten kansen te geven maar werven niet aan onder de kerktoren en gaan evenmin alle lokale partnerschappen in kaart hebben. Hoe deze lokale aanpak verzoenen met de vraagzijde die niet steeds lokaal is georganiseerd? 
  2. In de lokale activeringsstrategie zullen lokale besturen een prominente rol krijgen toegewezen. Het doel is dat zij de reserve bereiken en via lokale partners finaal activeren. Maar lokale besturen zijn zelf ook werkgevers en zoeken bekwame en gemotiveerde mensen voor hun eigen gemeentelijke werking, administratie, groendienst, zorgaanbod, enz. Als lokale besturen activeren, bemiddelen en zelf tewerkstellen, hoe dan bewaken dat deze reserve ook voldoende wordt ontsloten naar het Normaal Economisch Circuit? 
  3. Net zoals de VDAB dient te werken binnen heldere doelstellingen en objectieven en daarover verantwoording geeft via haar uitstroompercentages, verwachten we dat een zelfde helder doelstellingenkader en accountability ook geldt ten aanzien van de lokale besturen en partnerschappen. De klemtoon op resultaten kan maar mits dit overigens hand in hand gaat met de mogelijkheid en ruimte om lokaal te innoveren en te experimenteren in de activeringsaanpak (waar we weten dat de klassieke aanpak bij een aantal groepen niet werkt). 
  4. Last but not least… Het volstaat niet dat mensen in grote getallen worden toegeleid naar de arbeidsmarkt, als ze niet beschikken over minimale ervaring, bepaalde competenties of attitudes. Het zal dan ook nodig zijn om een offensief opleidingsaanbod klaar te hebben, van de werkvloer als leerschool tot een vorm van klassieke scholing, voor deze toch wel omvangrijke groep.

Nu de activeringsmachine (althans in gedachten en verklaringen) op volle toeren draait, is het tijd voor actie op het terrein, het lokale terrein. 


 

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt, Teamlead Talent

imu - vzw - obd 1
imu - VZW - Maattwerk