Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom innovatiesteun niet zomaar een cadeau is

Waarom innovatiesteun niet zomaar een cadeau is

  • 03/05/2021

Ondanks, of net dankzij hun succes, kwamen de Vlaamse innovatiesubsidies recent onder vuur te liggen. De steun zou aanleiding geven tot willekeur en slechts een handvol grote bedrijven bevoordelen. In één adem werd er vervolgens gepleit om deze steun af te schaffen en te vervangen door een algemene lastenverlaging zodat elk bedrijf zou profiteren. Klinkt goed, maar zulke redeneringen zijn veel te kort door de bocht.  

Uit recent onderzoek blijkt immers net dat de Vlaamse innovatiesteun leidt tot meer tewerkstelling en een stijging van de eigen inzet van bedrijven. Zo worden er ongeveer drie extra O&O-medewerkers per projectjaar aangeworven.

De gegeven steun moet bovendien leiden tot een hefboom met factor tien. Elke door de overheid geïnvesteerde euro dient dus minstens tien keer zijn equivalent aan  toegevoegde waarde of tewerkstelling op te brengen. 

Hoger concurrentievermogen en hightech export

Innovatie is ook de sleutel voor een betere productiviteit en hoger concurrentievermogen. Laat dat nu net een groot probleem zijn in ons land. De productiviteitsgroei neemt immers al decennia af. Innovatie stimuleren is daarom van fundamenteel belang. 

Vlaanderen scoort ondermaats qua hoogtechnologische export. In 2018 was die slechts goed voor zo'n 10 procent van de totale waarde van de Vlaamse uitvoer. Dat aandeel moet dan ook omhoog. Datzelfde aandeel ligt in Nederland op 21,3 procent en in Frankrijk op 20,5 procent. Hightech-export levert grote marges op en maakt lokale productie mogelijk. 

Door het ondersteunen van innovatie stimuleert de overheid bedrijven die hier bewust op inzetten. Bij een algemene lastenverlaging profiteren ook de ondernemingen die hier amper mee bezig zijn en creëren we dus weinig of geen hefboom. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Vlaamse verankering 

De steun is ook belangrijk voor het aantrekken en behouden van excellent onderzoek en dito kennis. Een succesvolle regio heeft internationale trekkers nodig die door samenwerking met Vlaamse bedrijven een innovatief ecosysteem opbouwen en kennis borgen.

Zonder steun zullen vele internationale spelers of beloftevolle start- en scale-ups ervoor kiezen om elders te investeren. Daar zijn vaak ook andere factoren gunstiger. 

Voorwaarde voor duurzame transitie 

Om de omslag naar de groene transitie te maken, is er ten slotte een lang innovatietraject nodig, met veel tussenstappen. Via gerichte steunmaatregelen faciliteert de overheid zulke trajecten.

Daarbij zal er verder werk gemaakt moeten worden van zowel de bottom-up als top-down aanpak. Innovatie moet vooral van onderuit gestimuleerd worden, maar de overheid kan wel middelen bundelen en prioritiseren, voornamelijk rond de al aanwezige sterktes en beloftevolle opportuniteiten om zo meer slagkracht te genereren. Dat doet zij nu trouwens ook al terecht via de speerpuntclusters en de CO2-moonshot.

Innovatiesubsidies wegnemen, zou de Green Deal niet helpen, integendeel. Alvorens forse ingrepen te doen, wordt dan ook best tweemaal nagedacht. 

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce