Skip to main content
  • Nieuws
  • Waarom gemeenten moeten Lean werken? Kortrijk geeft het voorbeeld

Waarom gemeenten moeten Lean werken? Kortrijk geeft het voorbeeld

  • 11/05/2018

De ruimte om de productiviteit van de gemeentelijke dienstverlening op te vijzelen is aanzienlijk. Het vormt een enorme opportuniteit voor de lokale besturen. De veralgemeende toepassing van bedrijfsmethodieken als de Lean-methodiek bieden ruimte voor aanzienlijke efficiëntie- en kwaliteitswinsten. 

Door efficiënter te werken kan een bestuur minder kosten maKortrijkken. In deze legislatuur reorganiseerde de stad Kortrijk de organisatiestructuur van haar stadsdiensten. Er was voorheen te veel verkokering. Interne vergaderingen met 15 leidinggevenden waren schering en inslag. Snel beslissen was er daarom niet bij. Foutieve beslissingen konden ook gemakkelijk worden afgewenteld.

Daarom ging ze van 11 aparte directies naar 3 clusters (mens en samenleving, ruimtelijke en economische stadsontwikkeling en bedrijfsvoering) en een directie welzijn. Met slecht 4 directeurs. 

Door de reorganisatie zit men met minder mensen rond de tafel en worden sneller beslissingen genomen. Een accountmanager heeft tot taak de silo's te vermijden door de interne (bv. met OCMW) en de externe relaties met klanten (Parko, Buda,...) te verzorgen. De stad wierf ook een innovatiemanager aan. Die moet de digitale dienstverlening op punt stellen.

In het lokaal verkiezingsmemorandum van Voka gaan we dieper in op hoe dat er efficiënter en slimmer bestuurd kan worden. Lees meer op www.vokakiest.be

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez