Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom een versoepeling van de sorteerverplichting op bedrijfssites zich opdringt

Waarom een versoepeling van de sorteerverplichting op bedrijfssites zich opdringt

  • 18/06/2020

Vanuit Europa en Vlaanderen wordt er steeds meer gefocust op het reduceren van algemeen bedrijfsafval. Daar is nog potentieel voor. “Maar een doorgedreven sortering is vaak niet haalbaar door plaatsgebrek, de complexiteit en het ontbreken van een verdienmodel”, stelt adviseur milieu en klimaat Katelijne Haspeslagh. Een versoepeling van de sorteerverplichting op de bedrijfssite kan een piste zijn.

In Vlaanderen wordt er jaarlijks ongeveer 4 miljoen ton algemeen bedrijfsafval ingezameld. Alleen al de verbranding van het bedrijfsrestafval  kost de Vlaamse bedrijven 1,8 miljard euro. Uit de sorteeranalyses van OVAM blijkt dat er wel nog recycleerbare fracties (30% tot 40%) in het bedrijfsrestafval zitten. Er is dus nog potentieel om het bedrijfsrestafval te doen dalen. 

Drie barrières

Maar bedrijven ondervinden drie grote barrières die hen weerhouden om de sorteerregels te volgen.Ten eerste is afval vaak niet homogeen (gekleurd, bedrukt, …) en leggen de privé-inzamelaars aparte richtlijnen op waardoor er ongewild fouten gemaakt worden, ondanks de investering van bedrijven in opleiding. 


Ten tweede blijkt uit een bevraging van Voka dat er in een bedrijf gemiddeld elf afvaltypes zijn die apart gesorteerd en gestockeerd moeten worden, wat vaak technisch niet haalbaar is. 


Tot slot is het uitgangspunt van de circulaire economie om afval meer economische waarde te geven. Maar voor veel afvalfracties is dat geen realiteit, omdat de verwerkingsprijs afhangt van factoren waar bedrijven amper grip op hebben (zoals de primaire grondstofprijs) en omdat het volume vaak te laag is om het economisch rendabel te maken. 

Sorteerverplichtingen herzien

Een doorgedreven sortering is dus vaak niet haalbaar omwille van plaatsgebrek, de complexiteit en het ontbreken van een verdienmodel. Voka pleit daarom om de sorteerverplichtingen van de niet-gevaarlijke fractie te herzien, waarbij dan ook de economische recycleerbaarheid wordt meegenomen. 

De mosterd kan hiervoor gehaald worden in Nederland, waar bedrijven kunnen afwijken van sorteerverplichtingen indien ze aantonen dat het economisch niet haalbaar is. Voor fracties die enkel technisch recycleerbaar zijn en waarvoor er dus geen verdienmodel is, moet de bestaande uitzonderingsmaatregel toegepast worden. Deze maatregel laat toe om droge en niet-gevaarlijke fracties in één recipiënt (container) in te zamelen, mits nascheiding gewaarborgd wordt. 


Hiermee zal het immers mogelijk zijn voor bedrijven om plaats te besparen, kleine volumes in te zamelen en vereenvoudigde sorteerregels op te stellen. Hiervoor moeten privé-inzamelaars wel investeren in nieuwe sorteerinstallaties waarbij er voldaan wordt aan de kwaliteitsvereisten van het recyclaat, zodat deze fracties hun economische waarde vergroten.

Lees de Voka Paper

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM