Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom een beter werkende arbeidsmarkt in de kern van de relanceplannen moet zitten

Waarom een beter werkende arbeidsmarkt in de kern van de relanceplannen moet zitten

  • 01/06/2021

Tot nu toe komt de arbeidsmarkt nauwelijks aan bod in de relanceplannen, en dat is een vergissing. Want uit de recentste Voka-enquête bij 600 bedrijven dreigen nu al weer nijpende personeelstekorten, die een rem zetten op het herstel. Vanuit beleidshoek valt hier nochtans wat aan te doen. Voka ziet 4 pistes.

Ook al is het coronavirus nog niet helemaal onder controle, toch zorgen de positieve tendens in de besmettingscijfers en de vaccinatiecampagne in de meeste westerse landen voor toenemend economisch optimisme. Ook de Belgische economie surft mee op die golf.  

Zo liet het consumentenvertrouwen in mei één van de grootste stijgingen ooit optekenen, terwijl het ondernemersvertrouwen het hoogste niveau in 14 jaar bereikte. Dat toenemende vertrouwen is de voorbode van een krachtig economisch herstel in de komende maanden. 

Dat wordt ook bevestigd door de Vlaamse bedrijven, blijkt uit een bevraging van 600 Voka-leden die we vorige week organiseerden. Iets meer dan de helft van de respondenten verwacht dat hun bedrijf de coronacrisis nog dit jaar achter zich kunnen laten. Nog eens een derde ziet het einde van die crisis in de loop van volgend jaar. 

Moeilijk personeel te vinden

De Vlaamse ondernemingen zien helaas wel al nieuwe hindernissen opduiken voor het economische herstel. Zo ondervinden de Vlaamse ondernemingen ook alweer moeilijkheden om geschikt personeel te vinden. Van de ondernemingen die willen aanwerven geven twee op drie aan dat het moeilijker is dan normaal om geschikte mensen te vinden. Voor de helft van hen gaat het om specifieke profielen die moeilijk te vinden zijn, voor de andere helft zelfs voor alle functies. 
 

De groep niet-actieven neemt stilaan dramatische proporties aan

Frank Beckx, Directeur Kennis- en Lobbycentrum

Krapte op de arbeidsmarkt was voor corona één van de belangrijkste problemen voor de Vlaamse ondernemingen, en het ziet er naar uit dat de crisis op dat vlak weinig of niets veranderd heeft. Erger dan het probleem van de verstoorde toeleveringen is die krapte een structureel probleem dat de komende jaren ook door de vergrijzing alleen maar zal verergeren. Anderzijds valt er vanuit beleidshoek wel wat aan te doen. 

4 pistes voor oplossingen

Voka ziet vier belangrijke pistes om deze krapte aan te pakken. Op Vlaams vlak ligt voor Voka de sleutel tot oplossingen voor de krapte bij opleiding en vorming. Elke werknemer moet continu de kans krijgen om zich bij te scholen. Soms is ook een omscholing aan de orde.

Verder moet er gewerkt worden aan een jobbonus. Het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden. De Vlaamse regering heeft beslist om voor de laagste lonen een jobbonus in te voeren zodat werken lonender wordt en dit zonder meerkost voor de bedrijven.

Op federaal niveau moet werk gemaakt worden van een flexibilisering van de arbeidsstatuten, arbeidstijden en vakantieregeling. Het is tekenend dat sommige bedrijven geen mensen bereid meer vinden om weekendshiften op te nemen.

Ook moet een sterker activeringsbeleid gevoerd worden. De groep niet-actieven neemt stilaan dramatische proporties aan. We kunnen het ons niet veroorloven een grote groep mensen aan de kant te laten zitten. Daarom moeten we werk maken van een re-integratie van de langdurig zieken.

700.000 extra werkenden nodig

De verschillende overheden in ons land spraken al de ambitie uit om de werkzaamheidsgraad op te krikken naar 80%. Om dat te realiseren, moeten zo’n 700.000 mensen extra aan het werk. Dat zal niet lukken zonder ernstige hervormingen van onze arbeidsmarkt. 

Daarnaast zijn de arbeidsmarktsituaties in de verschillende regio’s zodanig verschillend dat ze een verschillende beleidsaanpak vereisen. Zo bedroeg de werkloosheidsgraad in Vlaanderen in 2020 amper 3,3%, terwijl er wel een grote groep niet-actieven is. Een uniforme aanpak over het volledige land is dan ook weinig zinvol. Er is nood aan maatwerk op basis van de dynamiek van de regionale arbeidsmarkten.

De krapte op de arbeidsmarkt zal niet vanzelf verdwijnen en dreigt een rem te zetten op het herstel, maar ondermijnt vooral ons groeipotentieel op langere termijn. Maak van een beter werkende arbeidsmarkt dan ook de kern van de huidige plannen om onze economie versterkt uit de crisis te laten komen. 


 

Contactpersoon

Frank Beckx

Directeur Kennis- en Lobbycentrum

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd