Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom? Daarom!: "Waarom moeten ook bedrijven prioriteit krijgen bij een waterafschakelplan?"

Waarom? Daarom!: "Waarom moeten ook bedrijven prioriteit krijgen bij een waterafschakelplan?"

  • 29/05/2020

Vandaag verscheen de wekelijkse rubriek van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen in De Krant van West-Vlaanderen. Voka West-Vlaanderen is in 2020 trotse content partner van de krant. In de rubriek 'Waarom? Daarom!' geven wij een antwoord op de meest prangende vragen van onze leden, afgewisseld met opiniestukken over actualiteitszaken die onze regio aanbelangen. Ditmaal gaan we dieper in op de vraag: “Waarom moeten ook bedrijven prioriteit krijgen bij een waterafschakelplan?”

“Waarom moeten ook bedrijven prioriteit krijgen bij een waterafschakelplan?” Die vraag stelt Simon (32) zich. “Door de droogte van de voorbije weken zijn er momenteel al bepaalde maatregelen van kracht om het waterverbruik te beperken. Maar waarom is het essentieel dat bedrijven ontzien worden bij het nemen van bijkomende maatregelen?”

Het is quasi nog nooit zo droog geweest in deze periode van het jaar. Daarom zijn er al enkele maatregelen uitgevaardigd om het waterverbruik te beperken. “Bij captatieverboden of afschakeling van water moeten de overheden voldoende prioriteit geven aan bedrijven om hun watertoevoer te waarborgen”, benadrukt Voka-expert Jonas Plouvier.

Tal van bedrijven hebben dagelijks veel water nodig: als grondstof voor dranken en voeding, als koelingsmiddel voor energieinstallaties, als onderdeel van het hygiëneproces, om hun milieu-impact te verminderen of om de veiligheid van bepaalde installaties te garanderen. 7 op 10 bedrijven vreesden vorig jaar al voor de effecten van een watertekort, terwijl 8 op 10 bedrijven niet kunnen
overschakelen op alternatieven en dus nood hebben aan waterbronnen uit de buurt. Een captatieverbod voor bedrijven zou er op termijn dus voor zorgen dat ze verplicht worden om te sluiten.

“Minder of geen water betekent voor vele bedrijven een (gedeeltelijke) productiestop. Bedrijven zijn nog volop aan het herstellen van de lockdown en de coronacrisis. Een nieuwe productiestilstand omwille van afkoppeling van water zou een economische ramp betekenen. Water is niet alleen cruciaal voor mens en dier, maar ook voor onze economie”, zegt de Voka-expert.

Bovendien is het zo dat wanneer één bedrijf problemen ondervindt, andere bedrijven in de waardeketen ook gevolgen kunnen ondervinden. Belangrijk is dus dat niet enkel rekening wordt gehouden met kortetermijneffecten maar ook dat de impact op lange termijn wordt meegenomen. De lockdown toonde goed aan hoe hele waardeketens in een vingerknip stilgelegd konden worden, maar daarna moeilijk terug opgestart geraken. Ook in geval van captatieverboden voor bedrijven dreigen zulke kettingeffecten. “Nog eens zo’n klap zal voor veel industriële bedrijven te zwaar zijn om nog te boven te komen”, waarschuwt Jonas Plouvier.

Hij wijst erop dat bedrijven de voorbije jaren met succes al veel inspanningen leverden om hun waterverbruik terug te schroeven. Veel water dat gebruikt wordt in het productieproces vloeit daarbij gezuiverd terug in de waterlopen en wordt zo opnieuw beschikbaar. Tot slot kan ook de overheid bedrijven helpen door waterdeling tussen bedrijven onderling te vergemakkelijken. Nu is daar nog een hele papiermolen voor nodig.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag