Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom? Daarom!: "Waarom is klimaatneutraliteit zo belangrijk en hoe kan ik mijn steentje bijdragen?"

Waarom? Daarom!: "Waarom is klimaatneutraliteit zo belangrijk en hoe kan ik mijn steentje bijdragen?"

  • 21/02/2020

Vandaag verscheen de wekelijkse rubriek van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen in De Krant van West-Vlaanderen. Voka West-Vlaanderen is in 2020 trotse content partner van de krant. In de rubriek 'Waarom? Daarom!' geven wij een antwoord op de meest prangende vragen van onze leden, afgewisseld met opiniestukken over actualiteitszaken die onze regio aanbelangen. Deze week gaan we dieper in op de vraag: "Er wordt in de discussie over de klimaatverandering vaak gesproken over CO2-doelstellingen. Ik heb gelezen dat Europa op lange termijn streeft naar klimaatneutraliteit. Waarom is dat zo belangrijk en hoe kan ik mijn steentje bijdragen?”

Robbe (23): “Er wordt in de discussie over de klimaatverandering vaak gesproken over CO2-doelstellingen. Ik heb gelezen dat Europa op lange termijn streeft naar klimaatneutraliteit. Waarom is dat zo belangrijk en hoe kan ik mijn steentje bijdragen?”

Bart Vansevenant, expert klimaat en energie bij Voka: “Klimaatneutraliteit is nodig om de klimaatopwarming te beperken. Sinds de industriële revolutie is de mens namelijk allesbehalve klimaatneutraal. Zo gebruiken we fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas om onze fabrieken en energiecentrales draaiende te houden, maar ook om onze huizen te verwarmen en onszelf (en goederen) te verplaatsen. Bovendien nam de productie van vlees en zuivel almaar toe. Al deze activiteiten zorgen er op heden voor dat er nu 40% meer CO2 in de lucht zit dan 250 jaar geleden.”

“De stijging van dergelijke broeikasgassen is de oorzaak van de opwarming van de Aarde. Deze verandering brengt allerlei gevolgen met zich mee: de zeespiegel stijgt, het weer wordt extremer, sommige delen van de Aarde worden droger, etc. Deze negatieve gevolgen kunnen we enkel tegengaan als we de broeikasgassen in de atmosfeer, zoals CO2, kunnen doen dalen. Het is bijgevolg een belangrijke stap in de goede richting indien we de klimaatdoelstellingen kunnen halen.”

Maar hoe doen we dat precies?

Om de CO2-uitstoot sterk te doen dalen, is er veel inzet nodig, van iedereen. Iedereen moet mee in het bad.

Ten eerste moet de hele wereld meedoen. Het is een gezonde ambitie van de Europese Commissie om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te willen maken, maar dat heeft weinig zin als Amerika en Azië niet dezelfde inspanning leveren. De CO2- uitstoot zou in dat geval wereldwijd niet genoeg dalen om significant effect te hebben op het klimaat.

Ten tweede moeten ook de burgers en overheden meewerken. Onze woningen zijn sterk verouderd, slecht geïsoleerd en energieverslindend. De komende jaren moet er dus een grote renovatiegolf van woningen opgestart worden. Met dergelijke kleine inspanningen kunnen we namelijk nog snel en veel CO2 reduceren. De technologieën en bedrijven daarvoor zijn alvast aanwezig in Vlaanderen.

Ten derde moeten de overheden de nodige investeringen en innovatie ondersteunen. Aangezien de quick wins inzake klimaat bij de bedrijven opgebruikt zijn, zullen veel bedrijven hun businessmodel fundamenteel moeten herzien om de klimaatomslag te kunnen maken. Welke producten gaan we nog maken en op welke manier? Dit alles vereist veel innovatie en grote investeringen. Daarom moeten de overheden snel duidelijkheid en ondersteuning leveren.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag