Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom circulaire economie het nieuwe normaal wordt

Waarom circulaire economie het nieuwe normaal wordt

  • 15/03/2021

Een crisis verscherpt vaak de richting én de snelheid van economische trends. Volgens de SERV (de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen) heeft meer dan 80% van de Vlaamse ondernemingen vandaag reeds kleine of grotere stappen gezet richting circulaire economie. Dat is goed nieuws want volgens sommige experten is de term ‘circulaire economie’ tegen 2030 verdwenen omdat … de transitie van een lineaire naar een circulaire economie tegen die tijd voltooid zal zijn.

Hier volgen 6 redenen die aantonen dat circulaire economie het nieuwe normaal wordt.

1. Circulaire economie maakt ons minder afhankelijk van de import van (schaarse) grondstoffen

In onze lineaire economie worden grondstoffen ontgonnen om er producten mee te maken die dan na gebruik op de afvalberg belanden. Heel wat waardevolle en nog bruikbare materialen gaan op die manier verloren. De voorraad aan grondstoffen is echter niet onuitputtelijk. Materiaalontginning moet vandaag steeds vaker gebeuren in moeilijk toegankelijke of politiek instabiele gebieden. Dit alles maakt de grondstoffenprijzen volatiel en onze economie kwetsbaar. In een circulaire economie worden materialen en grondstoffen zo lang, zo efficiënt en zo hoogwaardig mogelijk gebruikt. Zo zijn er minder grondstoffen nodig. Dat is interessant voor onze economie want Vlaanderen beschikt over heel weinig eigen primaire grondstoffen.

2. Circulaire economie is een motor voor economische groei

Minister Crevits wil van Vlaanderen tegen 2030 een circulaire koploper maken in Europa. De kansen voor economische winst en innovatie zijn dan ook niet gering. Circulaire economie is een bron van meer efficiëntie en nieuwe markten voor ondernemingen. Indicatieve schattingen tonen aan dat de transitie naar een circulaire economie de komende decennia voor een flinke groei en tienduizenden extra jobs kan zorgen.

3. De technologie is er klaar voor

De digitale versnelling van de laatste decennia gaf de circulaire economie een flinke boost. Het op afstand traceren van producten en materialen maakt reverse logistics (het terughalen van gebruikte goederen) haalbaarder. Digitalisering laat ook de introductie van innovatieve businessmodellen toe waarbij de producent eigenaar blijft van zijn product en enkel het gebruik ervan ‘verkoopt’ aan zijn klant. Intelligente apparaten signaleren vervolgens of en wanneer het product toe is aan onderhoud, herstel of vervanging.

4. Circulaire economie draagt bij in de strijd tegen de klimaatopwarming

Het hoeft niet te verbazen dat de circulaire economie een belangrijk punt is in het klimaatakkoord van Parijs. Er wordt geschat dat zo’n 45% van de CO2-uitstoot onrechtstreeks een gevolg is van het materialenverbruik. Terwijl in de strijd tegen de klimaatopwarming vroeger de nadruk bijna uitsluitend lag op het verminderen van de CO2-uitstoot door energie-efficiëntiemaatregelen, verschuift de focus nu naar de impact van materialenverbruik.

5. Grote ondernemingen nemen het voortouw in een gunstige tijdsgeest

Ook in de maatschappij merken we veranderingen. De consumenten willen duurzamere producten en diensten. Dat hebben heel veel toonaangevende bedrijven reeds begrepen. Internationale merken als Adidas, Nike, … zetten steeds meer het circulaire karakter van hun producten in de kijker. Maar ook bij grote ondernemingen in onze eigen regio staat circulariteit bovenaan de agenda.

6. De Europese Green Deal zet de toon

De Green Deal is het Europees actieplan voor circulaire economie. De Europese Commissie wil tegen 2050 van Europa het eerste klimaat neutrale continent maken. Dit moet gebeuren door over te schakelen op een moderne, hulpbronnenefficiënte economie die economische groei oplevert zonder grondstoffen uit te putten. De Green Deal verplicht elke lidstaat om de komende jaren werk te maken van een wetgeving die een dergelijke ambitie moet mogelijk maken.

Wat is Circulaire Economie?

Circulaire economie is erop gericht om producten en materialen zo lang mogelijk in het productie- en consumptiecircuit te laten circuleren, zonder aan kwaliteit in te boeten. De circulaire economie staat dus lijnrecht tegenover de lineaire economie die producten en grondstoffen op het einde van hun economische leven afdankt. Circulaire economie wordt ondermeer mogelijk door:

  • ecodesign
  • industrieel uitwisselen van afvalstromen
  • inzetten van recyclaten
  • herstelling en hergebruik van componenten of producten
  • nieuwe economische modellen zoals huursystemen of systemen voor collectief gebruik van producten.

Contactpersoon

Marijke Bouciqué

Kennis & advies/Innovatie - Innovatie & digitalisering

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag