Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom buitenlandse investeringen zo belangrijk zijn

Waarom buitenlandse investeringen zo belangrijk zijn

  • 25/01/2022

In 2021 knoopte Vlaanderen opnieuw aan met sterke cijfers voor buitenlandse investeringen, na een atypisch coronajaar 2020. Dit is belangrijk gezien de sterke impact van dergelijke investeringen op onze productiviteit en ultiem onze economische welvaart. Het koesteren en versterken van onze aantrekkelijkheid voor investeerders, is van centraal belang. 

Het Vlaams Agentschap Flanders Investment and Trade (FIT) publiceerde vorige week hun cijfers voor buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Na een atypisch 2020, waarbij investeringen wereldwijd wat stilvielen door corona, maakte Vlaanderen een inhaalbeweging: in 2021 werd een recordaantal van 295 investeringsprojecten genoteerd, goed voor 6.233 extra jobs. Maar nog belangrijker zijn de indirecte voordelen die voortvloeien uit dergelijke investeringen voor de productiviteit van onze Vlaamse economie. Het is dus cruciaal dat Vlaanderen competitief én aantrekkelijk blijft voor dergelijke investeerders. 

Hoe buitenlandse investeringen de productiviteit aanzwengelen 

In een eerdere Voka Paper werd productiviteit al aangehaald als de motor van onze toekomstige welvaart: productiviteit zorgt voor duurzame groei en een grotere efficiëntie van ondernemingen. En hoewel er geen magische formule bestaat voor het creëren van productieve ondernemingen, wijst onderzoek wel uit dat internationalisering en buitenlandse investeringen een duidelijk positieve impact hebben op de productiviteitsgroei in dit land.  

Internationalisering en buitenlandse investeringen hebben een duidelijk positieve impact op de productiviteitsgroei in dit land.

Maarten Libeer

Dat komt door een waaier van factoren, onder meer omdat  ondernemingen die deelnemen aan internationale handel en waardeketens blootgesteld worden aan meer en hardere concurrentie op een globaal speelveld. Dat noopt hen om de middelen op een zo efficiënt en productief mogelijke manier in te zetten. Die drang en nood naar efficiëntie vertaalt zich ook in meer innovatie, wat opnieuw ten goede komt aan de productiviteit van de onderneming.

De spill-over effecten van productieve ondernemingen op de lokale economie 

Wanneer een dergelijke internationale onderneming zich hier dan vestigt of uitbreidt, via buitenlandse investeringen, heeft dit dus ook een rechtstreeks gevolg voor de Vlaamse productiviteit. En daar stopt het niet, de aanwezigheid van een dergelijke onderneming kan ook indirect onze Vlaamse productiviteit verhogen, doordat ze ook de productiviteit van verwante ondernemingen (bijvoorbeeld toeleveranciers) kan verhogen. Cijfers tonen aan dat een onderneming die rechtstreeks levert aan een multinational een productiviteitsniveau heeft dat gemiddeld 28% onder dat van een multinational ligt. Die kloof loopt op tot 44% voor ondernemingen die geen linken hebben met multinationals.
 
Dit is een belangrijke toevoeging in het debat over en discours rond internationale ondernemingen en multinationals, dat zich meer en meer lijkt te vernauwen tot een té negatieve lezing van de impact van multinationals op het economisch weefsel. 

Vlaanderen aantrekkelijk houden door de structurele handicaps aan te pakken 

Gezien het belang van internationale ondernemingen en buitenlandse investeringen voor onze economie, is het essentieel dat we onze concurrentiepositie vrijwaren door erover te waken dat ons land een aantrekkelijke investeringsmarkt blijft. En hoewel de recordcijfers van FIT aantonen dat we nog steeds interessant blijven als investeringsregio, moeten we dit ook op lange termijn veiligstellen. Om dit te doen, moeten de structurele handicaps worden aangepakt. Niet het minst de evergreens als fiscaliteit, administratie, loonkosten en regulitis, maar zeker ook de steeds belangrijker wordende topics als duurzaamheid, energie en doorgedreven digitalisering

In die zin is het goed om te lezen in de cijfers van FIT dat er een opvallende toename is van jobs gelinkt aan onderzoek en ontwikkeling, goed voor meer dan een vierde van de gecreëerde jobs door internationale ondernemingen in ons land. In het licht van de grote transities waar we voor staan (klimaat, energie, digitaal, demografisch) is onderzoek, ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende innovatie dé manier voor de Vlaamse economie om het verschil te maken.

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce