Skip to main content
Map

“Waarde creëren voor de klant”

  • 16/09/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekt u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op zorg en welzijn. Deze week aan het woord: Karen Pieters.

Uitmunten op het vlak van kwaliteit en innovatie, dat is de ambitie van Karen Pieters, algemeen directeur van az Sint-Blasius in Dendermonde. Niet alleen als het gaat over nieuwe toestellen, maar vooral op het vlak van nieuwe organisatievormen, procesoptimalisatie en klantgerichtheid,… Het ultieme doel: het welzijn van patiënten verhogen. Helaas zijn er nog enkele hinderpalen.

“We hebben de ambitie om klanten langer gezond te houden, zodat we hen minder snel moet opnemen of heropnemen. Patiënten met een chronische ziekte willen we dan weer maximaal incorporeren in transmurale zorgprogramma’s.”

Karen Pieters

De grote focus van az Sint-Blasius op de klant typeert dit middelgrote ziekenhuis. “Het is een ingesteldheid die we ook meegeven aan onze medewerkers”, vertelt Karen Pieters. “Vroeger vertrok kwaliteitsverbetering vooral vanuit de resultaten van zelfgekozen indicatoren. Nu luisteren we bij elke procesverbetering eerst naar de klant. Ook wanneer we nieuwe projecten starten, doen we dat niet omdat wìj denken dat ze goed zijn, maar omdat we weten dat ze waarde creëren voor de patiënt. Dat betekent ook dat we verder kijken dan ‘de zieke patiënt’: we hebben de ambitie om klanten langer gezond te houden, zodat we hen minder snel moet opnemen of heropnemen.” 

Die manier van denken impliceert een aantal prioriteiten in de denk- en werkwijze van het ziekenhuis. “We bekijken hoe we meer en beter kunnen samenwerken met de eerste lijn en andere partners. Een klein voorbeeld: dit najaar stimuleren we met huisartsen uit de regio mensen om zich te laten vaccineren tegen griep. Patiënten met een chronische ziekte willen we dan weer maximaal incorporeren in gerichte, transmurale zorgprogramma’s. Die evolutie hebben we ingezet, maar het gaat vaak nog om kleine inspanningen, omdat we op de bottleneck van financiering botsen.” 

“Netwerking staat momenteel op de agenda van elk ziekenhuis”, vervolgt Pieters. “Het is een gemiste kans van de overheid dat men daar zo traag in vooruitgaat. De netwerken hadden al veel verder kunnen staan als we wat meer gefaciliteerd waren. Nu voel je dat iedereen naar iedereen kijkt; men is bang om financiële risico’s te nemen. Jammer, want als we vanuit een community nadenken wat het beste is voor de patiënt, is het duidelijk dat we veel verder zouden moeten gaan in de nieuwe organisatie van de gezondheidszorg. Maar dat betekent dat wij minder inkomsten zouden genereren. Die balans tussen het ‘ver durven dromen’ en alles financieel goed managen is een enorme uitdaging.”

Bruggen bouwen
Niet alleen op het vlak van financiering, maar ook op het vlak van wetgeving zou er iets moeten veranderen, klinkt het. En ook hier heeft dat te maken met het bouwen van bruggen. “Zorg en welzijn zijn te sterk afgebakend. We moeten inzetten op een verdere integratie om die twee hand in hand te laten gaan. Laat ons over nieuwe vormen van samenwerking nadenken, laat ons inzetten op de match tussen onderwijs en zorg,… Dat is absoluut een prioriteit voor onze volgende regeringen.” 

Ook niet zo evident, is het aantrekken en tevreden houden van medewerkers en artsen, vertelt Pieters. “We vinden het belangrijk dat onze mensen hier graag werken en vanuit hun enthousiasme  ambassadeurs worden die andere mensen warm maken om hier te komen werken. We hebben geëngageerde en tevreden medewerkers nodig om onze doelen te realiseren. Want als je medewerkers almaar meer druk oplegt, kan je niet goed zorgen voor patiënten.” Die extra druk heeft deels te maken met de stijgende administratieve lasten. “Tijdens de budgetopmaak merken we dat alle afdelingen weer personeel bij vragen, omdat ze meer moeten registreren, moeten rapporteren naar aanleiding van btw-verplichtingen, fysische controles,… Als je alles optelt, wordt het een enorme lijst van extra medewerkers die in se geen waarde toevoegen voor de patiënt. In plaats van te vereenvoudigen wordt de administratieve last almaar complexer. Het is nochtans duidelijk: extra mankracht zouden we liever inzetten voor patiëntgerichte, waarde toevoegende projecten, of om zaken uit te werken met de profitsector”, besluit ze.

Om de zorg- en welzijnssector te veranderen en te verbeteren, hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 24 september in Londerzeel! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd