Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Waar Voka echt voor staat

  • 21/08/2023

Het was verschrikt opkijken vorige week woensdag 16 augustus, toen de academicus Anton Jäger in een interview in het weekblad Knack de mening uitdrukte dat er tussen Voka en één specifieke politieke partij, met name het Vlaams Belang, een alliantie zou bestaan. Helemaal schrikbarend was de passage waarin Anton Jäger een beladen vergelijking maakte tussen de zogezegde politiek van Voka ten opzichte van het Vlaams Belang en de houding van de Duitse bedrijfsleiders tegenover Adolf Hitler in de jaren 1930.

Alle kleuren en strekkingen

Uiteraard heeft iedereen het recht om een mening te vormen en te delen, maar afbreuk doen aan de ware feiten is onaanvaardbaar. Wie Voka als representatieve ondernemersorganisatie van 18.000 leden kent, weet dat wij geen enkele politiek partij een exclusieve voorkeursbehandeling geven, laat staan met één enkele partij een expliciete alliantie zouden aangaan. Als Vlaams netwerk van ondernemingen praten wij met elke politieke strekking en staan we open voor elke maatschappelijke overtuiging. Ook met partijen van onder de taalgrens; ook met de vakbonden; en ook met de andere middenveldorganisaties. Dat is al jaren zo. Wie onze programma’s kent en onze sociale media volgt, weet dat daar alle kleuren en strekkingen vertegenwoordigd zijn.

We zetten bij Voka in op een inclusieve aanpak en zullen ons nooit verbinden aan één enkele politieke partij.

Hans Maertens

De uitdagingen waar niet enkel de ondernemingswereld maar de gehele maatschappij voor staan zijn dermate complex en veelzijdig dat oplossingen alleen kunnen worden gevonden als met alle betrokkenen en belanghebbenden in gesprek wordt getreden. We geloven in de kracht van constructieve kritiek en gezonde dialoog, maar ook en vooral in breed overleg en verregaande samenwerking. Het is dus zeker niet toevallig dat we het woord ‘samen’ uitdrukkelijk in de verf zetten in de oproep van Voka tot ‘samen groeien, samen ondernemen.’ Daarbij is een open Vlaanderen, in de breedst mogelijke zin, een hoofdvoorwaarde en één van de kernwaarden van Voka. Daarom zetten we bij Voka onverwijld in op een inclusieve aanpak en zullen we ons nooit verbinden aan één enkele politieke partij.

Meer diversiteit

Dit komt ook tot uiting in onze werking. Onze Voka Zomerstages, die nu plaats vinden en waarbij politici een dagje meedraaien in een bedrijf, staan open voor politici van elke overtuiging. Op de Voka Rentrée, het jaarlijks event dat begin september plaatsvindt, gaan de voorzitters van alle Vlaamse politieke partijen met elkaar in debat. Met ons traject ‘Voka Welt’ helpen we onze bedrijven om te bouwen aan een inclusieve onderneming waar elke medewerker, van welke origine ook, evenzeer mee telt. Ook in de eigen werking en bestuursorganen gaat Voka voluit voor meer diversiteit. Economische migratie zien wij als een troef én als een noodzaak om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Omdat voor Voka niet afkomst maar wel toekomst telt. Zowel in de waarden als op belangrijke socio-economische thema’s zoals fiscaliteit, arbeidsmarkt, pensioenen,… verschillen we grondig van mening met extreme partijen, zowel rechts als links.

Aan geen enkele partij gebonden

Als belangenorganisatie is het niet aan Voka om de politieke puzzel te leggen of zich uit te laten over welke partijen in een regering zouden moeten zitten. Dat is het voorrecht van de kiezer en het is uiteindelijk aan de politieke partijen om coalities vormen. We beschouwen het bij Voka wel als onze plicht en verantwoordelijkheid om partijprogramma’s en regeerakkoorden permanent en grondig te toetsen aan de beleidsprioriteiten -en vereisten vanuit de ondernemerswereld. Daarbij is Voka aan geen enkele politieke partij schatplichtig noch gebonden. In de eerste plaats vertrekken we vanuit de behoeften en belangen van de ondernemingen. De Voka verkiezingsmemoranda vormen daarbij onze leidraad en draaiboek. Dat was het geval bij de verkiezingen van 2019, en dit is meer dan ooit zo voor het komende verkiezingsjaar en de daarop volgende regeringsvormingen.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka vzw

 

Lees hier ook onze reactie op de Knack-website.

Contactpersoon

Proximus
imu - VZW - Maattwerk
imu - vzw - obd 1
Dyls februari2024
Banner belgian coast hotels
AW_Welt_6stappenplan