Skip to main content
  • Nieuws
  • Waar vinden we oplossingen: op straat of aan de tafel?

Waar vinden we oplossingen: op straat of aan de tafel?

  • 17/12/2018

Vrijdag 14 december hielden de vakbonden een nationale actiedag voor meer koopkracht, werkbare loopbanen en leefbare pensioenen. Een actie gericht tegen de regering en de werkgevers. Met in Vlaanderen gelukkig weinig misbruik van het stakingsrecht.  

  • Het protest van vrijdag lijkt meer gebaseerd op perceptie dan op feiten, op een idee dat de lasten niet eerlijk verdeeld worden.
  • Oplossingen worden gevonden in overleg, niet op de straat. Het akkoord rond werkbaar werk is daar een sterk voorbeeld van.  
  • De snelste manier om de uitdagingen aan te kunnen is door meer mensen aan het werk te krijgen.
  • Een Vlaamse jobstimulans gericht op lage lonen zou kunnen zorgen dat de tewerkstelling meer netto-voordeel oplevert.
Betoging in Brussel van vakbonden
©Shutterstock.com

Diezelfde dag :  

  • zien we dat het gemiddelde reëel beschikbaar inkomen duidelijk aan het toenemen is: volgens het Planbureau +6,3% in 2014-2019, vooral dankzij de toename van het aantal jobs en de impact van de taxshift. 
  • wordt door de vakbonden ACV en ACLVB, de Vlaamse werkgeversorganisaties en de Vlaamse regering een actieplan ondertekend met tal van gemeenschappelijke acties om een versnelling hoger te schakelen voor werkbaar werk. 
  • geven de ramingen van de Europese Commissie aan dat België van alle Europese landen tegen de sterkste toekomstige stijging van de vergrijzingskosten aankijkt: de jaarlijkse leeftijdsgerelateerde overheidsuitgaven stijgen tegen 2050 met 5% van het bbp, of 22,5 miljard in euro’s van vandaag.  

Daarom lijkt het protest meer gebaseerd op perceptie dan op feiten, op een idee dat de lasten niet eerlijk verdeeld worden. Het lijkt ook te kaderen in een bredere trend waarbij een algemeen gevoel van onbehagen zich richt tegen bepaalde symbooldossiers of tegen bepaalde groepen.  

“De inspanningen om de competitiviteit te versterken mogen niet weggegooid worden door de verkiezingskoorts.”

Onzekerheid rond globale trends zoals vergrijzing, de technologische revolutie, klimaatverandering, lagere economische groei ligt allicht aan de basis van dat onbehagen. Probleem daarbij is dat er de komende jaren geen sterkere economische groei te verwachten valt, en dat de echt pijnlijke hervormingsinspanningen nog moeten beginnen.   
De ‘minst pijnlijke’ manier om de uitdagingen aan te kunnen is door meer mensen aan het werk te krijgen. En er zijn inderdaad inspanningen nodig voor de groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt en werkbaar werk is belangrijk voor iedereen. Maar oplossingen worden gevonden in overleg, niet op de straat. Het akkoord rond werkbaar werk is daar een sterk voorbeeld van.  

Begin volgend jaar zal wederom een tweejaarlijks interprofessioneel akkoord gesloten moeten worden over de maximale loonstijgingen. Als er geen akkoord gevonden wordt, is het aan de regering om een Koninklijk Besluit te nemen. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is politieke moed nodig om de juiste beslissing te nemen. De inspanningen om de competitiviteit te versterken mogen niet weggegooid worden door de verkiezingskoorts. Zeker wetende dat het economisch moeilijker gaat gaan, in het bijzonder voor onze exportgerichte bedrijven. De overheid kan daarentegen best gerichte maatregelen nemen en een verschil maken voor zij die het nodig hebben. Een Vlaamse jobstimulans gericht op lage lonen kan bijvoorbeeld zorgen dat de tewerkstelling meer netto-voordeel oplevert. 

Veronique Leroy - Senior Adviseur Sociaal Recht & Arbeidsmarkt - veronique.leroy@voka.be - 0478 88 03 34
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez