Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vraag NU uw verlenging tijdelijke werkloosheid corona aan

Vraag NU uw verlenging tijdelijke werkloosheid corona aan

  • 07/08/2020

Bedrijven die in het tweede kwartaal van dit jaar voor minstens 20 % van het aantal gewerkte dagen technische werkloosheid omwille van corona moesten inroepen, kunnen een verlenging van deze regeling verkrijgen tot het einde van dit jaar. Ook voor bedrijven uit sectoren die nog beperkingen opgelegd krijgen, zoals de horeca, de reis- en evenementensector, wordt deze regeling doorgetrokken. Bedrijven die hiervan willen gebruikmaken, moeten dit volgens SD Worx evenwel al zo snel als mogelijk doorgeven aan de RVA.

 

Om verder te mogen gebruikmaken van de regeling tijdelijke werkloosheid corona, moeten bedrijven dit document zo snel als mogelijk ingevuld bezorgen aan het RVA-kantoor voor hun maatschappelijke zetel. Het ingevulde document kan per mail worden bezorgd via tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be. Daarbij moet XX worden vervangen door de plaats van het bevoegde werkloosheidsbureau.

Bedrijven die hulp wensen bij het invullen van het formulier, kunnen hiervoor terecht bij hun sociaal secretariaat.

Het antwoord op al uw vragen over de impact van corona op uw onderneming en maatregelen die hierop inspelen, vindt u op onze corona FAQ.

Contactpersoon

Jill Suetens

Manager Internationaal Departement

AW_Welt_6stappenplan