Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Vraag nu steun aan voor projecten rond circulair waterverbruik

Vraag nu steun aan voor projecten rond circulair waterverbruik

  • 27/04/2023

Bedrijven kunnen voor dergelijke projecten tot 75 procent overheidssteun aanvragen.

De zomer van 2022 was de vijfde droge zomer op zes jaar tijd. Van half juli tot eind september heerste er in Vlaanderen code oranje, de op één na ernstigste code. Heel wat waterbesparende maatregelen werden uitgevaardigd om de schade door droogte te beperken.

Bedrijven hebben de afgelopen jaren al heel wat geïnvesteerd in duurzaam watergebruik. Zo is het aandeel ‘ander water’ (zoals onder meer hergebruik van afvalwater) verviervoudigd (bron: VMM).

Uit een Voka-enquête van 2021 bij een 300-tal ondernemingen blijkt bovendien dat acht op de tien bedrijven willen blijven investeren in waterbesparende maatregelen. Er valt nog veel winst te halen uit samenwerkingsprojecten. 

Nieuwe projectoproep

De overheid lanceert daarom een nieuwe projectoproep om circulair water via partnerschappen (min. twee partijen) te stimuleren. Denk hier aan:

•    Alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving;
•    Effluentwater (bedrijfsafvalwater, RWZI-effluent) hergebruiken met aandacht voor de valorisatie of behandeling van concentraatstromen;
•    Innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen.

Een projectidee dien je in ten laatste op 16 juni 2023, een uitgewerkt projectvoorstel uiterlijk op 6 september 2023.

Meer info rond voorwaarden en procedure zijn hier terug te vinden.
 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur Milieu & Klimaat

imu - vzw - Altez